Quyết định 674/QĐ-UBND-HC

Quyết định 674/QĐ-UBND-HC năm 2014 bãi bỏ Quyết định 1176/QĐ-UBND-HC công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Quyết định 674/QĐ-UBND-HC 2014 bãi bỏ 1176/QĐ-UBND-HC bộ thủ tục hành chính Sở Tư pháp Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 674/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1176/QĐ-UBND-HC NGÀY 10/9/2009 VỀ CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 632/TTr-STP ngày 23 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 1176/QĐ-UBND-HC ngày 10/9/2009 về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Đồng Tháp.

Lý do: Việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- BTư pháp (Cc KSTTHC);
- TT/TU, TT/HĐND Tnh;
- Các PCT/UBND Tnh;
- Cổng TTĐT Tnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 674/QĐ-UBND-HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu674/QĐ-UBND-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/07/2014
Ngày hiệu lực28/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 674/QĐ-UBND-HC

Lược đồ Quyết định 674/QĐ-UBND-HC 2014 bãi bỏ 1176/QĐ-UBND-HC bộ thủ tục hành chính Sở Tư pháp Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 674/QĐ-UBND-HC 2014 bãi bỏ 1176/QĐ-UBND-HC bộ thủ tục hành chính Sở Tư pháp Đồng Tháp
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu674/QĐ-UBND-HC
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
       Người kýNguyễn Văn Dương
       Ngày ban hành28/07/2014
       Ngày hiệu lực28/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 674/QĐ-UBND-HC 2014 bãi bỏ 1176/QĐ-UBND-HC bộ thủ tục hành chính Sở Tư pháp Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 674/QĐ-UBND-HC 2014 bãi bỏ 1176/QĐ-UBND-HC bộ thủ tục hành chính Sở Tư pháp Đồng Tháp

           • 28/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực