Quyết định 67/2001/QĐ-TTg

Quyết định 67/2001/QĐ-TTg về việc sáp nhập Tổng công ty Cơ khí năng lượng và mỏ vào Tổng công ty Than Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 67/2001/QĐ-TTg sáp nhập Tổng công ty Cơ khí năng lượng và mỏ vào Tổng công ty Than Việt Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 67/2001/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ VÀO TỔNG CÔNG TY THAN VIỆT NAM

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (tại công văn số 4377/CV-TCCB ngày 20 tháng 11 năm 2000 và số 875/CV-TCCB ngày 14 tháng 3 năm 2001); ý kiến của các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương, ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Hội đồng quản trị Tổng công ty Than Việt Nam, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí năng lượng và mỏ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Tổng công ty Cơ khí năng lượng và mỏ thuộc Bộ Công nghiệp vào Tổng công ty Than Việt Nam.

Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Công nghiệp chỉ đạo thực hiện việc sáp nhập nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng : Công nghiệp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Than Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cơ khí năng lượng và mỏ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Văn phòng TW Đảng,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Các Bộ : Công nghiệp, Tài chính,
Kế hoạch và Đầu tư,
Lao động - Thương binh và Xã hội,
- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,
- Tổng công ty Than Việt Nam,
- Tổng công ty Cơ khí năng lượng và mỏ,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : TH, KTTH, CN,
- Lưu : ĐMDN (3), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/2001/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu67/2001/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2001
Ngày hiệu lực12/05/2001
Ngày công báo31/05/2001
Số công báoSố 20
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/2001/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 67/2001/QĐ-TTg sáp nhập Tổng công ty Cơ khí năng lượng và mỏ vào Tổng công ty Than Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 67/2001/QĐ-TTg sáp nhập Tổng công ty Cơ khí năng lượng và mỏ vào Tổng công ty Than Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu67/2001/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành27/04/2001
        Ngày hiệu lực12/05/2001
        Ngày công báo31/05/2001
        Số công báoSố 20
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 67/2001/QĐ-TTg sáp nhập Tổng công ty Cơ khí năng lượng và mỏ vào Tổng công ty Than Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 67/2001/QĐ-TTg sáp nhập Tổng công ty Cơ khí năng lượng và mỏ vào Tổng công ty Than Việt Nam

            • 27/04/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/05/2001

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/05/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực