Quyết định 674/QĐ-BKHCN

Quyết định 674/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thông tin địa lý do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 674/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thông tin địa lý


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 674/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VVIỆC CÔNG BTIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 12154:2018

ISO/TS 12129:2009

Thông tin địa lý- Khung dữ liệu ảnh, ô lưới và phủ

2.

TCVN 12155:2018

ISO 19136:2007

Thông tin địa lý - Khuôn thức trao đổi dữ liệu địa lý

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 674/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu674/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2018
Ngày hiệu lực28/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 674/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 674/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thông tin địa lý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 674/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thông tin địa lý
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu674/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Văn Tùng
        Ngày ban hành28/03/2018
        Ngày hiệu lực28/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 674/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thông tin địa lý

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 674/QĐ-BKHCN 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thông tin địa lý

            • 28/03/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/03/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực