Quyết định 665/QĐ-UBND

Quyết định 665/QĐ-UBND phê duyệt các kế hoạch chi tiết ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đợt 1 năm 2010

Nội dung toàn văn Quyết định 665/QĐ-UBND năm 2010 ứng dụng công nghệ thông tin Bà Rịa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 665/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 3 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC KẾ HOẠCH CHI TIẾT ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU, ĐỢT 1 - NĂM 2010

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 04/TTr-STTTT ngày 22 tháng 02 năm 2010 về việc phê duyệt kế hoạch chi tiết kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước đợt 1 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt các kế hoạch chi tiết ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đợt 1 - năm 2010. Nội dung như sau:

Stt

Danh mục kế hoạch theo Quyết định 80/2009/QĐ-UBND

Chủ đầu tư

Địa điểm triển khai

Tổng kinh phí (đồng VN)

Ghi chú

1

II.4

Triển khai ứng dụng (thí điểm eOffice tại 1 xã)

Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

Ủy ban nhân dân xã Hòa Long

200.000.000

Phụ lục 1

2

II.5

Mua thiết bị

Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

100.000.000

Phụ lục 2

3

II.7

Mua thiết bị

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị trực thuộc

336.962.000

Phụ lục 3

4

II.11

Mua thiết bị, mở rộng văn phòng điện tử

Sở Nội vụ

Sở Nội vụ và các đơn vị trực thuộc

350.000.000

Phụ lục 4

5

II.12

Mua thiết bị

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch & Đầu tư và các đơn vị trực thuộc

88.000.000

Phụ lục 5

6

II.13

Mua thiết bị

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc

110.000.000

Phụ lục 6

7

II.14

Duy trì Web, phần mềm cấp giấy chứng nhận

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Kkhoa học và Công nghệ

75.000.000

Phụ lục 7

8

II.20

Trang thiết bị

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

203.943.000

Phụ lục 8

9

II.21

Triển khai các ứng dụng của ngành tại Trung tâm giám định y khoa.

Sở Y tế (Trung tâm Giám định y khoa)

Trung tâm giám định y khoa

230.100.000

Phụ lục 9

- Hình thức quản lý thực hiện: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý.

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn kinh phí sự nghiệp Cog nghệ thông tin của tỉnh năm 2010.

- Thời gian thực hiện: năm 2010.

Điều 2. Sở Tài chính có trách nhiệm cấp phát kinh phí cho các chủ đầu tư theo nội dung được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

Các đơn vị chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai kế hoạch theo nội dung phê duyệt và thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh;

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi và hướng dẫn các đơn vị chủ đầu tư triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Kỳ

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 665/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu665/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2010
Ngày hiệu lực17/03/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 665/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 665/QĐ-UBND năm 2010 ứng dụng công nghệ thông tin Bà Rịa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 665/QĐ-UBND năm 2010 ứng dụng công nghệ thông tin Bà Rịa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu665/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýVõ Thành Kỳ
        Ngày ban hành17/03/2010
        Ngày hiệu lực17/03/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 665/QĐ-UBND năm 2010 ứng dụng công nghệ thông tin Bà Rịa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 665/QĐ-UBND năm 2010 ứng dụng công nghệ thông tin Bà Rịa

            • 17/03/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/03/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực