Quyết định 67/2008/QĐ-UBND

Quyết định 67/2008/QĐ-UBND quy định một số chế độ đối với dân quân tự vệ do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Quyết định 67/2008/QĐ-UBND chế độ dân quân tự vệ đã được thay thế bởi Quyết định 36/2010/QĐ-UBND mức phụ cấp hàng tháng Thôn đội trưởng và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 67/2008/QĐ-UBND chế độ dân quân tự vệ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 67/2008/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 02 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI DÂN QUÂN TỰ VỆ CỦA TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2005/TTLT-BQP-BKHĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 20/4/2005 của liên bộ: Quốc phòng - Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ;
Xét đề nghị của Liên ngành Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh - Sở Tài chính tại Công văn số 1262/CV-LN ngày 24/10/2008, về việc đề nghị quy định một số chế độ đối với dân quân tự vệ của tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định một số chế độ đối với dân quân tự vệ do địa phương quản lý như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Dân quân tự vệ nòng cốt và dân quân tự vệ thuộc lực lượng rộng rãi được huy động làm nhiệm vụ quốc phòng, quân sự theo mệnh lệnh của cấp có thẩm quyền.

2. Một số chế độ áp dụng:

a. Trợ cấp ngày công lao động: Dân quân và dân quân tự vệ thuộc lực lượng rộng rãi trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, được trợ cấp ngày công lao động bằng 0,04 lần so với mức lương tối thiểu. Nếu làm nhiệm vụ vào ban đêm (từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau) được hưởng trợ cấp bằng 0,08 lần so với mức lương tối thiểu.

b. Hỗ trợ tiền ăn 25.000 đồng/người/ngày cho dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú, không có điều kiện đi về hằng ngày (ngoài tiền trợ cấp ngày công lao động) thuộc các trường hợp do Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh ra quyết định huy động hay do cơ quan quân sự cấp huyện và cấp xã huy động.

 Tuỳ theo thời gian huy động và khả năng ngân sách, cơ quan huy động chi hỗ trợ tiền ăn cho phù hợp và không vượt mức tối đa nêu trên.

c. Trợ cấp tiền ăn cho dân quân tự vệ khi ốm đau: Dân quân tự vệ chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ bị ốm đau phải chữa bệnh được trợ cấp tiền ăn 25.000 đồng/người/ngày. Thời gian được hưởng trợ cấp tiền ăn tối đa không quá 15 ngày/năm và trong thời gian này vẫn được hưởng trợ cấp ngày công lao động.

d. Trợ cấp tiền ăn cho dân quân tự vệ khi bị tai nạn: Dân quân tự vệ chưa tham gia bảo hiểm xã hội, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ theo mệnh lệnh của cấp có thẩm quyền, nếu bị tai nạn thì được trợ cấp tiền ăn 25.000 đồng/người/ngày. Thời gian được hưởng trợ cấp không quá 15 ngày và trong thời gian này vẫn được hưởng trợ cấp ngày công lao động.

e. Những trường hợp không được hưởng chế độ tiền ăn đối với dân quân tự vệ khi ốm đau và tai nạn do nguyên nhân chủ quan thì không được hưởng chế độ trợ cấp này.

Kinh phí thực hiện các chế độ này do ngân sách các cấp tự cân đối theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009 và thay thế Quyết định số 62/2007/QĐ-UBND ngày 09/5/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ tỉnh.

Điều 3. Các ông: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM .ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu67/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2008
Ngày hiệu lực01/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2010
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 67/2008/QĐ-UBND chế độ dân quân tự vệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 67/2008/QĐ-UBND chế độ dân quân tự vệ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu67/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
       Người kýPhạm Thế Dũng
       Ngày ban hành02/12/2008
       Ngày hiệu lực01/01/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2010
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 67/2008/QĐ-UBND chế độ dân quân tự vệ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 67/2008/QĐ-UBND chế độ dân quân tự vệ