Quyết định 68/2003/QĐ-TTg

Quyết định 68/2003/QĐ-TTg thành lập Ban Điều phối Quốc gia thực hiện Công ước Chống sa mạc hoá của Liên hợp quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 68/2003/QĐ-TTg lập Ban Điều phối quốc gia thực hiện Công ước Chống sa mạc hoá của Liên hợp quốc đã được thay thế bởi Quyết định 306/QĐ-TTg Ban Điều phối quốc gia thực thi Công ước chống sa mạc hóa và được áp dụng kể từ ngày 14/03/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 68/2003/QĐ-TTg lập Ban Điều phối quốc gia thực hiện Công ước Chống sa mạc hoá của Liên hợp quốc


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 68/2003/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 68/2003/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 2003 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN ĐIỀU PHỐI QUỐC GIA THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC CHỐNG SA MẠC HOÁ CỦA LIÊN HỢP QUỐC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 689/BNN-HTQT ngày 28 tháng 3 năm 2003,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Điều phối quốc gia thực hiện Công ước chống sa mạc hoá của Liên hợp quốc (sau đây gọi tắt là Ban Điều phối), gồm các thành viên sau:

1. Trưởng Ban: Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Các Phó Ban:

- Cục trưởng Cục Phát triển lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phó Ban thường trực).

- 01 Lãnh đạo Cục Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- 01 Lãnh đạo Cục Quản lý nước và Công trình thuỷ lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Các uỷ viên: Cán bộ của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Chính phủ.

4. Thư ký Ban Điều phối do Trưởng Ban quyết định.

Điều 2. Ban Điều phối có nhiệm vụ sau:

1. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan trong việc thực hiện Công ước chống sa mạc hoá của Liên hợp quốc.

2. Điều phối, tổ chức triển khai và đánh giá việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hoá.

3. Kiểm tra, đánh giá các chương trình, dự án chống thoái hoá đất, giảm nhẹ thiên tai, hạn hán, quản lý phát triển bền vững tài nguyên và xoá đói giảm nghèo ở vùng bị ảnh hưởng hoặc có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sa mạc hoá; xúc tiến việc thiết lập hệ thống cảnh báo sớm ở các vùng nhạy cảm.

4. Hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong việc thực hiện Công ước; tranh thủ sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế về tài chính và kỹ thuật để thực hiện Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hoá.

5. Nghiên cứu, đề xuất việc soạn thảo các văn bản pháp luật quy định hoặc hướng dẫn việc thực hiện Công ước, trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 3. Chế độ làm việc:

1. Ban Điều phối có trụ sở và bộ phận giúp việc đặt tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các thành viên và bộ phận giúp việc của Ban Điều phối làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhân sự của bộ phận giúp việc do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định.

2. Trưởng Ban Điều phối chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về các mặt hoạt động của Ban; ban hành Quy chế làm việc và nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Ban.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Điều phối được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan và Trưởng Ban Điều phối chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 68/2003/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu68/2003/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2003
Ngày hiệu lực01/06/2003
Ngày công báo17/05/2003
Số công báoSố 39
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/03/2012
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 68/2003/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 68/2003/QĐ-TTg lập Ban Điều phối quốc gia thực hiện Công ước Chống sa mạc hoá của Liên hợp quốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 68/2003/QĐ-TTg lập Ban Điều phối quốc gia thực hiện Công ước Chống sa mạc hoá của Liên hợp quốc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu68/2003/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhan Văn Khải
        Ngày ban hành28/04/2003
        Ngày hiệu lực01/06/2003
        Ngày công báo17/05/2003
        Số công báoSố 39
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/03/2012
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 68/2003/QĐ-TTg lập Ban Điều phối quốc gia thực hiện Công ước Chống sa mạc hoá của Liên hợp quốc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 68/2003/QĐ-TTg lập Ban Điều phối quốc gia thực hiện Công ước Chống sa mạc hoá của Liên hợp quốc