Quyết định 666/QĐ-TCTL-ĐĐ

Quyết định 666/QĐ-TCTL-ĐĐ năm 2011 phê duyệt Tài liệu tham khảo hướng dẫn việc tổ chức thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 666/QĐ-TCTL-ĐĐ Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY LỢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 666/QĐ-TCTL-ĐĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT NỘI DUNG TÀI LIỆU THAM KHẢO HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỦY LỢI

Căn cứ Quyết định số 03/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi;

Căn cứ Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 13/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng;

Xét công văn số 134/GNTT ngày 23/6/2011 của Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai báo cáo nội dung Tài liệu hướng dẫn việc tổ chức thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung Tài liệu tham khảo hướng dẫn việc tổ chức thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Tổng cục, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão, Giám đốc Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, ĐĐ.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 666/QĐ-TCTL-ĐĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu666/QĐ-TCTL-ĐĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2011
Ngày hiệu lực22/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 666/QĐ-TCTL-ĐĐ

Lược đồ Quyết định 666/QĐ-TCTL-ĐĐ Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 666/QĐ-TCTL-ĐĐ Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu666/QĐ-TCTL-ĐĐ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Du lịch
        Người kýĐào Xuân Học
        Ngày ban hành22/08/2011
        Ngày hiệu lực22/08/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 666/QĐ-TCTL-ĐĐ Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 666/QĐ-TCTL-ĐĐ Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên

            • 22/08/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/08/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực