Quyết định 679/QĐ-UBND

Quyết định 679/QĐ-UBND năm 2014 công nhận xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đạt chuẩn nông thôn mới

Nội dung toàn văn Quyết định 679/QĐ-UBND năm 2014 công nhận xã Vĩnh Thanh Bạc Liêu đạt chuẩn nông thôn mới


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 679/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 08 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN XÃ VĨNH THANH, HUYỆN PHƯỚC LONG, TỈNH BẠC LIÊU ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạm thời về trình tự, thủ tục xét, công nhận và tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu;

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Phước Long tại Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2014 về việc công nhận xã Vĩnh Thanh đạt chuẩn nông thôn mới;

Xét đề nghị của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bạc Liêu tại Tờ trình số 05/TTr-VPĐP ngày 11 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014.

Điều 2. Xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014 và có giá trị 05 năm kể từ ngày ký quyết định. Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thanh chỉ đạo cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã tiếp tục duy trì, giữ gìn và phát huy kết quả đạt được.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phước Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thanh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 679/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu679/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2014
Ngày hiệu lực08/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 679/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 679/QĐ-UBND năm 2014 công nhận xã Vĩnh Thanh Bạc Liêu đạt chuẩn nông thôn mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 679/QĐ-UBND năm 2014 công nhận xã Vĩnh Thanh Bạc Liêu đạt chuẩn nông thôn mới
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu679/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýLê Thanh Dũng
        Ngày ban hành08/05/2014
        Ngày hiệu lực08/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 679/QĐ-UBND năm 2014 công nhận xã Vĩnh Thanh Bạc Liêu đạt chuẩn nông thôn mới

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 679/QĐ-UBND năm 2014 công nhận xã Vĩnh Thanh Bạc Liêu đạt chuẩn nông thôn mới

            • 08/05/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/05/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực