Quyết định 67/2004/QĐ-UB

Quyết định 67/2004/QĐ-UB thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ

Quyết định 67/2004/QĐ-UB thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 119/QĐ-UBND 2009 danh mục văn bản Hậu Giang Cần Thơ ban hành 1991-2008 và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 67/2004/QĐ-UB thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/2004/QĐ-UB

Cần Thơ, ngày 09 tháng 01 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TRỰC THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết 22/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu;

Căn cứ công văn số 2941/BNV-TCBC ngày 16/12/2003 của Bộ Nội Vụ về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới được chia tách;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế trình ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quyết định .

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, các Giám đốc Sở, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thủ trưởng cơ quan Ban, Ngành có liên quan, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận :
- Như­ Điều 3.
- TT.TU - TT.HĐNDTP.
- L­ưu TTLT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu67/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2004
Ngày hiệu lực09/01/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2009
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 67/2004/QĐ-UB thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 67/2004/QĐ-UB thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu67/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thanh Tòng
        Ngày ban hành09/01/2004
        Ngày hiệu lực09/01/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2009
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 67/2004/QĐ-UB thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 67/2004/QĐ-UB thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư Cần Thơ