Quyết định 666/QĐ-QLD

Quyết định 666/QĐ-QLD năm 2019 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 666/QĐ-QLD 2019 thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 666/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 7868/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ kết quả kiểm tra hậu mại ngày 20/9/2019 tại Công ty TNHH Xuân Thì;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 06 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sau:

TT

Tên sản phẩm ghi trên Phiếu công bố mỹ phẩm

Stiếp nhận Phiếu công bố

Ngày cấp

1

Delofil Hair Color Cream 9/3

10737/16/CBMP-QLD

06/6/2016

2

Colatin Hair Color Cream 4.2

39014/17/CBMP-QLD

11/7/2017

3

Colatin Hair Color Cream 6.66

39218/17/CBMP-QLD

12/7/2017

4

Colatin Hair Color Cream 5.6

39232/17/CBMP-QLD

12/7/2017

5

Colatin Hair Color Cream 6.5

39244/17/CBMP-QLD

12/7/2017

6

Colatin Hair Color Cream 8YG

39263/17/CBMP-QLD

12/7/2017

- Các sản phẩm mỹ phẩm trên do Công ty TNHH Xuân Thì (Địa ch: Nhà A46-TT3 Khu đô thị Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

- Lý do thu hồi: Thành phần công thức của sản phẩm ghi trên nhãn, hồ sơ công b và công thức sản phẩm của nhà sản xuất không thống nhất.

Điu 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH Xuân Thì, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thứ tr
ưởng Trương Quc Cường (để b/cáo);
- Cục trưởng Vũ Tu
n Cưng (để b/cáo);
- Tổng cục Hải quan -
Bộ Tài chính;
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm - Cục QLD;
- Trang TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT, PCTTr, MP(P).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 666/QĐ-QLD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu666/QĐ-QLD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2019
Ngày hiệu lực29/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 tháng trước
(09/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 666/QĐ-QLD

Lược đồ Quyết định 666/QĐ-QLD 2019 thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 666/QĐ-QLD 2019 thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu666/QĐ-QLD
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýNguyễn Tất Đạt
        Ngày ban hành29/10/2019
        Ngày hiệu lực29/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 tháng trước
        (09/11/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 666/QĐ-QLD 2019 thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 666/QĐ-QLD 2019 thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

            • 29/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực