Quyết định 67/2007/QĐ-UBND

Quyết định 67/2007/QĐ-UBND sửa đổi quy định đơn giá bồi thường về đất và tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thi công Công trình: Xây dựng Nhà máy nước Tân Hiệp - Tân Uyên; Hạng mục: Tuyến ống nước thô kèm theo Quyết định 84/2006/QĐ-UBND do tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 67/2007/QĐ-UBND giá bồi thường thi công xây dựng Nhà máy nước Tân Hiệp


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/2007/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 09 tháng 7 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 84/2006/QĐ-UBND NGÀY 31/3/2006 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT ĐỂ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP - TÂN UYÊN; HẠNG MỤC: TUYẾN ỐNG NƯỚC THÔ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân huyện Tân Uyên tại Văn bản số 1273/TTr-UBND ngày 20/6/2007 và của Sở Tài chính tại Văn bản số 952/STC-GCS ngày 21/6/2007 về việc điều chỉnh đơn giá bồi thường về đất đối với công trình: Xây dựng Nhà máy nước Tân Hiệp; hạng mục: Tuyến ống nước thô,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Quyết định số 84/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đơn giá bồi thường về đất và tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thi công công trình: Xây dựng Nhà máy nước Tân Hiệp - Tân Uyên; hạng mục: Tuyến ống nước thô, cụ thể như sau:

1/- Điều chỉnh khoản 2, Mục 2, Phần A:

“ 2/- Đơn giá bồi thường về đất:

a. Đất ở (thổ cư) tại đô thị.

- Đường ĐT 747: Đường phố loại 3. Ngã ba Bình Hóa - ranh Uyên Hưng, Khánh Bình (ĐT 747), Hệ số Đ = 1:

+ Vị trí 1: Đất tiếp giáp đường phố và cách hành lang bảo vệ đường bộ (HLBVĐB) trong phạm vi vào sâu 50m: 1.500.000 đồng/m2.

+ Vị trí 2: Đất không tiếp giáp đường phố và cách HLBVĐB trong phạm vi vào sâu 100m: 700.000 đồng/m2.

+ Vị trí 3: Đất không tiếp giáp đường phố và cách HLBVĐB trong phạm vi từ trên 100m đến 200m: 400.000 đồng/m2.

+ Vị trí 4: Đất HLBVĐB trên 200m: 300.000 đồng/m2.

b. Đất ở (thổ cư) tại nông thôn:

- Đường ĐT 746: Khu vực 1, tuyến cầu Tân Hội đến ranh Khánh Bình, Uyên Hưng. Hệ số 0,8.

+ Hạng 1: Tiếp giáp đường và cách HLBVĐB trong phạm vi 50m: 480.000 đồng/m2.

+ Hạng 2: Không tiếp giáp đường và cách HLBVĐB trong phạm vi 100m: 360.000 đồng/m2.

+ Hạng 3: Cách HLBVĐB từ trên 100m đến 150m : 280.000 đồng/m2.

+ Hạng 4: Cách HLBVĐB từ trên 150m đến 200m : 200.000 đồng/m2.

+ Hạng 5: Cách HLBVĐB trên 200m : 120.000 đồng/m2.

- Đường ĐH 407: Khu vực 2, tuyến giáp ĐT 747 (ấp Tân Hiệp - Phú Chánh) đến giáp ĐT 742 (Phú Chánh) hệ số = 0,9:

+ Hạng 1: Tiếp giáp đường và cách HLBVĐB trong phạm vi 50m: 405.000 đồng/m2.

+ Hạng 2: Không tiếp giáp đường và cách HLBVĐB trong phạm vi 100m: 315.000 đồng/m2.

+ Hạng 3: Cách HLBVĐB trong phạm vi từ 100m đến 150m: 225.000 đồng/m2.

+ Hạng 4: Cách HLBVĐB từ trên 150m - 200m: 135.000 đồng/m2.

+ Hạng 5: Cách HLBVĐB từ trên 200m: 108.000 đồng/m2.

c. Đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp:

- Đất sản xuất nông lâm nghiệp trong khu vực đô thị (Tiếp giáp đường ĐT 747, ĐT 746)

+ Cách HLBVĐB 50m: 75.000 đ/m2.

(Bao gồm: Đất trồng cây lâu năm hạng 2: 50.000 đ/m2 x 1.5)

+ Cách HLBVĐB từ trên 50m - 100m: 60.000 đ/m2.

(Bao gồm: Đất trồng cây lâu năm hạng 2: 50.000 đ/m2 x 1.2)

+ Cách HLBVĐB trên 100m: 50.000 đ/m2.

(Bao gồm: Đất trồng cây lâu năm hạng 2: 50.000 đ/m2 x 1)

- Đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp trong khu vực nông thôn: (Tiếp giáp đường ĐH 407, đường giao thông nông thôn)

+ Cách HLBVĐB 50m: 60.000 đ/m2.

(Bao gồm: Đất cây lâu năm hạng 2: 50.000 đ/m2 x 1.2)

+ Cách HLBVĐB trên 50m: 50.000 đ/m2.

(Bao gồm: Đất cây lâu năm hạng 2: 50.000 đ/m2 x 1)

- Ngoài giá đất hỗ trợ bồi thường nói trên nếu là vườn cây ăn trái thì hỗ trợ thêm 10.000 đ/m2”.

2/- Các nội dung khác vẫn giữ nguyên như Quyết định số 84/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường, Kho bạc Nhà nước, Công ty TNHH 1 thành viên Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tân Uyên, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã: Khánh Bình, Tân Hiệp, thị trấn Uyên Hưng, cùng các sở, ngành và các đơn vị, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Kim Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu67/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2007
Ngày hiệu lực19/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 67/2007/QĐ-UBND giá bồi thường thi công xây dựng Nhà máy nước Tân Hiệp


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 67/2007/QĐ-UBND giá bồi thường thi công xây dựng Nhà máy nước Tân Hiệp
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu67/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýTrần Thị Kim Vân
       Ngày ban hành09/07/2007
       Ngày hiệu lực19/07/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 67/2007/QĐ-UBND giá bồi thường thi công xây dựng Nhà máy nước Tân Hiệp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 67/2007/QĐ-UBND giá bồi thường thi công xây dựng Nhà máy nước Tân Hiệp

           • 09/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/07/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực