Quyết định 671/QĐ-BTTTT

Quyết định 671/QĐ-BTTTT năm 2009 đính chính lỗi chính tả trong Thông tư 15/2009/TT-BTTTT do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 671/QĐ-BTTTT đính chính lỗi chính tả Thông tư 15/2009/TT-BTTTT tổ chức Liên hoan phát thanh, truyền hình


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG 
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 671/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH LỖI CHÍNH TẢ TRONG THÔNG TƯ SỐ 15/2009/TT-BTTTT NGÀY 4 THÁNG 5 NĂM 2009 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đính chính lỗi chính tả trong Thông tư số 15/2009/TT-BTTTT ngày 4 tháng 5 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc tổ chức Liên hoan phát thanh, truyền hình như sau:

Tại Thông tư số 15/2009/TT-BTTTT ngày 4 tháng 5 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc tổ chức Liên hoan phát thanh, truyền hình, Điều 2 khoản 4, dòng thứ 4 từ trên xuống viết là: “… quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 mục I”. Nay đính chính lại là: “… quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 Chương I”.

Điều 15, dòng thứ 15 từ trên xuống viết là: “… quy định tại mục 2 Thông tư này”. Nay đính chính lại là “… quy định tại Điều 4, Chương II của Thông tư này”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng Chính phủ;
- VP Trung ương và các Ban Đảng;
- VP Quốc hội và các UB của Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước; VP Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND và Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Đài phát thanh, truyền hình;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; các đơn vị liên quan thuộc Bộ TTTT;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo; TTĐT Chính phủ;
- Lưu: VT, Cục PTTH (3), TH (280).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Quý Doãn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 671/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu671/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2009
Ngày hiệu lực22/05/2009
Ngày công báo07/06/2009
Số công báoTừ số 283 đến số 284
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 671/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 671/QĐ-BTTTT đính chính lỗi chính tả Thông tư 15/2009/TT-BTTTT tổ chức Liên hoan phát thanh, truyền hình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 671/QĐ-BTTTT đính chính lỗi chính tả Thông tư 15/2009/TT-BTTTT tổ chức Liên hoan phát thanh, truyền hình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu671/QĐ-BTTTT
       Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
       Người kýĐỗ Quý Doãn
       Ngày ban hành22/05/2009
       Ngày hiệu lực22/05/2009
       Ngày công báo07/06/2009
       Số công báoTừ số 283 đến số 284
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 671/QĐ-BTTTT đính chính lỗi chính tả Thông tư 15/2009/TT-BTTTT tổ chức Liên hoan phát thanh, truyền hình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 671/QĐ-BTTTT đính chính lỗi chính tả Thông tư 15/2009/TT-BTTTT tổ chức Liên hoan phát thanh, truyền hình

           • 22/05/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/06/2009

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/05/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực