Quyết định 677/QĐ-BKHCN

Quyết định 677/QĐ-BKHCN năm 2015 về phê duyệt định hướng nghiên cứu ưu tiên ngành Vật lý đến năm 2020 tầm nhìn 2030 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 677/QĐ-BKHCN 2015 phê duyệt định hướng nghiên cứu ưu tiên ngành Vật lý


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 677/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU ƯU TIÊN NGÀNH VẬT LÝ ĐẾN NĂM 2020 TẦM NHÌN 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011- 2020;

Căn cứ Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020;

Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Định hướng nghiên cứu ưu tiên của ngành Vật lý đến năm 2020 tầm nhìn 2030 (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tổng hợp, Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu VT, XHTN.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

 

PHỤ LỤC

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU ƯU TIÊN NGÀNH VẬT LÝ ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 677/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

A. Định hướng nghiên cứu cơ bản

1. Vật lý lý thuyết và tính toán

- Các phương pháp mới trong lý thuyết trường lượng tử và lý thuyết hệ nhiều hạt.

- Lý thuyết và tính toán các chất đậm đặc và chất mềm.

- Quang lượng tử và quang tử học lý thuyết và tính toán.

- Vật lý nanô lý thuyết và tính toán, tính toán thiết kế các vi mạch.

- Vật lý thông tin lượng tử và tính toán lượng tử.

- Lý thuyết hạt nhân và phản ứng hạt nhân.

2. Vật lý các chất đậm đặc và chất mềm

- Các vật liệu và linh kiện điện từ, điện tử và quang tử, chú trọng các vật liệu và linh kiện cấu trúc nanô, thẻ điện tử và vi mạch.

- Các vật liệu y sinh, các vật liệu và linh kiện kỹ thuật y sinh, chú trọng các vật liệu và linh kiện cấu trúc nanô.

3. Quang lượng tử và quang tử học

- Vật lý laser

- Quang phổ laser

- Quang phi tuyến

- Quang tử học, chú trọng quang tử học nanô.

4. Vật lý hạt nhân

- Cấu trúc hạt nhân

- Các phản ứng hạt nhân trên lò phản ứng

- Các phản ứng hạt nhân trên máy gia tốc

- Vật lý hạt và tia vũ trụ.

B. Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng

1. Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng trong quan trắc và xử lý môi trường.

2. Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng trong an toàn vệ sinh thực phẩm và y sinh.

3. Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng trong thiết kế, chế tạo linh kiện điện tử, thẻ điện tử và vi mạch.

4. Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng về vật liệu điện từ, điện tử và quang tử.

5. Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng trong phát triển một số thiết bị khoa học hiện đại, đặc chủng và đặc thù.

6. Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng trong lưu trữ và chuyển hóa năng lượng.

7. Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng trong an toàn bức xạ hạt nhân.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 677/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu677/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2015
Ngày hiệu lực08/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 677/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 677/QĐ-BKHCN 2015 phê duyệt định hướng nghiên cứu ưu tiên ngành Vật lý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 677/QĐ-BKHCN 2015 phê duyệt định hướng nghiên cứu ưu tiên ngành Vật lý
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu677/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýNguyễn Quân
        Ngày ban hành08/04/2015
        Ngày hiệu lực08/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 677/QĐ-BKHCN 2015 phê duyệt định hướng nghiên cứu ưu tiên ngành Vật lý

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 677/QĐ-BKHCN 2015 phê duyệt định hướng nghiên cứu ưu tiên ngành Vật lý

            • 08/04/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/04/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực