Quyết định 67/QĐ-UB

Quyết định 67/QĐ-UB năm 1985 về việc cho phép thành lập Phòng Giá ngoại thương thuộc Ủy ban Vật giá thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 67/QĐ-UB cho phép thành lập Phòng Giá ngoại thương thuộc Ủy ban Vật giá thành phố đã được thay thế bởi Quyết định 5986/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực tổ chức bộ máy do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 11/11/1998.

Nội dung toàn văn Quyết định 67/QĐ-UB cho phép thành lập Phòng Giá ngoại thương thuộc Ủy ban Vật giá thành phố


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 67/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 1985

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP PHÒNG GIÁ NGOẠI THƯƠNG THUỘC ỦY BAN VẬT GIÁ THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc Hội thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1983;
- Xét yêu cầu công tác quản lý giá xuất nhập khẩu ở thành phố;
- Xét đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá thành phố và Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Cho phép thành lập Phòng Giá ngoại thương trực thuộc Ủy ban Vật giá thành phố để giúp Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá thành phố trong công tác quản lý giá xuất nhập khẩu ở thành phố.

Điều 2.- Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá thành phố có trách nhiệm quy định (bằng văn bản) chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Phòng Giá ngọai thương theo tinh thần Chỉ thị 35/CT-UB ngày 08-9-1984 và trong phạm vi chỉ tiêu biên chế quản lý Nhà nước đã được Ủy ban Nhân dân thành phố duyệt.

Điều 3.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 3
- Anh Hai Bình
- Ban Tổ chức Thành Ủy
- Ban Kinh tế TU
- Ban TCCQ.TP
- VPUB (A.2 Minh, A 3 Hòa,- TM – NC - TH
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH /THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Võ Danh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu67/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/1985
Ngày hiệu lực02/04/1985
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 67/QĐ-UB cho phép thành lập Phòng Giá ngoại thương thuộc Ủy ban Vật giá thành phố


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 67/QĐ-UB cho phép thành lập Phòng Giá ngoại thương thuộc Ủy ban Vật giá thành phố
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu67/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Võ Danh
        Ngày ban hành02/04/1985
        Ngày hiệu lực02/04/1985
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 67/QĐ-UB cho phép thành lập Phòng Giá ngoại thương thuộc Ủy ban Vật giá thành phố

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 67/QĐ-UB cho phép thành lập Phòng Giá ngoại thương thuộc Ủy ban Vật giá thành phố