Quyết định 666/QĐ-UBND

Quyết định 666/QĐ-UBND năm 2017 điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã do tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 666/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 666/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 11 tháng 04 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 110/TTr-SNV ngày 05/4/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính từ loại II lên loại I đối với 22 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau ( Danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Phú Tân, Cái Nước, Trn Văn Thời, Đầm Dơi và thành phố Cà Mau; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
-
CVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT t
nh;
- NC (N98);
- Lưu VT, Tu39/4.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

DANH SÁCH

CÁC XÁC, THỊ TRẤN ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH PHÂN LOẠI TỪ LOẠI II LÊN LOẠI I
(Kèm theo Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. Thành phố Cà Mau

1. Xã Tân Thành

2. Xã Hòa Tân

3. Xã Định Bình

4. Xã Hòa Thành

II. Huyện Phú Tân

1. Xã Tân Hưng Tây

2. Xã Việt Thắng

3. Xã Phú Thuận

4. Xã Rạch Chèo

III. Huyện Đầm Dơi

1. Xã Tạ An Khương

2. Xã Tạ An Khương Đông

3. Xã Tạ An Khương Nam

4. Xã Quách Phẩm Bắc

5. Xã Quách Phẩm

6. Xã Tân Trung

IV. Huyện Cái Nước

1. Xã Hưng Mỹ

2. Xã Đông Hưng

3. Xã Đông Thới

4. Xã Hòa Mỹ

5. Xã Lương Thế Trân

V. Huyện Trần Văn Thời

1. Thị trấn Trần Văn Thời

2. Xã Phong Lạc

3. Xã Khánh Lc

Tổng số: 22 xã, thị trấn.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 666/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu666/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2017
Ngày hiệu lực11/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 666/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 666/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 666/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu666/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýNguyễn Tiến Hải
        Ngày ban hành11/04/2017
        Ngày hiệu lực11/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 666/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã Cà Mau

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 666/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã Cà Mau

            • 11/04/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/04/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực