Quyết định 67/2008/QĐ-TTg

Quyết định 67/2008/QĐ-TTg về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện thể thao thành tích cao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 67/2008/QĐ-TTg chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện thể thao thành tích cao đã được thay thế bởi Nghị định 36/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thể dục Thể thao sửa đổi và được áp dụng kể từ ngày 14/06/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 67/2008/QĐ-TTg chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện thể thao thành tích cao


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 67/2008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù

1. Vận động viên, huấn luyện viên đang tập luyện, huấn luyện tại các trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao, các trường năng khiếu thể thao, các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp.

2. Vận động viên, huấn luyện viên đang làm nhiệm vụ tại các giải thể thao thành tích cao quy định tại Điều 37 Luật Thể dục, thể thao.

Điều 2. Chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao

1. Vận động viên thể thao thành tích cao được hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù sau:

a) Bữa ăn hàng ngày;

b) Thực phẩm chức năng.

2. Huấn luyện viên thể thao thành tích cao được hưởng chế độ đối với bữa ăn hàng ngày.

3. Chế độ dinh dưỡng đặc thù phải đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cần thiết cho khả năng hoạt động tập luyện, huấn luyện và thi đấu theo yêu cầu của vận động viên, huấn luyện viên từng môn thể thao thành tích cao theo quy định chuẩn của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch.

4. Thời gian hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù được tính theo số ngày tập luyện và thi đấu của vận động viên, huấn luyện viên.

5. Chế độ dinh dưỡng đặc thù được tính bằng tiền và được phép điều chỉnh khi mức độ biến động giá cả thị trường bằng (=) hoặc lớn hơn (>) 10%.

6. Vận động viên thể thao thành tích cao thuộc nhóm có khả năng giành huy chương được hưởng chế độ dinh dưỡng đặc biệt trong giai đoạn tập huấn và thi đấu tại Đại hội thể thao Olympic (Olympic Games), Đại hội thể thao châu Á (Asiad) Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Tài chính thống nhất mức hưởng chế độ dinh dưỡng đặc biệt.

Điều 3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí chi trả chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên quy định tại Điều 1 Quyết định này thực hiện theo quy định sau đây:

1. Kinh phí chi trả chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên quy định tại Quyết định này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước (trung ương và địa phương) và các nguồn hợp pháp ngoài ngân sách.

2. Ngân sách trung ương do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý chi trả cho các vận động viên, huấn luyện viên tập luyện, huấn luyện và thi đấu cho đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ quốc gia.

3. Ngân sách trung ương cho các Bộ, ngành có liên quan quản lý và ngân sách địa phương chi trả cho các vận động viên, huấn luyện viên của ngành, địa phương mình.

4. Cơ sở thể thao ngoài công lập tự bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên do mình quản lý.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam;

- Ngân hàng phát triển Việt Nam;

- Ban quản lý KKTCKQT Bờ y;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Nguyễn Thiện Nhân

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/2008/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu67/2008/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2008
Ngày hiệu lực18/06/2008
Ngày công báo03/06/2008
Số công báoTừ số 333 đến số 334
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/06/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/2008/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 67/2008/QĐ-TTg chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện thể thao thành tích cao


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 67/2008/QĐ-TTg chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện thể thao thành tích cao
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu67/2008/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Thiện Nhân
        Ngày ban hành26/05/2008
        Ngày hiệu lực18/06/2008
        Ngày công báo03/06/2008
        Số công báoTừ số 333 đến số 334
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/06/2019
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 67/2008/QĐ-TTg chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện thể thao thành tích cao

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 67/2008/QĐ-TTg chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện thể thao thành tích cao