Quyết định 679/QĐ-TTg

Quyết định 679/QĐ-TTg năm 2019 về xác định phạm vi vành đai biên giới tại tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 679/QĐ-TTg 2019 xác định phạm vi vành đai biên giới Kiên Giang


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 679/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

XÁC ĐỊNH PHẠM VI VÀNH ĐAI BIÊN GIỚI TẠI TỈNH KIÊN GIANG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tại Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xác định 02 đoạn vành đai biên giới có chiều sâu dưới 100 m tại tỉnh Kiên Giang gồm:

1. Đoạn biên giới từ mốc 304/8 tọa độ (56716 - 51364) thuộc xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành đến mốc 304/6 tọa độ (57727 - 51666) thuộc xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành dài 1.072 m, có chiều sâu từ 30 m đến dưới 100 m tính từ đường biên giới đến bờ Bắc sông Giang Thành.

2. Đoạn biên giới từ mốc 301 tọa độ (64097 - 55478) thuộc xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành đến vị trí dự kiến cắm mốc 296 thuộc xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành (góc vuông, có tọa độ 64184 - 61102) dài 5.880 m, có chiều sâu từ 50 m đến dưới 100 m, tính từ đường biên giới hiện quản (kênh 79) đến bờ Bắc kênh Vĩnh Tế.

(Hệ tọa độ được sử dụng trong văn bản này là hệ tọa độ VN2000 Múi 48, tọa độ trục X là 05 số đứng trước, tọa độ trục Y là 05 số đứng sau và để trong ngoặc đơn).

Điều 2. Trách nhiệm của địa phương và các bộ có liên quan:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang có trách nhiệm xây dựng các văn bản pháp luật quy định cụ thể các hoạt động được phép trong vành đai biên giới (lưu ý các ý kiến của Bộ Ngoại giao).

2. Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao căn cứ Quyết định này để triển khai thực hiện các hoạt động chuyên ngành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đ
ng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban c
a Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan
trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ TH;
- Lưu: VT, NC (2).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 679/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu679/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2019
Ngày hiệu lực04/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 679/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 679/QĐ-TTg 2019 xác định phạm vi vành đai biên giới Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 679/QĐ-TTg 2019 xác định phạm vi vành đai biên giới Kiên Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu679/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành04/06/2019
        Ngày hiệu lực04/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 679/QĐ-TTg 2019 xác định phạm vi vành đai biên giới Kiên Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 679/QĐ-TTg 2019 xác định phạm vi vành đai biên giới Kiên Giang

            • 04/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực