Quyết định 674/2006/QĐ-UBND

Quyết định 674/2006/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ và các công trình phụ trợ Trường Chính trị Nguyễn văn Cừ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 674/2006/QĐ-UBND bổ sung tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ,công trình phụ trợ Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 674/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ HIỆU BỘ VÀ CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26.11.2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07.02.2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 08/TT-BXD ngày 06.5.2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07.2.2005;
Xét đề nghị của Trường Chính trị Nguyễn văn Cừ tại tờ trình số 370/TT-NVC ngày 30.12.2005, của Sở Kế hoạch và Ðầu tư tại báo cáo thẩm định số 30/KH-XDCB ngày 12.01.2006 về dự án bổ sung tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ và các công trình phụ trợ Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt bổ sung tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ và các công trình phụ trợ Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tại Quyết định số 1962/QÐ-CT ngày 25.11.2004 của Chủ tịch UBND tỉnh, như sau:

1. Nội dung bổ sung:

- Do biến dộng vật tư, chế dộ chính sách thay đổi;

- Bổ sung thiết kế.

2. Tổng mức đầu tư:

- Tổng mức đầu tư sau khi bổ sung là: 11.594.863.000 đồng (Mười một tỷ, năm trăm chín mươi tư triệu, tám trăm sáu mươi ba nghìn đồng), trong đó:

+ Xây lắp : 10.041.144.000 đồng.

+ Thiết bị : 800.000.000 đồng.

+ Chi Khác : 753.719.000 đồng.

Tăng so với tổng mức đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 1962/QÐ-CT ngày 25.11.2004 của Chủ tịch UBND tỉnh là: 1.690.663.000 đồng.

3. Các nội dung khác thực hiện theo các Quyết định số 908/QÐ-CT ngày 19.8.2002 và 1962/QÐ-CT ngày 25.11.2004 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh Kiên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 674/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu674/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2006
Ngày hiệu lực27/05/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 674/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 674/2006/QĐ-UBND bổ sung tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ,công trình phụ trợ Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 674/2006/QĐ-UBND bổ sung tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ,công trình phụ trợ Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu674/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýBùi Vĩnh Kiên
        Ngày ban hành17/05/2006
        Ngày hiệu lực27/05/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 674/2006/QĐ-UBND bổ sung tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ,công trình phụ trợ Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 674/2006/QĐ-UBND bổ sung tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ,công trình phụ trợ Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ

            • 17/05/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/05/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực