Quyết định 67/2017/QĐ-UBND

Quyết định 67/2017/QĐ-UBND về sửa đổi nội dung tại số thứ tự 16, 36 và 55 Phụ lục 1 kèm theo Quyết định 70/2016/QĐ-UBND quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Quyết định 67/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 70/2016/QĐ-UBND Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/2017/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 26 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG CÁC SỐ THỨ TỰ 16, 36 VÀ 55 PHỤ LỤC 1 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 70/2016/QĐ-UBND NGÀY 06/12/2016 CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN QUY ĐỊNH VỀ TUYẾN ĐƯỜNG, THỜI GIAN HẠN CHẾ LƯU THÔNG CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN THAM GIA GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 3239/TTr-SGTVT ngày 20/10/2017; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp s 1340/BC-STP ngày 19/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi nội dung tại các số thứ tự 16, 36 và 55 của Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 06/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An với nội dung như sau:

TT

Tên đường

Điểm đu

Điểm cui

Ghi chú

16

Đường Lê Huân

Đường Phạm Nguyễn Du

Đường Trần Phú

Không cấm xe khách chạy tuyến cố định có chấp thuận đón trả khách tại bến xe Chợ Vinh

36

Đường Lý Thường Kiệt

Đường Lê Lợi

Đường Trường Chinh

Không cấm xe khách chạy tuyến cố định có chấp thuận đón trả khách tại bến xe Vinh

55

Đường Hồ Xuân Hương

Đường Phan Đình Phùng

Ngõ 25A, Đường Hồ Xuân Hương

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2017.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Vinh, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
 - Như điều 2;
- Cục Kiểm tra VB QPPL - Bộ Tư pháp (để b/c);
- Thường Trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VTUB, CN (Dũng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Điền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu67/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2017
Ngày hiệu lực10/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 67/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 70/2016/QĐ-UBND Nghệ An


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 67/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 70/2016/QĐ-UBND Nghệ An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu67/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýHuỳnh Thanh Điền
       Ngày ban hành26/10/2017
       Ngày hiệu lực10/11/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 67/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 70/2016/QĐ-UBND Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 67/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 70/2016/QĐ-UBND Nghệ An

           • 26/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực