Quyết định 68/2005/QĐ-BVHTT

Quyết định 68/2005/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích quốc gia đối với di tích lịch sử Ngũ xã Trà Kiệu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 68/2005/QĐ-BVHTT xếp hạng di tích quốc gia


BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 68/2005/QĐ-BVHTT

Hà nội, ngày 16 tháng 11 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN

Căn cứ Luật Di sản văn hóa và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa;
Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa – Thông tin;
Xét tờ trình số 1029/TT-UB ngày 05 tháng 5 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và hồ sơ di tích;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng di tích quốc gia: DI TÍCH LỊCH SỬ NGŨ XÃ TRÀ KIỆU XÃ DUY SƠN, HUYỆN DUY XUYÊN, TỈNH QUẢNG NAM.

Điều 2. Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử Ngũ xã Trà Kiệu theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin tỉnh Quảng Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG 
Phạm Quang Nghị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 68/2005/QĐ-BVHTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu68/2005/QĐ-BVHTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2005
Ngày hiệu lực12/12/2005
Ngày công báo27/11/2005
Số công báoSố 29
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 68/2005/QĐ-BVHTT

Lược đồ Quyết định 68/2005/QĐ-BVHTT xếp hạng di tích quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 68/2005/QĐ-BVHTT xếp hạng di tích quốc gia
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu68/2005/QĐ-BVHTT
        Cơ quan ban hànhBộ Văn hoá-Thông tin
        Người kýPhạm Quang Nghị
        Ngày ban hành16/11/2005
        Ngày hiệu lực12/12/2005
        Ngày công báo27/11/2005
        Số công báoSố 29
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 68/2005/QĐ-BVHTT xếp hạng di tích quốc gia

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 68/2005/QĐ-BVHTT xếp hạng di tích quốc gia

            • 16/11/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/11/2005

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/12/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực