Quyết định 67/2017/QĐ-UBND

Quyết định 67/2017/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 67/2017/QĐ-UBND thu nộp lệ phí đăng ký kinh doanh Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/2017/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa thiên Huế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2180/SKHĐT-ĐKKD ngày 18 tháng 8 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có yêu cầu đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Đối tượng nộp lệ phí:

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

3. Mức thu lệ phí:

TT

Nội dung

Mức thu (đồng/lần)

1

Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

100.000

2

Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã

100.000

3

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/ hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã do mất, cháy,...

30.000

4

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh/ hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã

30.000

4. Cơ quan thu lệ phí:

a) Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

b) Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

5. Chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh:

a) Lệ phí đăng ký kinh doanh thu bằng đồng Việt Nam.

b) Cơ quan thu lệ phí có trách nhiệm kê khai, nộp 100% số tiền lệ phí vào ngân sách nhà nước và quyết toán theo chương, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu67/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2017
Ngày hiệu lực05/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 67/2017/QĐ-UBND thu nộp lệ phí đăng ký kinh doanh Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 67/2017/QĐ-UBND thu nộp lệ phí đăng ký kinh doanh Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu67/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành22/08/2017
        Ngày hiệu lực05/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 67/2017/QĐ-UBND thu nộp lệ phí đăng ký kinh doanh Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 67/2017/QĐ-UBND thu nộp lệ phí đăng ký kinh doanh Huế

            • 22/08/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực