Quyết định 6786/QĐ-BCA-V03

Quyết định 6786/QĐ-BCA-V03 năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

Nội dung toàn văn Quyết định 6786/QĐ-BCA-V03 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực chính sách


BỘ CÔNG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6786/QĐ-BCA-V03

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ CÔNG AN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp tại Công văn số 2437/V03-P7 ngày 16 tháng 8 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an (có danh mục thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an; Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (để công bố);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, V03.

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Tô Lâm

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ CÔNG AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6786/QĐ-BCA-V03 ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an)

Stt

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

A

Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp trung ương

1

1.001152

Cấp giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí cho con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân

Nghị định số 05/2016/NĐ-CP 11/01/2016 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân

Các đơn vị trực thuộc cơ quan Bộ

Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức thực hiện theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015

B

Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp tỉnh

1

1.001044

Cấp giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí cho con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân

Nghị định số 05/2016/NĐ-CP 11/01/2016 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân

Công an cấp tỉnh

Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức thực hiện theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015

2

1.004158

Xét công nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân

Công an cấp tỉnh

Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

3

1.004207

Xét công nhận người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6786/QĐ-BCA-V03

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6786/QĐ-BCA-V03
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2021
Ngày hiệu lực24/08/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6786/QĐ-BCA-V03

Lược đồ Quyết định 6786/QĐ-BCA-V03 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực chính sách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 6786/QĐ-BCA-V03 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực chính sách
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu6786/QĐ-BCA-V03
        Cơ quan ban hànhBộ Công An
        Người kýTô Lâm
        Ngày ban hành24/08/2021
        Ngày hiệu lực24/08/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 6786/QĐ-BCA-V03 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực chính sách

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 6786/QĐ-BCA-V03 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực chính sách

              • 24/08/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/08/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực