Quyết định 68/2000/QĐ-BCN

Quyết định 68/2000/QĐ-BCN thành lập Công ty Xuất khẩu lao động và hợp tác đào tạo với nước ngoài trực thuộc Trường Cao đẳng công nghiệp Hà Nội do Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 68/2000/QĐ-BCN thành lập Công ty Xuất khẩu lao động hợp tác đào tạo với nước ngoài thuộc Trường Cao đẳng công nghiệp Hà Nội


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 68/2000/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI TRỰC THUỘC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 68/1998/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép thí điểm thành lập doanh nghiệp Nhà nước trong các cơ sở đào tạo và các cơ sở nghiên cứu;
Với sự thoả thuận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7060/BKH-DN ngày 14 tháng 11năm 2000 và của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tại Công văn số 3330/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 6 tháng 10 năm 2000;
Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng công nghiệp Hà Nội tại Công văn số 415/CV-TCHC ngày 24 tháng 5 năm 2000;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Công ty Xuất khẩu lao động và hợp tác đào tạo với nước ngoài trực thuộc Trường Cao đẳng công nghiệp Hà Nội;

Tên giao dịch quốc tế viết bằng tiếng Anh: Training Cooperation and labour export company, viết tắt là--------------------;

Trụ sở chính: xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội;

Công ty có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện ở trong nước và ngoài nước;

Công ty Xuất khẩu lao động và hợp tác đào tạo với nước ngoài là doanh nghiệp Nhà nước hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

-Tuyển chọn và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân theo hợp đồng với các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước để đưa đi làm việc tại nước ngoài;

- Tổ chức việc xuất khẩu lao động và đưa chuyên gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài;

-Dịch vụ tư vấn giới thiệu, tìm kiếm việc làm cho học sinh, sinh viên và một số dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

Vốn điều lệ của Công ty: 3.467.144.000 đồng.

Điều 3. Tổ chức bộ máy của Công ty.

- Lãnh đạo:

+ Giám đốc;

+ Các Phó Giám đốc.

- Các phòng (ban) chuyên môn, nghiệp vụ;

- Xưởng thực hành.

Giám đốc Công ty có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để Hiệu trưởng Trường Cao đẳng công nghiệp Hà Nội xem xét và trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quyết định;

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng công nghiệp Hà Nội có trách nhiệm quản lý Công ty Xuất khẩu lao động và hợp tác đào tạo với nước ngoài, chỉ đạo Công ty hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, chấp hành chính sách, chế độ và pháp luật của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng công nghiệp Hà Nội và Giám đốc Công ty Xuất khẩu lao động và hợp tác đào tạo với nước ngoài có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

-Như điều 4,
-Văn phòng Chính phủ,
-Ban chỉ đạo ĐM & PTDN,
-Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
-Bộ Tài chính,
-Bộ LĐTB & XH,
-Ngân hàng Nhà nước VN,
-Ban TCCBCP,
-UBND thành phố Hà Nội,
-Công báo,
-Lưu VP, TCCB

K/T. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG 
Lê Quốc Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 68/2000/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu68/2000/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2000
Ngày hiệu lực14/12/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 68/2000/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 68/2000/QĐ-BCN thành lập Công ty Xuất khẩu lao động hợp tác đào tạo với nước ngoài thuộc Trường Cao đẳng công nghiệp Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 68/2000/QĐ-BCN thành lập Công ty Xuất khẩu lao động hợp tác đào tạo với nước ngoài thuộc Trường Cao đẳng công nghiệp Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu68/2000/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýLê Quốc Khánh
        Ngày ban hành29/11/2000
        Ngày hiệu lực14/12/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 68/2000/QĐ-BCN thành lập Công ty Xuất khẩu lao động hợp tác đào tạo với nước ngoài thuộc Trường Cao đẳng công nghiệp Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 68/2000/QĐ-BCN thành lập Công ty Xuất khẩu lao động hợp tác đào tạo với nước ngoài thuộc Trường Cao đẳng công nghiệp Hà Nội

            • 29/11/2000

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/12/2000

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực