Quyết định 6693/2005/QĐ-UB

Quyết định 6693/2005/QĐ-UB phê duyệt các nhóm đối tượng vay và mức lãi suất cho vay của Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 6693/2005/QĐ-UB nhóm đối tượng vay mức lãi suất cho vay Quỹ đầu tư phát triển Hà Nội


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6693/2005/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG VAY VÀ MỨC LÃI SUẤT CHO VAY CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 126/2004/QĐ-UB ngày 11/8/2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Quỹ phát triển nhà ở thành phố Hà Nội;
Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/HĐQL/2005, ngày 18/5/2005 của Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Liên ngành Sở Kế hoạch và đầu tư và Quỹ Đầu tư Phát triển Thành phố Hà Nội tại tờ trình số 406/TTrLN/KHĐT-QĐTPT ngày 01/6/2005; và Tờ trình số 185/TTr-QĐTPT ngày 10/8/2005 của Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội về việc xác định 3 nhóm đối tượng ưu đãi từ Quỹ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt các nhóm đối tượng vay, mức lãi suất cho vay của Quỹ Đầu tư Phát triển Thành phố Hà Nội như sau:

1. Nhóm 1: Đối tượng ưu đãi đặc biệt, theo quyết định của UBND Thành phố, với mức lãi suất là 0,3%/ tháng; gồm các dự án:

- Đầu tư xây dựng nhà ở và hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu nhà ở phục vụ cho việc di dân giải phóng mặt bằng, tái định cư của Thành phố;

- Đầu tư xây dựng các công trình đặc biệt do UBND Thành phố quyết định

2. Nhóm 2: Đối tượng ưu đãi theo mục tiêu đầu từ phát triển Kinh tế - Xã hội của Thành phố, với mức lãi suất là 0,4%/tháng; gồm các dự án:

Đầu tư xây dựng nhà ở và hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu nhà ở cho thuê hoặc để bán đối với các đối tượng là gia đình chính sách, người nghèo, sinh viên.

3. Nhóm 3: Đối tượng khuyến khích theo chính sách đầu tư phát triển của UBND Thành phố, với mức lãi suất là 0,5%/tháng; gồm các dự án:

Đầu tư xây dựng cải tạo các khu chung cư cũ.

Điều 2: Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển Thành phố Hà Nội có trách nhiệm cho vay, theo dõi tình hình sử dụng vốn vay, thu hồi tiền gốc và lãi vay đối với các nhóm đối tượng được nêu tại Điều 1 theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

Điều 3: Khi vốn Điều lệ và vốn huy động của Quỹ Đầu tư Phát triển Thành phố Hà Nội tăng lên, có khả năng đáp ứng tốt hơn nhu cầu đầu tư của Thành phố hoặc trong quá trình triển khai thực hiện có vấn đề phát sinh; Quỹ Đầu tư Phát triển Thành phố Hà Nội có trách nhiệm tổng hợp, xem xét trình UBND Thành phố phê duyệt sửa đổi, bổ sung các nhóm đối tượng cho phù hợp.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính; Kế hoạch & Đầu tư; Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất; Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Tổng Công ty Đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị, Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội; Hội đồng quản lý, Ban kiếm soát và Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển Thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6693/2005/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6693/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2005
Ngày hiệu lực29/09/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6693/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 6693/2005/QĐ-UB nhóm đối tượng vay mức lãi suất cho vay Quỹ đầu tư phát triển Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 6693/2005/QĐ-UB nhóm đối tượng vay mức lãi suất cho vay Quỹ đầu tư phát triển Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu6693/2005/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành29/09/2005
        Ngày hiệu lực29/09/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 6693/2005/QĐ-UB nhóm đối tượng vay mức lãi suất cho vay Quỹ đầu tư phát triển Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 6693/2005/QĐ-UB nhóm đối tượng vay mức lãi suất cho vay Quỹ đầu tư phát triển Hà Nội

            • 29/09/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/09/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực