Quyết định 67/2003/QĐ-UB

Quyết định 67/2003/QĐ-UB quy định biểu mức thu chi phí và chi thù lao định giá tài sản, xác minh, đo đạc đất đai liên quan đến các vụ án do ngành Toà án thụ lý, giải quyết tỉnh Cần Thơ

Quyết định 67/2003/QĐ-UB mức thu chi phí định giá tài sản đo đạc đất đai Toà án thụ lý Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 119/QĐ-UBND 2009 danh mục văn bản Hậu Giang Cần Thơ ban hành 1991-2008 và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 67/2003/QĐ-UB mức thu chi phí định giá tài sản đo đạc đất đai Toà án thụ lý Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 67/2003/QĐ-UB

Cần Thơ, ngày 11 tháng 11 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BIỂU MỨC THU CHI PHÍ VÀ CHI THÙ LAO ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN, XÁC MINH, ĐO ĐẠC ĐẤT ĐAI LIÊN QUAN ĐẾN CÁC VỤ ÁN DO NGÀNH TOÀ ÁN THỤ LÝ, GIẢI QUYẾT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định 88/2002/QĐ-UB ngày 30/9/2002 của UBND tỉnh Cần Thơ về việc ban hành Quy định tạm thời về mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan hành chính Nhà nước với Toà án nhân dân các cấp trong tỉnh trong công tác điều tra, giám định, định giá tài sản liên quan các vụ án do ngành Toà án thụ lý, giải quyết;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá và Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cần Thơ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định biểu mức thu chi phí và chi thù lao định giá tài sản, xác minh, đo đạc đất đai liên quan đến các vụ án do ngành Toà án thụ lý, giải quyết. như sau:

GIÁ TRỊ TÀI SẢN TRANH CHẤP (Y)

TỶ LỆ  (%)

MỨC THU
 (ĐỒNG)

(1)

(2)

(3)

Từ 10.000.000đ đồng trở xuống

 

150.000 đ

Trên 10.000.000đ đến 100.000.000đ

...1,4%

150.000đ+Y-10 triệu x 1,4%

Trên100.000.000đ đến 200.000.000đ

...0,8%

1.410.000đ+Y-100 triệu x 0,8%

Trên 200.000.000đ đến 500.000.000đ

...0,5%

2.210.000đ+Y-200 triệu x 0,5%

Trên 500.000.000đ đến 1.000.000.000đ

...0,4%

3.710.000đ+Y-500 triệu x 0,4%

Trên 1.000.000.000đ đến 5.000.000.000đ

...0,3%

5.710.000đ+Y-1 tỷ x 0,3%

Trên 5.000.000.000đ đến 10.000.000.000đ

...0,25%

17.710.000đ+Y-5 tỷ x 0,25%

Trên 10.000.000.000đ đến 25.000.000.000đ

...0,20%

30.210.000đ+Y-10 tỷ x 0,20%

Trên 25.000.000.000đ trở lên

...0,10%

60.210.000đ+Y-25 tỷ x 0,10%

Điều 2. Mức thu tạm ứng là mức thu bằng 50% giá trị ước tính của giá trị tài sản tranh chấp. Trường hợp chưa xác định mức thu tạm ứng thì tạm thu:

- Đối với bất động sản: Mức thu từ 300.000 đ đến 700.000 đ

- Đối với tài sản khác: Mức thu từ 200.000 đ đén 500.000 đ

- Đối với dây chuyền sản xuất: Mức thu từ 700.000 đ đến 1.000.000 đ

Việc định giá không thực hiện được do một bên vắng mặt thì vẫn thu tạm ứng cho lần định giá tiếp theo, chi phí phát sinh do bên có lỗi chịu.

Người nộp tạm ứng rút đơn khởi kiện trước khi định giá thì được hoàn tạm ứng, nếu đã định giá xong thì không được hoàn tạm ứng.

Điều 3. Quỹ dự phòng là phần còn lại sau khi quyết toán hàng tháng giữa số thực thu và số thực chi. Quỹ dự phòng chi bù đắp cho các khoản thiếu như: thu tạm ứng thấp, đương sự chưa nộp đủ chi phí, các khoản thiếu do đương sự rút đơn yêu cầu.

Cuối năm, số dư của Quỹ dự phòng được nộp vào ngân sách Nhà nước.

Điều 4. Mức chi thù lao cho các thành viên trong Hội đồng định giá sẽ được tính theo phần chi thường xuyên như chi mua xăng, dầu, thuê phương tiện vận chuyển dịch vụ, tiền ăn, nước uống, phụ cấp lưu động, phụ cấp làm thêm giờ và các khoản chi phát sinh khác (nếu có) thì được chi theo quy định của Nhà nước

Điều 5. Giá cả thị trường có biến động từ 20% trở lên, thì Sở Tài chính - Vật giá tỉnh phối hợp với ngành Toà án điều chỉnh mức thu, tạm ứng theo sát thời giá.

Quyết định này áp dụng cho cả nguyên đơn, bị đơn là người nước ngoài, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và không áp dụng để thu án phí, lệ phí Toà án.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, Chủ tịch UBND thị xã Vị Thanh, Chủ tịch UBND huyện, Thủ trưởng cơ quan, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP (HN-TPHCM)
- Bộ Tư pháp, Cục kiểm tra văn bản QPPL
- Bộ Tài chính, Ban VGCP
- TT.TU,TT.HĐND, UBND tỉnh
- MTTQ tỉnh và các đoàn thể
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh
- TAND, VKSND tỉnh
- Sở, Ban ngành tỉnh
- UBND TPCT, TXVT, Huyện
- VP UBND tỉnh
- Lưu (TTLT)

TM. UBND TỈNH CẦN THƠ
CHỦ TỊCHNguyễn Phong Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu67/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2003
Ngày hiệu lực11/11/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 67/2003/QĐ-UB mức thu chi phí định giá tài sản đo đạc đất đai Toà án thụ lý Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 67/2003/QĐ-UB mức thu chi phí định giá tài sản đo đạc đất đai Toà án thụ lý Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu67/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cần Thơ
        Người kýNguyễn Phong Quang
        Ngày ban hành11/11/2003
        Ngày hiệu lực11/11/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2009
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 67/2003/QĐ-UB mức thu chi phí định giá tài sản đo đạc đất đai Toà án thụ lý Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 67/2003/QĐ-UB mức thu chi phí định giá tài sản đo đạc đất đai Toà án thụ lý Cần Thơ