Quyết định 6747/QĐ-UBND

Quyết định 6747/QĐ-UBND năm 2015 về bãi bỏ Khoản 2, Điều 2 Quyết định 06/2010/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 6747/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 2 điều 2 Quyết định 06/2010/QĐ-UBND Hồ Chí Minh 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 04/2018/QĐ-UBND hoạt động Phòng Tài nguyên Môi trường quận Bình Tân Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 22/10/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 6747/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 2 điều 2 Quyết định 06/2010/QĐ-UBND Hồ Chí Minh 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6747/QĐ-UBND

Bình Tân, ngày 30 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ KHOẢN 2, ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2010/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 2602/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2015 về thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thành phố trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 842/QĐ-TNMT-VP ngày 30 tháng 6 năm 2015 về thành lập Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các Quận, Huyện trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố.

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận tại Công văn số 2476/TNMT ngày 25 tháng 9 năm 2015 và của Trưởng phòng Nội vụ quận Bình Tân tại Tờ trình số 1329/TTr-NV ngày 29 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ Khoản 2, Điều 2 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Tài nguyên và Môi trường quận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ quận, Trưởng phòng Tư pháp quận, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6747/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6747/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2015
Ngày hiệu lực30/09/2015
Ngày công báo01/11/2015
Số công báoSố 48
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/10/2018
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6747/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 6747/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 2 điều 2 Quyết định 06/2010/QĐ-UBND Hồ Chí Minh 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 6747/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 2 điều 2 Quyết định 06/2010/QĐ-UBND Hồ Chí Minh 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu6747/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHuỳnh Văn Chính
        Ngày ban hành30/09/2015
        Ngày hiệu lực30/09/2015
        Ngày công báo01/11/2015
        Số công báoSố 48
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/10/2018
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 6747/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 2 điều 2 Quyết định 06/2010/QĐ-UBND Hồ Chí Minh 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 6747/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 2 điều 2 Quyết định 06/2010/QĐ-UBND Hồ Chí Minh 2015