Quyết định 67/2006/QĐ-BNN

Quyết định 67/2006/QĐ-BNN sửa đổi Quyết định 38/2006/QĐ-BNN về việc ban hành quy định phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 67/2006/QĐ-BNN phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc sửa đổi 38/2006/QĐ-BNN đã được thay thế bởi Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn và được áp dụng kể từ ngày 15/07/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 67/2006/QĐ-BNN phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc sửa đổi 38/2006/QĐ-BNN


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 67/2006/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2006/QĐ-BNN NGÀY 16/5/2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG GIA SÚC

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ban hành ngày 29 tháng 4 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy định pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi điểm b, khoản 2 Điều 7 của Quy định về phòng chống bệnh lở mồm long mớng gia súc ban hành theo Quyết định số 38/2006/QĐ-BNN ngày 16 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

“Tất cả động vật cảm nhiễm phải được tiêm phòng trước khi vận chuyển ra khỏi tỉnh, trừ động vật được vận chuyển đến cơ sở để giết mổ và động vật được lấy từ vùng hoặc cơ sở an toàn dịch bệnh LMLM đã được công nhận. Động vật đã được tiêm phòng chỉ được vận chuyển ra khỏi tỉnh sau khi tiêm 14 ngày hoặc vẫn trong thời gian còn miễn dịch bảo hộ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các đơn vị có liên, quan và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 
 


Bùi Bá Bổng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/2006/QĐ-BNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu67/2006/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2006
Ngày hiệu lực11/10/2006
Ngày công báo26/09/2006
Số công báoTừ số 57 đến số 58
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/07/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/2006/QĐ-BNN

Lược đồ Quyết định 67/2006/QĐ-BNN phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc sửa đổi 38/2006/QĐ-BNN


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 67/2006/QĐ-BNN phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc sửa đổi 38/2006/QĐ-BNN
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu67/2006/QĐ-BNN
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýBùi Bá Bổng
       Ngày ban hành12/09/2006
       Ngày hiệu lực11/10/2006
       Ngày công báo26/09/2006
       Số công báoTừ số 57 đến số 58
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/07/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 67/2006/QĐ-BNN phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc sửa đổi 38/2006/QĐ-BNN

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 67/2006/QĐ-BNN phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc sửa đổi 38/2006/QĐ-BNN