Quyết định 6655/QĐ-UBND

Quyết định 6655/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt danh sách cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm được hưởng chính sách khuyến khích hỗ trợ giết mổ quy định tại Quyết định 16/2012/QĐ-UBND do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 6655/QĐ-UBND năm 2013 danh sách cơ sở giết mổ gia súc gia cầm hưởng hỗ trợ Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6655/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH HỖ TRỢ GIẾT MỔ QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2012/QĐ-UBND NGÀY 06/7/2012 CỦA UBND THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 của HĐND Thành phố về thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016;

Căn cứ Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND Thành phố về thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016;

Căn cứ Quyết định số 3410/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của UBND Thành phố ban hành quy định tạm thời tiêu chí cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường được áp dụng chính sách khuyến khích đầu tư theo Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 của HĐND Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 11/12/2012 của UBND Thành phố về việc giao Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 261/TTr-SNN ngày 23/10/2013 về việc Quyết định phê duyệt các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đạt tiêu chí tại Quyết định số 3410/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của UBND Thành phố được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm được hưởng chính sách khuyến khích hỗ trợ giết mổ quy định tại Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND Thành phố, như sau:

1. Cơ sở giết mổ gia cầm của ông Nguyễn Văn Sợi: tại Trại Táo, thôn Yên Tàng, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn;

2. Cơ sở giết mổ của Công ty Cổ phần Thương mại Lan Vinh: tại thôn Đỗ Xá, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm;

3. Cơ sở giết mổ tập trung Luyện Hà: tại thôn Đỗ Xá, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm;

4. Cơ sở giết mổ gia cầm của Công ty TNHH thực phẩm Thương mại Thành Lợi: tại thôn Đỗ Xá, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm;

5. Cơ sở giết mổ của Công ty Cổ phần Thịnh An: tại thôn 3, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì;

Điều 2. Thời gian thực hiện hỗ trợ chi phí giết mổ gia súc, gia cầm cho các cơ sở nêu trên thực hiện kể từ ngày 01/11/2013.

Điều 3. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan Thành phố như sau:

1. Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, rà soát các đối tượng được hưởng chính sách nêu trên đảm bảo chính xác về các điều kiện, tiêu chí theo đúng quy định. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định của Luật Ngân sách.

2. Sở Tài chính bố trí kinh phí thực hiện hỗ trợ; kiểm tra, hướng dẫn Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện việc quyết toán kinh phí.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Chủ các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nêu trên và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)
- Đ/c Nguyễn Văn Sửu, PCT UBND Thành phố;
- VP UBND TP: PVP Nguyễn Ngọc Sơn, Lý Văn Giao NNNT, KT, TH;
- Lưu: VT, NNNT (Hồng 2b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6655/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6655/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2013
Ngày hiệu lực04/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6655/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 6655/QĐ-UBND năm 2013 danh sách cơ sở giết mổ gia súc gia cầm hưởng hỗ trợ Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 6655/QĐ-UBND năm 2013 danh sách cơ sở giết mổ gia súc gia cầm hưởng hỗ trợ Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu6655/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýTrần Xuân Việt
        Ngày ban hành04/11/2013
        Ngày hiệu lực04/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 6655/QĐ-UBND năm 2013 danh sách cơ sở giết mổ gia súc gia cầm hưởng hỗ trợ Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 6655/QĐ-UBND năm 2013 danh sách cơ sở giết mổ gia súc gia cầm hưởng hỗ trợ Hà Nội

           • 04/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực