Quyết định 68/2007/QĐ-UBND

Quyết định 68/2007/QĐ-UBND danh mục quy định các khu vực, tuyến đường, địa điểm cấm cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 68/2007/QĐ-UBND danh mục quy định các khu vực, tuyến đường, địa điểm


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 68/2007/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 24 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC QUY ĐỊNH CÁC KHU VỰC, TUYẾN ĐƯỜNG, ĐỊA ĐIỂM CẤM CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI MỘT CÁCH ĐỘC LẬP, THƯỜNG XUYÊN KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG PHẢI ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Thương mại ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định 39/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch tại Tờ trình số 308/TTr-STMDL ngày 19/11/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục quy định các khu vực, tuyến đường, địa điểm cấm cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh tại Quyết định này quy định bao gồm:

Buôn bán rong (buôn bán dạo): Mua, bán không có địa điểm cố định, bao gồm cả việc nhận sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm,...;

Buôn bán vặt;

Bán quà vặt: Bán quà bánh, đồ ăn, nước uống,...;

Buôn chuyến;

đ) Các dịch vụ: Đánh giày, bán vé số, chữa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác có hoặc không có địa điểm cố định;

e) Các hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh khác.

Điều 2. UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa chỉ đạo cho các phòng ban chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai rộng rãi Quyết định này đến các đối tượng hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh trên địa bàn và tổ chức theo dõi, thống kê đối tượng này theo quy định.

Căn cứ Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 và Quyết định này, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa được quy định cụ thể và điều chỉnh các khu vực, tuyến đường, địa điểm cấm cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương mình; có báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thương mại - Du lịch, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch - Đầu tư và Công an tỉnh.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các Sở: Thương mại - Du lịch, Tài chính, Giao thông - Vận tải, Kế hoạch - Đầu tư, Xây dựng, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

UB NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

DANH MỤC

QUY ĐỊNH CÁC KHU VỰC, TUYẾN ĐƯỜNG, ĐỊA ĐIỂM CẤM CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG  THƯƠNG MẠI MỘT CÁCH ĐỘC LẬP, THƯỜNG XUYÊN KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG PHẢI ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 68/2007/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai)

TT

Tên điểm, khu vực, tuyến đường

Vị trí

Ghi chú

1/ THÀNH PHỐ BIÊN HÒA ( Cơ quan HCNN: 57; trường học: 86; đền, chùa, đình, nhà thờ: 43; Công an, phòng Cảnh sát: 19; bệnh viện: 11; khác: 27)

 

1/ Phường Hố Nai

 

 

1

Trụ sở UBND phường

Quốc lộ 1A

 

2

Trụ sở Công an phường

 

 

3

Trường cấp 1 Nguyễn Tri Phương

Khu phố 2 - Kp4, Quốc lộ 1A

 

4

Trường cấp 2 Hoàng Diệu

Đường hẻm Kp4

 

5

Trường cấp 1 Hoàng Hoa Thám

Đường hẻm Kp2

 

6

Đền Quang Sơn Tự

Khu phố 1, Quốc lộ 1A

 

7

Đền thánh Vinh Sơn

Khu phố 9, Quốc lộ 1A

 

 

2/ Phường Hòa Bình

 

 

1

Trụ sở UBND phường

Đường Cách mạng Tháng tám

 

2

Trường Tiểu học Nguyễn Khắc Hiếu

Đường Nguyễn Văn Trị

 

3

Đình Tân Lân

"

 

4

Phòng Cảnh sát QLHC&TTXH CA Đồng Nai (PC13)

Đường Lương Văn Thượng

 

5

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đồng Nai

Đường Lương Văn Thượng

 

6

Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai

Đường Lương Văn Thượng

 

 

3/ Phường Quyết Thắng

 

 

1

Trụ sở Tỉnh ủy Đồng Nai

Đường Quốc lộ 1

 

2

Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai

Đường Võ Thị Sáu

 

3

Ban Tôn giáo Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Đường Võ Thị Sáu

 

4

Trụ sở Tỉnh Đoàn

Đường Võ Thị Sáu

 

5

Trụ sở UBND phường

Đường Quốc lộ 1

 

6

Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai

Đường Nguyễn Văn Trị

 

7

Viện Kiểm sát tỉnh Đồng Nai

Đường Quốc lộ 1

 

8

Trường Nguyễn Du

209, khu phố 3, đường CMT8

 

9

Trường Quyết Thắng

60, khu phố 2, đường CMT8

 

10

Trường PTTH Bán công Chu Văn An

Đường Quốc lộ 1

 

11

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Đồng Nai

Đường Quốc lộ 1

 

12

Trường Mẫu giáo Thánh Tâm

168, khu phố 3, đường CMT8

 

13

Chùa Phụng Sơn Tự

167, khu phố 3, đường CMT8

 

14

Nhà thờ Biên Hòa

174, khu phố 3, đường CMT8

 

15

Thánh thất Cao đài

1/18, Võ Thị Sáu, khu phố 3

 

16

Đình Phước Lư

45, khu phố 2, CMT8

 

17

Bệnh viện Đồng Nai

Đường 30/4

 

18

Bệnh viện Trung Cao

Đường CMT8

 

19

Ga Biên Hòa

Khu phố 1

 

20

Nhà khách 71 Tỉnh ủy

Đường Quốc lộ 1

 

 

4/ Phường Tân Hiệp

 

 

1

UBND phường Tân Hiệp

Khu phố 3

 

2

Sở Tài Nguyên và Môi trường

Khu phố 3

 

3

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Khu phố 3

 

4

Cục Thống Kê

Khu phố 3

 

5

Công an phường

Khu phố 3

 

6

Phòng Cảnh sát Hình sự

Khu phố 4

 

7

Phòng Cảnh sát Ma túy

Khu phố 4

 

8

Trại giam B5

Khu phố 2

 

9

Phòng Cảnh sát Bảo vệ

Khu phố 1

 

10

Lữ Công binh 25

Khu phố 4

 

11

Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt

Khu phố 5

 

12

Trường Trung học Thống kê TW 2

Khu phố 5

 

13

Trường Mầm non Hoa Sen

Khu phố 3

 

14

Trường Cao đẳng Sư phạm

Khu phố 3

 

15

Trường chuyên Lương Thế Vinh

Khu phố 4

 

16

Trường PTTH Đức Trí

Khu phố 3

 

17

Trường PTTH Đinh Tiên Hoàng

Khu phố 4

 

18

Mẫu giáo Hoàng Anh

Khu phố 4

 

19

Mẫu giáo Mai Nguyên

Khu phố 5

 

20

Nhà thờ Gia Viên

Khu phố 5

 

21

Chùa Phước Viên

Khu phố 5

 

22

Chi cục Định canh Định cư

Khu phố 3

 

23

Đài Khí tượng Thủy văn

Khu phố 3

 

24

Trung tâm Kỹ thuật Địa chính

Khu phố 3

 

25

Bệnh viện Nhi

Khu phố 5

 

 

5/ Xã Tân Hạnh

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Đường ĐT 760

 

2

Trụ sở Công an xã

 

 

3

Trường Mầm non Tân Hạnh

Trước cổng Trường Mầm non ấp I B, đường ĐT 760

 

4

Trường Tiểu học Tân Hạnh

Trước cổng Trường Tiểu học ấp I B, đường HL 26

 

 

6/ Phường Tân Tiến

 

 

1

Trụ sở UBND phường

Khu phố 6

 

2

Trụ sở Công an phường

Khu phố 6

 

3

Công an tỉnh Đồng Nai

QL15, khu phố 1, Tân Tiến

 

4

Tòa án Biên Hòa

QL15, khu phố 2, Tân Tiến

 

5

Trường PTTH Bùi Thị Xuân

QL1, khu phố 6, Tân Tiến

 

6

Trường THCS Tân Tiến

QL1, khu phố 6, Tân Tiến

 

7

Trường Tiểu học Tân Tiến

QL1, khu phố 5, Tân Tiến

 

8

Bệnh viện 7B

QL1, khu phố 6, Tân Tiến

 

9

Chùa Phúc Lâm

QL15, khu phố 1, Tân Tiến

 

10

Khu Di tích Nhà lao Tân Hiệp

QL1, khu phố 6, Tân Tiến

 

 

7/ Phường Tam Hiệp

 

 

1

Trụ sở UBND phường

Khu phố 1

 

2

Công an phường

Khu phố 9, Quốc lộ 15

 

3

Trường cấp 1 Tam Hiệp A

đường K24

 

4

Trường cấp 1 Tam Hiệp B

QL15

 

5

Trường cấp 2 Tam Hiệp

QL15

 

6

Trường PTTH Bán công Tam Hiệp

QL15

 

7

Đình ông Đoàn Văn Cự

QL15

 

 

8/ Xã Hóa An

 

 

1

Trụ sở UBND xã Hóa An

Ấp An Hòa

 

2

Công an xã Hóa An

Ấp An Hòa

 

3

Trường Tiểu học Hóa An

Ấp An Hòa

 

4

Trường THCS Tân An

Ấp Bình Hóa

 

5

Trường Mầm non Hóa An

Ấp Đồng Nai

 

6

Trường Mầm non Tuổi Ngọc

Ấp Bình Hóa

 

 

9/ Xã Hiệp Hòa

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Ấp Nhị Hòa

 

2

Trụ sở Công an xã

Ấp Nhị Hòa

 

3

Trường THPT Nam Hà

Ấp Tam Hòa

 

4

Trường THCS Hiệp Hòa

Ấp Nhất Hòa

 

5

Trường Tiểu học Hiệp Hòa

Ấp Nhất Hòa

 

6

Chùa Ông

Ấp Nhị Hòa

 

 

10/ Phường Long Bình

 

 

1

Trụ sở UBND phường

Khu phố 3

 

2

Công an phường

Khu phố 5

 

4

Trường Tiểu học Phan Đình Phùng

Khu phố 5a

 

5

Trường THCS Long Bình

Khu phố 5

 

6

Trung đoàn 22

Khu phố 1

 

3

Đường vào K888

Khu phố 7

 

 

11/ Phường Bửu Long

 

 

1

Trụ sở UBND phường

Tỉnh lộ 24, Kp 3

 

2

Công an phường

Tỉnh lộ 24, Kp 4

 

3

Trường PTTH Tân Bửu

Tỉnh lộ 24, Kp3

 

4

Trường Tiểu học Bửu Long

Tỉnh lộ 24, Kp5

 

5

Trường Trung học CNDL Tin học Viễn thông

Tỉnh lộ 24, Kp4

 

6

Trường Đại học Lạc Hồng

Tỉnh lộ 24, Kp2

 

7

Trường Tiểu học Tân Thành

Tỉnh lộ 24, Kp3

 

8

Văn miếu Trấn Biên

Tỉnh lộ 24, Kp5

 

9

Khu Du lịch Bửu Long

Tỉnh lộ 24, Kp4

 

 

12/ Phường Bửu Hòa

 

 

1

UBND phường Bửu Hòa

Khu phố 2

 

2

Công an phường

Khu phố 2

 

3

Trường THCS Ngô Gia Tự

Khu phố 5

 

4

Trường Tiểu học Trần Văn Ơn

Khu phố 6

 

5

Chùa Long Thiền

Khu phố 1

 

6

Đền thờ Nguyễn Tri Phương

Khu phố 4

 

 

13/ Phường Quang Vinh

 

 

1

Ban Chỉ huy Quân sự TP.Biên Hòa

CMT8

 

2

Kho bạc Đồng Nai

QL1K

 

3

Trụ sở UBND phường

QL1K

 

4

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai

CMT8

 

5

Sở Xây dựng

Đường Phan Đình Phùng

 

6

Sở Giao thông Vận tải

Đường Phan Đình Phùng

 

7

Sở Y tế Đồng Nai

Đường Phan Đình Phùng

 

8

Sở Tài chính

CMT8

 

9

Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Đồng Nai

Đường Phan Đình Phùng

 

10

Phòng Tài chính-Kế hoạch

Đường Phan Đình Phùng

 

11

Trường Tiểu học Quang Vinh

CMT8

 

12

Trường Mầm non Quang Vinh

CMT8

 

13

Trường THCS Hùng Vương

QL1K

 

14

Chùa Bửu Hùng

Đường Phan Đình Phùng

 

 

14/ Phường An Bình

 

 

1

Trụ sở UBND phường

Đường 4, khu phố 4

 

2

Công an phường

Khu phố 10

 

3

Trường Tiểu học An Hảo

Khu phố 10

 

4

Trường THCS An Bình

Khu phố 2

 

5

Trường Tiểu học An Bình

Khu phố 1

 

6

Trường Tiểu học Lê Thị Vân

Khu phố 1

 

 

15/ Phường Trảng Dài

 

 

1

Trụ sở UBND phường

Kp3, đường vào UBND phường

 

2

Công an phường

Kp2, đường vào UBND phường

 

3

Công an PCCC tỉnh Đồng Nai

QL1K, khu phố 1

 

4

Phòng Cảnh sát Kinh tế tỉnh Đồng Nai

QL1K, khu phố 1

 

5

Liên minh HTX Đồng Nai

QL1K, khu phố 1

 

6

Trung tâm Y tế Dự phòng

02, Đồng Khởi, khu phố 1

 

7

Đơn vị quân đội E26 Tăng thiết giáp

Khu phố 3, Đồng Khởi

 

8

Trường Mầm non Bé Ngoan

200, QL1K, khu phố 1

 

9

Trường THCS Trảng Dài

Kp2, đường vào UBND phường

 

10

Trường Mầm non Trảng Dài

Kp3, đường vào UBND phường

 

11

Trường Tiểu học Trảng Dài

Kp3, đường vào UBND phường

 

12

Nhà bia tưởng niệm

Kp3, đường vào UBND phường

 

 

16/ Phường Thống Nhất

 

 

1

Trụ sở UBND phường

Khu phố 1

 

2

Trường Cao đẳng nghề Đồng Nai (Trường CNKT cơ điện)

Khu phố 1

 

3

Trường THCS Thống Nhất

Khu phố 5

 

4

Trường Tiểu học Thống Nhất A

Khu phố 5

 

 

17/ Phường Tân Mai

 

 

1

Trụ sở UBND phường

Tổ 41, khu phố 3

 

2

Trường THCS Lê Lợi

Tổ 47+48, KP3; Tổ 73+76, KP5

 

3

Nhà thờ Tân Mai

Tổ 47+48, KP3; Tổ 73+76, KP5

 

4

Chùa Long Quang Tự

Tổ 64, KP4

 

5

Bệnh viện Đa khoa Biên Hòa

Tổ 71, KP4

 

 

18/ Phường Bình Đa

 

 

1

Trụ sở UBND phường

Đường Trần Quốc Toản

 

2

Trường THCS Bình Đa

Khu phố 3, đường Trần Quốc Toản

 

3

Trường Trung học Kinh tế

Khu phố 2

 

4

Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai

Khu phố 2

 

5

Trường Trung học Kỹ thuật Công nghịêp

Khu phố 2

 

6

Đơn vị Quốc phòng A29

Kp4, đường Trần Quốc Toản

 

 

19/ Phường Tam Hòa

 

 

1

Trụ sở UBND phường

Đường Quốc lộ 15

 

2

Công an phường

Đường Quốc lộ 15

 

3

Trường PTTH Trấn Biên

Khu phố 3

 

4

Trường THCS Tam Hòa

Khu phố 2

 

5

Nhà thờ Bùi Thái

Khu phố 2

 

 

20/ Phường Tân Biên

 

 

1

Trụ sở UBND phường

Khu phố 6, P.Tân Biên

 

2

Trụ sở Công an phường

QL1, khu phố 10, P.Tân Biên

 

3

Trường Tiểu học Nguyễn Huệ

Khu phố 9, P.Tân Biên

 

4

Trường Trung học Nguyễn Trãi

Khu phố 9, P.Tân Biên

 

5

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

Xa lộ Kp5A, P.Tân Biên

 

6

Trường PTCS Lý Tự Trọng

Xa lộ Kp5A, P.Tân Biên

 

7

Trường Tiểu học Phù Đổng

Khu phố 8A, P.Tân Biên

 

8

Trường TH Trần Quốc Toản

Khu phố 1, P.Tân Biên

 

9

Giáo xứ Hà Nội

Xa lộ khu phố 6, P.Tân Biên

 

10

Giáo xứ Thánh Tâm

QL1, khu phố 9, P.Tân Biên

 

11

Giáo xứ Sặt

QL1, khu phố 4, P.Tân Biên

 

12

Giáo xứ Đại Lộ

QL1, khu phố 7, P.Tân Biên

 

13

Đền Thánh Matin

Khu phố 10, P.Tân Biên

 

14

Bệnh viện Thống Nhất

QL1, Kp9

 

 

21/ Phường Tân Hòa

 

 

1

Trụ sở UBND phường

Khu phố 1, QL1

 

2

Trụ sở Công an phường

Đường xa lộ Hà Nội

 

3

Trường Nguyễn Công Trứ

Khu phố 9

 

4

Trường Tiểu học Chu Văn An

Khu phố 8

 

5

Trường Tiểu học Hòa Bình

Kp3, đường vào Ga Hố Nai

 

 

22/ Phường Tân Phong

 

 

1

UBND phường

Khu phố 1

 

2

BCH Quân sự tỉnh Đồng Nai

QL1

 

3

Lữ đoàn Pháo binh 75, QK7

Kp11, đường Đồng Khởi

 

4

Trường Tiểu học Tân Phong

Khu phố 3

 

5

Trường Tiểu học Phan Chu Chinh

Khu phố 8

 

6

Trường Mầm non Tân Phong

Khu phố 4

 

7

Nhà thờ Giáo xứ Phúc Hải

Khu phố 3

 

8

Nhà thờ Giáo xứ Thuận Hòa

Khu phố 5

 

9

Nhà thờ Giáo xứ Thái Hiệp

Khu phố 8

 

10

Chùa Đức Quang

Khu phố 2

 

11

Chùa Quang Long

Khu phố 1

 

12

Chùa Quan Âm

Khu phố 3

 

13

Đình Tân Phong

Khu phố 1

 

14

Miễu bà Bàu Hang

Khu phố 7

 

15

Bệnh viện Tâm thần TW 2

QL1

 

16

Trung tâm PC Lao & Bệnh phổi tỉnh

Khu phố 9

 

 

23/ Phường Tân Vạn

 

 

1

UBND phường Tân Vạn

Kp2, đường ĐT760

 

2

Công an phường Tân Vạn

Kp2, đường ĐT760

 

3

Trường Mầm non Tân Vạn

Khu phố 1

 

4

Trường Tiểu học Kim Đồng

Khu phố 4

 

5

Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi

Khu phố 4

 

6

Chùa Giác Minh

Khu phố 1

 

7

Chùa Vạn Linh

Khu phố 4

 

8

Chùa Sắc Tứ

Khu phố 1

 

9

Đình thần Tân Vạn

Khu phố 3

 

10

Miễu Đắc Phước

Khu phố 2

 

11

Miễu bà Đồng Nai

Khu phố 1

 

12

Trạm thu phí số 4

Khu phố 2 + khu phố 4

 

13

Bến Thủy nội địa Tân Vạn

Khu phố 1

 

14

Trạm Y tế phường Tân Vạn

Đường ĐT 760

 

 

24/ Phường Thanh Bình

 

 

1

Trụ sở Nhà nước tỉnh Đồng Nai

Đường CMT8

 

2

Trụ sở UBND thành phố Biên Hòa

Đường Hưng Đạo Vương

 

3

Trụ sở UBND phường

Đường Nguyễn Thị Hiền

 

4

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai

Đường 30/4

 

5

Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đồng Nai

Đường 30/4

 

6

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đường 30/4

 

 

25/ Phường Trung Dũng

 

 

1

Trụ sở Thành ủy Biên Hòa

Đường Hưng Đạo Vương

 

2

Ngân hàng Ngoại thương Đồng Nai

Đường Hưng Đạo Vương

 

3

Ngân hàng Công thương Đồng Nai

Đường Hưng Đạo Vương

 

4

Tượng đài kỷ niệm

QL1, khu phố 1

 

5

Tượng đài chiến thắng

Cổng 1, QL1, Kp6

 

6

Trường THCS Trần Hưng Đạo

QL1, khu phố 1

 

7

Trường Tiểu học Trịnh Hoài Đức

QL1, khu phố 1

 

8

Trường PTTH Ngô Quyền

QL1, khu phố 1

 

9

Trường Cao đẳng Trang trí Mỹ Thuật

QL1, khu phố 1

 

10

Trường Trung học Văn hóa Nghệ Thuật

QL1K, khu phố 6

 

11

Trường Tiểu học Lê Văn Tám

Phan Đình Phùng, Kp5

 

12

Trường Mẫu giáo Trung Dũng

QL1K, khu phố 6

 

13

Trung đoàn 935

Cổng 2, QL1K, Kp6

 

 

26/ Phường Long Bình Tân

 

 

1

Trụ sở UBND phường

Khu phố Long Điềm

 

2

Khu vực vành đai Sư đoàn 309

Khu phố 1, 2

 

3

Trường Tiểu học Long Bình Tân cơ sở 2

Khu phố Bình Dương

 

4

Trường Tiểu học Long Bình Tân

Khu phố Long Điềm

 

5

Trường THCS Long Bình Tân

Khu phố Long Điềm

 

6

Đình thần Bình Dương

Khu phố Bình Dương

 

7

Nhà thờ Tân Vinh

Khu phố Long Điềm

 

8

Miếu Bà

Khu phố Long Điềm

 

9

Nhà thờ Bến Gỗ

Khu phố Thái Hòa

 

10

Cảng Đồng Nai

Khu phố Bình Dương

 

2/ THỊ XÃ LONG KHÁNH (Cơ quan HCNN: 4; trường học: 28; đền, chùa, đình, nhà thờ: 11; bệnh viện: 6; khác: 4; tuyến đường: 41)

 

1/ Phường Phú Bình

 

 

1

Trường Tiểu học Phú Bình

Hẻm 5, P. Phú Bình

 

2

Trường Mẫu giáo Phú Bình

Hẻm 5, P. Phú Bình

 

3

Trường Hoa Văn Phú Bình

Hẻm 4, P. Phú Bình

 

4

Trạm Y tế phường Phú Bình

Hẻm 5, P. Phú Bình

 

5

Chùa Hoa Sơn Tự

Đường tổ 16, P. Phú Bình

 

6

Tịnh xá Ngọc Phú

Hẻm 5, P. Phú Bình

 

 

2/ Xã Bàu Trâm

 

 

1

Trường Mẫu giáo Bàu Trâm

Tổ 6, ấp Bàu Trâm

 

2

Trường Tiểu học Lê Văn Tám

Tổ 6, ấp Bàu Trâm

 

3

Thánh Thất Cao Đài Bàu Trâm

Tổ 17, ấp Bàu Trâm

 

4

Miếu bà Bàu Trâm

Tổ 9, ấp Bàu Trâm

 

 

3/ Xã Bàu Sen

 

 

1

Trụ sở UBND xã Bàu Sen

Ấp Bàu Sen

 

2

Trường Tiểu học Bàu Sen

Xã Bàu Sen

 

3

Trạm Y tế xã Bàu Sen

Xã Bàu Sen

 

4

Chùa Phổ Minh

Ấp Bàu Sen

 

 

4/ Xã Bảo Quang

 

 

1

Trụ sở UBND xã Bảo Quang

Tổ 3, ấp 18 gia đình

 

2

Trường Tiểu học Xuân Vinh IV

Ấp Ruộng Tre

 

3

Trường Mẫu giáo Bảo Quang

Ấp Lác Chiếu

 

4

Trường Tiểu học phân hiệu Xuân Vinh IV

Ấp 18 gia đình

 

5

Trường THCS Bảo Quang

Ấp 18 gia đình

 

6

Trường Tiểu học Xuân Vinh III

Ấp Bàu Cối

 

7

Trường Tiểu học phân hiệu Xuân Vinh IV

Ấp Thọ An

 

8

Trạm Y tế xã Bảo Quang

Xã Bảo Quang

 

9

Chùa Quảng Hạnh

Tổ 5, ấp Bàu Cối

 

10

Nhà thờ Giáo xứ ấp Bàu Cối

Tổ 6, ấp Bàu Cối

 

 

5/ Xã Suối Tre

 

 

1

Trường THCS Xuân An

Xã Suối Tre

 

2

Trường Tiểu học phân hiệu ấp Núi Tung

Ấp Núi tung

 

3

Trường Tiểu học Xuân An

Xã Suối Tre

 

4

Trường Tiểu học phân hiệu ấp Cấp Rang

Ấp Cấp Rang

 

5

Nhà thờ Giáo xứ Núi Tung

Ấp Núi Tung

 

6

Chùa Hoa Nghiêm

"

 

7

Chùa Trúc Viên Lan Nhã

Ấp Suối Tre

 

8

Nhà thờ Giáo xứ ấp Suối Tre

"

 

9

Nhà thờ Giáo xứ ấp Cấp Rang

Ấp Cấp Rang

 

 

6/ Xã Xuân Lập

 

 

1

Trụ sở UBND xã Xuân Lập

Ấp Trung Tâm

 

2

Trường Mầm Non 19/5

Ấp Trung Tâm

 

3

Trường Mẫu giáo Xuân Lập

Ấp Trung Tâm

 

4

Trạm Y tế xã Xuân Lập

Xã Xuân Lập

 

5

Chùa An Lộc

Ấp Trung Tâm

 

 

7/ Xã Hàng Gòn

 

 

1

Nhà trẻ Hàng Gòn

Xã Hàng Gòn

 

2

Trường TH Lê Thị Hồng Gấm

Xã Hàng Gòn

 

 

8/ Xã Bình Lộc

 

 

1

Trụ sở UBND xã Bình Lộc

Tổ 7B, ấp 1

 

2

Trường Tiểu học Xuân Bình

Ấp 1

 

3

Trường THCS Xuân Bình

Ấp 1

 

4

Trường Mẫu giáo Bình Lộc

Ấp 1

 

5

Trường Việt Hoa

Ấp 1

 

6

Trạm Y tế xã Bình Lộc

Xã Bình Lộc

 

7

Trung tâm Văn hóa xã Bình Lộc

 

 

 

9/ Xã Bảo Vinh

 

 

1

Trường Ngô Quyền

Xã Bảo Vinh

 

2

Trường Xuân Vinh I

"

 

3

Nhà trẻ Bảo Vinh

"

 

4

Trường Bùi Thị Xuân

"

 

5

Trạm xá Bảo Vinh

Ấp Ruộng Lớn, xã Bảo Vinh

 

6

Bia ghi danh liệt sĩ xã Bảo Vinh

 

 

 

10/ Các tuyến đường chính cấm cá nhân hoạt động thương mại:

 

1

Đường CMT8

(Điểm đầu: Hùng Vương – điểm cuối: Huỳnh Quang Tiên).

 

2

Toàn bộ tuyến đường Hùng Vương

(Hai đầu tiếp giáp Quốc lộ I)

 

3

Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm

Điểm đầu từ đường Lê Lợi đến tiếp giáp đường Trần Phú).

 

4

Đường Trần Phú

(Đường Hùng Vương tiếp giáp đường Bàu Trâm).

 

5

Đường Nguyễn Văn Cừ

(Đường Quang Trung tiếp giáp đường Trần Phú).

 

6

Đường Hoàng Diệu – Bảo Vinh

(Ngã ba Nguyễn Văn Bé đến ngã ba ông Phúc)

 

7

Đường Hồng Thập Tự

(Điểm đầu: Hùng Vương – điểm cuối: Nguyễn Văn Bé)

 

8

Đường Quang Trung

(Điểm đầu: Hùng Vương – điểm cuối: Đường 908)

 

9

Đường Nguyễn Du

(Điểm đầu: Thích Quảng Đức – điểm cuối: Trần Phú)

 

10

Đường Lý Thường Kiệt

(Điểm đầu: Thích Quảng Đức – điểm cuối: Trần Phú)

 

11

Đường Đinh Tiên Hoàng

(Điểm đầu: Lê Lợi – điểm cuối: Trần Phú)

 

12

Đường Nguyễn Thái Học

(Điểm đầu: Hùng Vương – điểm cuối: Nguyễn Văn Cừ)

 

13

Đường Lê Lợi

(Điểm đầu: Nguyễn Bỉnh Khiêm - điểm cuối: Nguyễn Du)

 

14

Đường Thích Quảng Đức

(Điểm đầu: Hùng Vương - điểm cuối: CMT8)

 

15

Đường Thích Quảng Đức nối dài

(Điểm đầu: CMT8 - điểm cuối: Thích Quảng Đức)

 

16

Đường Nguyễn Tri Phương

(Điểm đầu: N.V.Cừ - điểm cuối: MT8 nối dài)

 

17

Đường Nguyễn Tri Phương nối dài

(Điểm đầu: CMT8 - điểm cuối:  Thích Quảng Đức)

 

18

Đường Nguyễn Trãi

(Điểm đầu: Hùng Vương - điểm cuối: Trần Phú)

 

19

Đường Nguyễn Văn Bé

(Điểm đầu: Quốc lộ 1 - điểm cuối: Đường Hoàng Diệu)

 

20

Đường Nguyễn Văn Bé nối dài

Điểm đầu: Đường Hoàng Diệu - điểm cuối: Xã Xuân Định, H.Xuân Lộc)

 

21

Đường Nguyễn Công Trứ

(Điểm đầu: Hùng Vương - điểm cuối: Nguyễn Du)

 

22

Đường Bùi Thị Xuân

(Điểm đầu: Quốc lộ 1 - điểm cuối: Hùng Vương)

 

23

Đường Phan Bội Châu

(Điểm đầu: Thích Quảng Đức - Điểm cuối: Phan Chu Trinh)

 

24

Đường Phan Chu Trinh

(Điểm đầu: Nguyễn Văn Cừ - hẻm cụt)

 

25

Đường Khổng Tử

(Điểm đầu: Hùng Vương - điểm cuối: Nguyễn Văn Bé)

 

26

Đường Nguyễn Trường Tộ

(Điểm đầu: Nguyễn Du - điểm cuối: Phan Bội Châu)

 

27

Đường Hai Bà Trưng

(Điểm đầu: Hùng Vương - điểm cuối: Quang Trung)

 

28

Đường 908

(Điểm đầu: Hùng Vương - điểm cuối: Quang Trung)

 

29

Đường 908 nối dài (đất)

 

 

30

Hẻm 15 Nguyễn Văn Bé

(Điểm đầu: CMT8 - điểm cuối: N.V Bé nối dài)

 

31

Đường hẻm Nông Sản

(Điểm đầu: Hùng Vương - điểm cuối: Hẻm 49 Khổng Tử)

 

32

Đường Đinh Quang Tiên

(Điểm đầu CMT8 - điểm cuối: N.V.Bé nối dài)

 

33

 Quốc lộ 1 thuộc địa bàn thị xã Long Khánh

(Điểm đầu: Tiếp giáp huyện Thống Nhất - điểm cuối: Giáp H.Xuân Lộc)

 

34

Quốc lộ 56

(Điểm đầu: Ngã ba Tân Phong - điểm cuối: Giáp huyện Cẩm Mỹ)

 

35

Đường Suối Tre - Bình Lộc

(Điểm đầu: Quốc lộ 1 - điểm cuối: Giáp ấp Xuân Thiện)

 

36

Ngã tư xã Bàu Trâm thuộc tổ 1 ấp Bàu Trâm

 

 

37

Hai bên đường ngã ba ông Phúc thuộc xã Bảo Vinh

 

 

38

Hai bên đường ngã ba Cây Điều - ngã ba Cây Gòn ấp ruộng Lớn xã Bảo Vinh, TX Long Khánh

 

 

39

Khu vực ngã ba ông Điểu ấp Ruộng Hời, xã Bảo Vinh, TX Long Khánh

 

 

40

Khu vực ngã ba Hoàng Diệu, xã Bảo Vinh B, TX Long Khánh

 

 

41

Tuyến đường từ Nhà máy Mủ Hàng Gòn đến ngã ba đường lên Văn phòng Nông trường Cao su Hàng Gòn

 

 

3/ HUYỆN VĨNH CỬU (Cơ quan HCNN: 18; trường học: 42; đền, chùa, đình, nhà thờ: 31;
Công an, phòng Cảnh sát: 2; bệnh viện: 10; khác: 28)

 

1/ Thị trấn Vĩnh An

 

 

1

UBND huyện

Khu phố 2, TT.Vĩnh An

 

2

UBND TT.Vĩnh An

Khu phố 5, TT.Vĩnh An

 

3

Công an huyện

Khu phố 2, TT.Vĩnh An

 

4

Doanh trại Quân sự huyện

Khu phố 8, TT.Vĩnh An

 

5

Huyện ủy Vĩnh Cửu

Khu phố 8, TT.Vĩnh An

 

6

Chi nhánh Điện Trị An

Khu phố 8, TT.Vĩnh An

 

7

Chi cục Thuế Vĩnh Cửu

Khu phố 5, TT.Vĩnh An

 

8

Tòa án nhân dân huyện

Khu phố 2, TT.Vĩnh An

 

9

Ngân hàng Nông nghiệp huyện

Khu phố 2, TT.Vĩnh An

 

10

Ngân hàng Chính sách huyện

Khu phố 5, TT.Vĩnh An

 

11

Hội Cựu chiến binh

Khu phố 5, TT.Vĩnh An

 

12

Phòng Tài nguyên Môi trường

Khu phố 5, TT.Vĩnh An

 

13

Phòng Tài chính-Kế hoạch

TT.Vĩnh An

 

14

Viện Kiểm sát

TT.Vĩnh An

 

15

Bưu điện huyện Vĩnh Cửu

TT.Vĩnh An

 

16

Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Cửu

Khu phố 3, TT.Vĩnh An

 

17

Chùa ấp 1 (Vĩnh An)

Khu phố 1, TT.Vĩnh An

 

18

Niệm Phật đường Phước An

Khu phố 7, TT.Vĩnh An

 

19

Nhà trẻ Phong Lan

TT.Vĩnh An

 

20

Nhà thờ Thiện An

Khu phố 1, TT.Vĩnh An

 

21

Nhà thờ Thuận An

Khu phố 7, TT.Vĩnh An

 

22

Ngã 4, giao điểm giữa đường 768 với đường 767 (trước XN trồng cây Nguyên liệu Giấy cũ)

 

 

23

Trước phân xưởng Công ty Cao su Màu và
cư xá Nhà máy Thủy điện Trị An

 

 

 

2/ Xã Tân Bình

 

 

1

UBND xã Tân Bình

Ấp Bình Phước, Tân Bình

 

2

Trường Mầm non Tân Bình

Ấp Bình Phước, Tân Bình

 

3

Trường THCS Tân Triều

Ấp Tân Triều, Tân Bình

 

4

Trạm Y tế Tân Bình

Ấp Bình Phước, Tân Bình

 

5

Ngã tư Bến Cá

Ấp Bình Phước, Tân Bình

 

6

Trạm xe buýt

Ấp Bình Phước, Tân Bình

 

7

Ngã 3 Bình Ý

Tân Bình

 

8

Giáo xứ Tân Triều

Ấp Tân Triều, Tân Bình

 

9

Chùa Hội Phước

Tân Bình

 

10

Chùa Kim Long

Tân Bình

 

11

Chùa Vĩnh Hưng

Tân Bình

 

12

Chùa Pháp Hiệp

Tân Bình

 

13

Chùa Xuân Quang

Tân Bình

 

14

Chùa Phổ Tịnh

Tân Bình

 

15

Bưu cục Tân Bình

Tân Bình

 

 

3/ Xã Bình Hòa

 

 

1

UBND xã Bình Hòa

Khu 2 ấp Bình Thạnh, Bình Hòa

 

2

Trường Mẫu giáo Bình Hòa CS2

Khu A ấp Thới Sơn, Bình Hòa

 

3

Trường Tiểu học Bình Hòa CS1

Khu 2 ấp Bình Thạnh, Bình Hòa

 

4

Trường Tiểu học Bình Hòa CS2

Khu B ấp Thới Sơn, Bình Hòa

 

5

Trường Mẫu giáo Bình Hòa CS1

Khu 1 ấp Bình Thạnh, Bình Hòa

 

6

Trạm Y tế Bình Hòa

Khu 2 ấp Bình Thạnh, Bình Hòa

 

7

Chùa Bửu Lâm

Bình Hòa

 

8

Chùa Phổ Quang

Bình Hòa

 

9

Chùa Phước Thạnh

Bình Hòa

 

 

4/ Xã Thiện Tân

 

 

1

UBND xã Thiện Tân

Ấp 6,7, Thiện Tân

 

2

Trạm Y tế xã Thiện Tân

Thiện Tân

 

3

Trường Mầm non Thiện Tân

Ấp Vàm, Thiện Tân

 

4

Trường Mầm non Thiện Tân CS2

Ấp ông Hường, Thiện Tân

 

5

Trường Tiểu học Thiện Tân

Ấp Vàm, Thiện Tân

 

6

Trường Tiểu học Thiện Tân CS7

Ấp 2, Thiện Tân

 

7

Trường THCS Thiện Tân CS7

Ấp Thiện Tân, Thiện Tân

 

8

Chùa Bửu Sơn

Ấp ông Hường, Thiện Tân

 

9

Chùa Vân Sơn

Thiện Tân

 

10

Nhà máy nước Thiện Tân

Ấp Vàm, Thiện Tân

 

11

Ngã 3 đường Đoàn Văn Cự tiếp giáp với đường 768

 

 

 

5/ Xã Mã Đà

 

 

1

UBND xã Mã Đà

Đường tỉnh 767, Mã Đà

 

2

Trung ương Cục Miền Nam

Đường tỉnh 322, Mã Đà

 

3

Căn cứ Khu ủy Miền Đông (CK-Đ)

Đường tỉnh 322, Mã Đà

 

4

Trường THCS Mã Đà

Đường tỉnh 767, Mã Đà

 

5

Trạm Y tế xã Mã Đà

Đường tỉnh 767, Mã Đà

 

6

Bưu điện Văn hóa Mã Đà

Mã Đà

 

7

Điểm Trường phân hiệu Bàu Hào

Đường tỉnh 761, Mã Đà

 

8

Điểm Trường phân hiệu Bàu Phụng

Đường tỉnh 761, Mã Đà

 

 

6/ Xã Vĩnh Tân

 

 

1

UBND xã Vĩnh Tân

Ấp 1, Vĩnh Tân

 

2

Trạm Y tế xã Vĩnh Tân

Ấp 1, Vĩnh Tân

 

3

Bưu điện Vĩnh Tân

Ấp 1, Vĩnh Tân

 

4

Trường Tiểu học Vĩnh Tân

Vĩnh Tân

 

5

Trường Tiểu học Sông Mây CS1

Ấp 3, Vĩnh Tân

 

6

Trường Tiểu học Sông Mây CS2

Ấp 6, Vĩnh Tân

 

7

Trường THCS Vĩnh Tân

Vĩnh Tân

 

8

Trường Mầm non Sông Mây

Ấp 3, Vĩnh Tân

 

9

Trường Mầm non Họa My

Vĩnh Tân

 

10

Chùa Vĩnh Phước

Ấp 1, Vĩnh Tân

 

11

Nhà thờ Thạch An

Ấp 3, Vĩnh Tân

 

12

Niệm Phật đường Vĩnh Phước

Ấp 3, Vĩnh Tân

 

13

Niệm Phật đường Hội An

Ấp 6, Vĩnh Tân

 

 

7/ Xã Thạnh Phú

 

 

1

UBND xã Thạnh Phú

Ấp 2

 

2

Chùa Tân Sơn Cổ Tự

Ấp 6

 

3

Chùa Lâm Bửu

Ấp 2

 

4

Trường Mẫu giáo Thạnh Phú

Ấp 2

 

5

Trường Tiểu học Thạnh Phú

Ấp 2

 

6

Trường THCS Thạnh Phú

Ấp 2

 

7

Trường PTTH Vĩnh An

Ấp 1

 

8

Trường Dạy nghề Đông Nam Bộ

Ấp 5

 

9

Thánh thất Cao đài Thạnh Phú

Ấp 2

 

10

Điện thờ Thạch mẫu Thạnh Phú

Ấp 2

 

11

Bưu cục Thạnh Phú

Ấp 2

 

12

Trạm Y tế Thạnh Phú

Ấp 2

 

13

Ngã 3 đường Đồng Khởi tiếp giáp với đường 768, trước 02 cổng Cty Changshin (1 cổng ở đường 768 và 1 cổng ở đường Đồng Khởi) và trước cổng Dona Quế Bằng thuộc ĐT 768

 

 

 

8/ Xã Tân An

 

 

1

UBND Tân An

Ấp 2, Tân An

 

2

Trường Tân An

Ấp Bình Chánh, Tân An

 

3

Trường THCS Tân An

Ấp 2, Tân An

 

4

Phân hiệu Tiểu học Tân An

Ấp 1, Tân An

 

5

Phân hiệu Tiểu học Cây Xoài

Ấp Cây Xoài, Tân An

 

6

Trạm Y tế Tân An

Ấp 2, Tân An

 

7

Bưu điện Văn hóa Tân An

Ấp 2, Tân An

 

8

Trạm Viễn thông Tân An

Ấp 2, Tân An

 

9

Chùa Phổ Đà

Ấp 2, Tân An

 

10

Chùa Phổ Phước

Ấp Bình Chung, Tân An

 

11

Giáo xứ Đại An

Ấp Thái An, Tân An

 

12

Giáo họ Gò Xoài

Ấp Bình Chánh, Tân An

 

13

Ngã 3 đường Cộ Cây Xoài tiếp giáp với đường 768

 

 

 

9/ Xã Bình Lợi

 

 

1

UBND xã Bình Lợi

Xã Bình Lợi

 

2

Trạm Y tế xã Bình Lợi

Xã Bình Lợi

 

3

Chùa Bửu Phước

Xã Bình Lợi

 

4

Chùa Long Vân

Xã Bình Lợi

 

5

Bưu điện Bình Lợi

Xã Bình Lợi

 

6

Trường Tiểu học Bình Lợi

Xã Bình Lợi

 

7

Trường THCS Bình Lợi

Xã Bình Lợi

 

8

Trường Mẫu giáo Bình Lợi

Xã Bình Lợi

 

 

10/ Xã Hiếu Liêm

 

 

1

UBND xã Hiếu Liêm

Ấp 3, Hiếu Liêm

 

2

Giáo điểm Hiếu Liêm

Ấp 1, Hiếu Liêm

 

3

Trường Mẫu giáo ấp 1

Ấp 1, Hiếu Liêm

 

4

Trường Mẫu giáo ấp 2

Ấp 2, Hiếu Liêm

 

5

Trường Tiểu học

Ấp 3, Hiếu Liêm

 

6

Trường THPT

Ấp 2, Hiếu Liêm

 

7

Trường Tiểu học

Ấp 3, Hiếu Liêm

 

8

Bưu điện Hiếu Liêm

Ấp 3, Hiếu Liêm

 

9

Nhà nguyện Hiếu Liêm

Ấp 3, Hiếu Liêm

 

10

Trạm Y tế xã Hiếu Liêm

Ấp 3, Hiếu Liêm

 

 

11/ Xã Phú Lý

 

 

1

UBND xã Phú Lý

Phú Lý

 

2

Giáo xứ Phú Lý

Ấp Bàu Phụng, Phú Lý

 

3

Trường Tiểu học Bàu Phụng

Ấp Bàu Phụng, Phú Lý

 

4

Trường cấp 2-3 Phú Lý

Phú Lý

 

5

Trạm Y tế xã Phú Lý

Phú Lý

 

6

Bưu điện Văn hóa Phú Lý

Phú Lý

 

7

Trường Tiểu học Phú Lý

Phú Lý

 

8

Trường Mẫu giáo liên ấp 1

Ấp 1, Phú Lý

 

4/ HUYỆN TÂN PHÚ (Cơ quan HCNN: 20; trường học: 56; đền, chùa, đình, nhà thờ: 20; bệnh viện: 15; khác: 9)

 

1/ Thị trấn Tân Phú

 

 

1

Khu TT hành chính huyện

Km125, QL 20, khu 10

 

2

Trụ sở UBND thị trấn

Km125+200, QL 20, khu 7

 

3

Trụ sở Ngân hàng NNPTNT

Km125+300, QL 20, khu 7

 

4

Trụ sở Chi cục Thuế huyện

Km 125+400, QL 20, khu 8

 

5

Nhà nguyện Tin Lành

Km126, QL 20, khu 10

 

6

Trường PTCS Nguyễn Huệ

Km125, QL 20, khu 9

 

7

Cơ sở Trường Nguyễn Huệ

Km127, QL 20, khu 11

 

8

Trường PTCS Nguyễn Thị Định

Km1+300, đường Tà Lài, khu 5

 

9

Trường THPT Đoàn Kết

Đường B7A10, khu 9

 

10

Hạt Kiểm lâm huyện

Đường B7A10, khu 10

 

11

Bệnh viện Tân Phú

Đường B7A10, khu 10

 

12

Bến xe Tân Phú

Km 125, QL 20, khu 3

 

 

2/ Xã Phú Sơn

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Km138+700, QL 20, ấp Phương Lâm 3

 

2

Trạm Y tế xã

Km 138+300, QL 20, ấp Phương Lâm 4

 

3

Trạm dừng xe

Km 140+500, QL 20, ấp 1

 

4

Trường Mẫu giáo Phú Sơn

Km 138, QL 20, ấp Phú Lâm 3

 

5

Trường PT cơ sở Phú Sơn

Km 139, QL 20, ấp 3

 

6

Trường Tiểu học Nguyễn Du

Km29+500, đường be 29, ấp Phú Lâm 3

 

7

Đền thờ Hùng Vương

Km 140, QL 20, ấp Phú Lâm

 

8

Nhà thờ Phú Lâm

Km138, QL 20 ấp Phương Lâm 4

 

9

Chùa Linh Phú

Km 139, QL 20, ấp Phú Lâm

 

 

3/ Xã Phú Trung

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Km 135, QL 20, ấp Phú Kiên

 

2

Trường PTCS Trường Sơn

Km 135, QL 20, ấp Phú Thạnh

 

3

Trường PTCS Phú Trung

Km 136, QL 20, ấp Phú Thắng

 

4

Trường Mẫu giáo Phú Trung

Km 135, QL 20, ấp Phú Yên

 

5

Nhà thờ Kim Lâm

Km 136, QL 20, ấp Phú Thắng

 

6

Trạm Y tế xã

Km 136, QL 20, ấp Phú Thắng

 

 

4/ Xã Phú Bình

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Km 134, QL 20, ấp Phú Tân

 

2

Trạm Y tế xã

Km 134, QL 20, ấp Phú Tân

 

3

Trường PTCS Phú Bình

Km 134, QL 20, ấp Phú Tân

 

4

Trường TH Mạc Đĩnh Chi

Km 133+800, QL 20, ấp Phú Dũng

 

5

Trường TH Đinh Tiên Hoàng

Km3, đường 30/4, ấp Phú Hợp A

 

6

Nhà thờ Bình Lâm

Km 133+500, QL 20, ấp Phú Kiên

 

7

Nhà thờ An Lâm

Km 3+500, đường 30/4, ấp Phú Hợp B

 

8

Chùa Quan Âm

Km133+600, QL 20, ấp Phú Dũng

 

9

Miếu Quan Âm

Km133+400, QL 20, ấp Phú Thành

 

 

5/ Xã Phú Lâm

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Km 133, QL 20, ấp Phú Lâm 3

 

2

Trạm Y tế xã

Km 0+500, đường 5 tấn, ấp Thanh Thọ 1

 

3

Nhà thờ Phương Lâm

Km132+400, QL 20, ấp Thanh Thọ 2

 

4

Nhà thờ Trúc Lâm

Km1+500, đường 5 tấn, ấp Thanh Thọ 3

 

5

Trường PTCS Phù Đổng

Km0+120, đường Phù Đổng, ấp Phương Mai 1

 

6

Trường PTTH Phương Lâm

Km1+300, đường Phù Đổng, ấp Phương Mai 1

 

7

Trường Tiểu học Phú Lâm

Km0+500, đường 5 tấn, ấp Phương Mai 1

 

8

Trường Mẫu giáo Phú Lâm

Km132+600, QL 20, ấp Phương Mai 1

 

9

Trường Dân lập Lê Quý Đôn

Km132+900, QL 20, ấp Phú Lâm 3

 

 

6/ Xã Thanh Sơn

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Km 3, đường Thanh Sơn, ấp Thanh Quang

 

2

Trạm Y tế

Km 2+500, đường Thanh Sơn, ấp Thanh Chung

 

3

Nhà thờ Thanh Sơn

Km 2+300, đường Thanh Sơn, ấp Thanh Chung

 

4

Trường PTCS Trường Chinh

Km 2+400, đường Thanh Sơn, ấp Thanh Chung

 

5

Trường Mẫu giáo Thanh Sơn

Km 2+600, đường Thanh Sơn, ấp Thanh Chung

 

6

Trường Tiểu học Thanh Sơn

Km 3+200, đường Thanh Sơn, ấp Thanh Chung

 

 

7/ Xã Phú Thanh

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Km 130+500, QL 20, ấp Thanh Thọ 1

 

2

Nhà thờ Thọ Lâm

Km 131, QL 20, ấp Thanh Thọ 1

 

3

Trường PTCS Phú Thanh

Km129+600, QL 20, ấp Ngọc Lâm 1

 

4

Trường PTCS Phương Lâm

Km 0+300, đường Be 130, ấp Thọ Lâm 3

 

5

Trường Tiểu học Bàu Mây

Km 3, đường Be 129, ấp Bàu Mây

 

 

8/ Xã Phú Xuân

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Km 130+50, QL 20, ấp Thọ Lâm 3

 

2

Trường Huỳnh Tấn Phát

Km 1+300, P.Xuân - N.Tượng, ấp Thọ Lâm 2

 

3

Trường PTCS Trần Quốc Toản

Km 128+500, QL 20, ấp Thọ Lâm 3

 

4

Chùa Phước Lập

Km 130+200, QL 20, ấp Thọ Lâm 3

 

 

9/ Xã Phú Lộc

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Km 5+500, đường Tà Lài, ấp 6

 

2

Trạm Y tế xã

Km 5, đường Tà Lài, ấp 6

 

3

Trường PTCS Nguyễn Chí Thanh

Km 4+500, đường Tà Lài, ấp 4

 

4

Trường PTCS Phạm Văn Đồng

Km 2, đường Tà Lài, ấp 2

 

5

Trường PTTH Phú Lộc

Km 5+500, đường Tà Lài, ấp 4

 

6

Trường Mẫu giáo Mầm non

Km 6, đường Tà Lài, ấp 6

 

 

10/ Xã Phú Thịnh

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Km 7+900, đường Tà Lài, ấp 5

 

2

Trạm Y tế xã

Km 7+800, đường Tà Lài, ấp 5

 

3

Niệm Phật đường Phú Thịnh

Km9+500, đường Tà Lài, ấp 7

 

4

Trường THCS Phú Thịnh

Km7+500, đường Tà Lài, ấp 5

 

5

Trường PTCS Kim Đồng

Km8+500, đường Tà Lài, ấp 6

 

6

Trường Tiểu học Lộc Thịnh

Đường Bến đò, ấp 2

 

 

11/ Xã Phú Lập

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Km 13, đường Tà Lài, ấp 2

 

2

Trạm Y tế xã

Km 13+100, đường Tà Lài, ấp 2

 

3

Phòng khám khu vực

Km 12, đường Tà Lài, ấp 2

 

4

Nhà thờ Thạch Lâm

Km 14, đường Tà Lài, ấp 4

 

5

Trường PTTH Tôn Đức Thắng

Km 0+500, Phú Lập - N.Tượng, ấp 3

 

6

Trường PTCS Hữu Nghị

Km 2, Phú Lập-Núi Tượng, ấp 5

 

7

Trường PTTH Phú Lập

Km 12+900, đường Tà Lài, ấp 2

 

8

Trường PTCS Hòa Bình

Km 12+900, đường Tà Lài, ấp 2

 

 

12/ Xã Tà Lài

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Km 16, đường Tà Lài, ấp 3

 

2

Chùa Hưng Thạnh

Km 14+400, đường Tà Lài, ấp 1

 

3

Trạm Y tế xã

Km 14+400, đường Tà Lài, ấp 2

 

4

Trường Trung học Tà Lài

Km 14+500, đường Tà Lài, ấp 2

 

5

Trường PTCS Nguyễn Trung Trực

Km 14+500, đường Tà Lài, ấp 2

 

6

Nhà tập thể Giáo viên

Km 14+500, đường Tà Lài, ấp 1

 

7

Trường Mẫu giáo

Km 14+200, đường Tà Lài, ấp 1

 

8

Trường Tiểu học Tà Lài

Km 15+800, đường Tà Lài, ấp 3

 

9

Trường Mẫu giáo Tà Lài

Km 15+800, đường Tà Lài, ấp 3

 

10

Khu Di tích nhà ngục Tà Lài

Km 117, đường Tà Lài, ấp 3

 

 

13/ Xã Núi Tượng

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Km 4, Phú Lập - Tà Lài, ấp 4

 

2

Trường Mẫu giáo Núi Tượng

Km 5, Phú Lập - Tà Lài, ấp 4

 

3

Trường PTTH Núi Tượng

Km 4+600, Phú Lập - N.Tượng, ấp 4

 

4

Trường PTCS Suối Gấm

Km 4, Núi Tượng-P.Xuân, ấp 3

 

5

Chùa Phước Tượng

Đường ấp 2B

 

6

Nhà nguyện Núi Tượng

Đường Núi Tượng-P.Xuân, ấp 3

 

7

Trạm Y tế xã

Km 4+100, Phú Lập - N.Tượng, ấp 4

 

 

14/ Xã Nam Cát Tiên

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Km 17, đường 600A, ấp 1

 

2

Phòng khám khu vực

Km17+500, đường 600A, ấp 1

 

3

Trường PTTH Nam Cát Tiên

Km 0+800, đường ấp 6

 

4

Trường PTCS Nam Cát Tiên

Km 17, đường 600A, ấp 6

 

5

Bến xe Nam Cát Tiên

Km 18+300, đường 600A, ấp 4

 

6

Khu du lịch Thanh Thiếu niên

Ấp 10

 

 

15/ Xã Phú An

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Km 6, đường 600A, ấp 3

 

2

Trạm Y tế xã

Km 6+150, đường 600A, ấp 3

 

3

Trường PTCS Phú An

Km 6+200, đường 600A, ấp 3

 

4

Trường PTTH Phú An

Km 6+800, đường 600A, ấp 3

 

5

Trường Tiểu học Phú An

Km 3, đường 600A, ấp 2

 

6

Trường Mẫu giáo Phú An

Km 4, đường 600A, ấp 2

 

7

Cơ sở Trường TH Phú An

Km 11, đường 600A, ấp 6

 

8

Nhà thờ Xuân Lâm

Km 9, đường 600A, ấp 5

 

9

Bến xe Km 142

Km 142, Quốc lộ 20, ấp 1

 

 

16/ Xã Trà Cổ

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Đường Trà Cổ - Phú Điền, ấp 1

 

2

Trường Mẫu giáo Trà Cổ

Đường Trà Cổ - Phú Điền, ấp 2

 

3

Trường Tiểu học Lê Văn Tám

Đường Trà Cổ - Phú Điền, ấp 2

 

4

Cơ sở Trường Lê Văn Tám

Đường Trà Cổ - Phú Điền, ấp 5

 

5

Trường THCS Trà Cổ

Đường Trà Cổ - Phú Điền, ấp 1

 

6

Khu du lịch Suối Mơ

Ấp 5

 

 

17/ Xã Phú Điền

 

 

1

Trụ sở UBND xã

Km 8, Hương lộ 333, ấp 3

 

2

Trạm Y tế xã

Km 8, Hương lộ 333, ấp 5

 

3

Trường Mầm non Phú Điền

Km 8, Hương lộ 333, ấp 5

 

4

Trường Tiểu học Đồng Hiệp

Km 7, Hương lộ 333, ấp 5

 

5

Nhà thờ Đồng Hiệp

Km 7, Hương lộ 333, ấp 1

 

5/ HUYỆN THỐNG NHẤT (Cơ quan HCNN: 13;trường học: 57; đền, chùa, đình, nhà thờ: 37; Công an, phòng Cảnh sát: 2; bệnh viện: 13; khác: 2)

 

1/ Xã Gia Tân 1

 

 

1

Trụ sở HĐND-UBND xã

Ấp Dốc Mơ 1

 

2

Trạm Y tế xã

Ấp Dốc Mơ 1

 

3

Trường THCS Đông Du

Ấp Dốc Mơ 3

 

4

Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Ấp Dốc Mơ 1

 

5

Trường Tiểu học Trần Văn Ơn

Ấp Dốc Mơ 3

 

6

Trường Mẫu giáo Hoa Phượng

Ấp Dốc Mơ 3

 

7

Trường Mẫu giáo Gia Tân 1

Ấp Dốc Mơ 1

 

8

Nhà trẻ Phong Lan

Ấp Dốc Mơ 3

 

9

Nhà trẻ Mầm non 2

Ấp Dốc Mơ 3

 

10

Nhà trẻ Hoa Hồng 4

Ấp Dốc Mơ 3

 

11

Nhà trẻ Bé Ngoan

Ấp Dốc Mơ 2

 

12

Giáo xứ Dốc Mơ

Ấp Dốc Mơ 3

 

13

Giáo xứ Đức Huy

Ấp Dốc Mơ 3

 

 

2/ Xã Gia Tân 2

 

 

1

Trụ sở HĐND-UBND xã

Ấp Đức Long 1

 

2

Trạm Y tế xã

Ấp Đức Long 1

 

3

Trường Mẫu giáo Gia Tân 2

Ấp Đức Long 1

 

4

Phân hiệu Mẫu giáo Bạch Lâm

Ấp Bạch Lâm 1

 

5

Trường Tiểu học Bạch Lâm

Ấp Bạch Lâm 2

 

6

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

Ấp Đức Long 2

 

7

Trường THCS BC Nguyễn Đình Chiểu

Ấp Đức Long 2

 

8

Trường THPT BC Kiệm Tân

Ấp Bạch Lâm 1

 

9

Nhà thờ Bạch Lâm

Ấp Bạch Lâm 1

 

10

Nhà thờ Thánh Tâm

Ấp Bạch Lâm 1

 

11

Nhà thờ Đức Long

Ấp Đức Long 1

 

 

3/ Xã Gia Tân 3

 

 

1

Trụ sở HĐND-UBND xã

Ấp Tân Yên

 

2

Trạm Y tế xã

Ấp Tân Yên

 

3

Trường Trần Quang Khải

Ấp Gia Yên

 

4

Trường Chu Văn An

Ấp Gia Yên

 

5

Trường Duy Tân

Ấp Tân Yên

 

6

Trường Hoàng Hoa Thám

Ấp Tân Yên

 

7

Giáo xứ Gia Yên

Ấp Gia Yên

 

8

Giáo xứ Mẫu Tâm

Ấp Gia Yên

 

9

Giáo xứ Tân Yên

Ấp Tân Yên

 

 

4/ Xã Gia Kiệm

 

 

1

Trụ sở HĐND-UBND xã

Ấp Đông Bắc

 

2

Trạm Y tế xã

Ấp Võ Dõng 1

 

3

Trường THCS Bán công Kiệm Tân

Ấp Tây Nam

 

4

Trường THCS A Gia Kiệm

Ấp Đông Kim

 

5

Trường Tiểu học Nguyễn Du

Ấp Đông Bắc

 

6

Trường Tiểu học Lê Quý Đôn

Ấp Võ Dõng 3

 

7

Giáo xứ Phát Hải

Ấp Tây Nam

 

8

Giáo xứ Võ Dõng

Ấp Võ Dõng 3

 

9

Giáo xứ Kim Thượng

Ấp Tây Kim

 

 

5/ Xã Quang Trung

 

 

1

Trụ sở HĐND-UBND xã

Ấp Nam Sơn

 

2

Trạm Y tế xã

Ấp Lê Lợi 2

 

3

Trung tâm Y tế huyện

Ấp Nam Sơn

 

4

Trường THPT Thống Nhất B

Ấp Nam Sơn

 

5

Trường THCS Thăng Long

Ấp Nam Sơn

 

6

Trường THCS Quang Trung

Ấp Lê Lợi 2

 

7

Trường Tiểu học Quang Trung A

Ấp Nam Sơn

 

8

Trường Tiểu học Nguyễn Huệ

Ấp Nguyễn Huệ 2

 

9

Trường Tiểu học Lê Lợi

Ấp Lê Lợi 2

 

10

Trường Mẫu giáo Lê Lợi

Ấp Lê Lợi 2

 

11

Trường Tiểu học Lạc Sơn

Ấp Lạc Sơn

 

12

Thánh thất Cao đài Lạc Sơn

Ấp Lạc Sơn

 

13

Niệm Phật đường Lạc Sơn

Ấp Lạc Sơn

 

14

Nhà thờ Thanh Sơn

Ấp Nam Sơn

 

15

Nhà thờ Ninh Phát

Ấp Nguyễn Huệ 1

 

16

Nhà thờ Hưng Bình

Ấp Lê Lợi 1

 

17

Dòng mến Thánh giá

Ấp Nguyễn Huệ 2

 

 

6/ Xã Xuân Thiện

 

 

1

Trụ sở HĐND-UBND xã

Ấp Tín Nghĩa

 

2

Trạm Y tế xã

Ấp Tín Nghĩa

 

3

Trường THCS Trần Phú

Ấp Tín Nghĩa

 

4

Trường THCS Xuân Thiện

Ấp Xuân Thiện

 

5

Trường Tiểu học Tín Nghĩa

Ấp Tín Nghĩa

 

6

Trường Tiểu học Lê Văn Tám

Ấp Xuân Thiện

 

7

Nhà thờ Tín Nghĩa

Ấp Tín Nghĩa

 

 

7/ Xã Xuân Thạnh

 

 

1

Khu trung tâm hành chính huyện

Các tuyến đường khu hành chính huyện, ấp Lập Thành

 

2

Trụ sở HĐND-UBND xã

Ấp Lập Thành

 

3

Trạm Y tế xã

Ấp Trần Hưng Đạo

 

4

Huyện đội huyện

Ấp Trần Hưng Đạo

 

5

Công an huyện

Ấp Lập Thành

 

6

Trường THCS Hùng Vương

Ấp Lập Thành

 

7

Trường Tiểu học Xuân Thạnh

Ấp Trần Hưng Đạo

 

8

Trường Tiểu học Kim Đồng

Ấp 9/4

 

9

Trường Mẫu giáo Xuân Thạnh

Ấp Trần Hưng Đạo

 

10

Chùa Long An

Ấp Trần Hưng Đạo

 

11

Giáo xứ Xuân Long

Ấp Trần Hưng Đạo

 

12

Giáo xứ Xuân Linh

Ấp 9/4

 

 

8/ Xã Bàu Hàm 2

 

 

1

Trụ sở HĐND-UBND xã

Ấp Trần Cao Vân

 

2

Trạm Y tế xã

Ấp Trần Cao Vân

 

3

Phòng Văn hóa - Thể dục Thể thao

Ấp Trần Cao Vân

 

4

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện

Ấp Trần Cao Vân

 

5

Trường PTTH Dầu Giây

Ấp Trần Cao Vân

 

6

Trường THCS Ngô Quyền

Ấp Trần Cao Vân

 

7

Trường Tiểu học Trần Bình Trọng

Ấp Ngô Quyền

 

8

Trường Tiểu học Phan Bội Châu

Ấp Trần Cao Vân

 

9

Phân hiệu Trường Tiểu học Trần Bình Trọng

Ấp Ngô Quyền

 

10

Phân hiệu Trường Tiểu học Phan Bội Châu

Ấp Lộ 25

 

11

Trường tình thương

Ấp Trần Cao Vân

 

12

Trường Mẫu giáo Sơn Ca

Ấp Nguyễn Thái Học

 

13

Trường Mẫu giáo Nông trường Dầu Giây

Ấp Trần Cao Vân

 

14

Chùa Khánh Lâm

Ấp Trần Cao Vân

 

15

Chùa Tịnh Giác

Ấp Ngô Quyền

 

16

Họ đạo Cao đài Dầu Giây

Ấp Trần Cao Vân

 

17

Nhà thờ Dầu Giây

Ấp Phan Bội Châu

 

18

Giáo xứ Xuân Đức

Ấp Trần Cao Vân

 

19

Hội Thánh tin lành Dầu Giây

Ấp Trần Cao Vân

 

 

9/ Xã Hưng Lộc

 

 

1

Trụ sở HĐND-UBND xã

Ấp Hưng Nghĩa

 

2

Trạm Y tế xã

Ấp Hưng Thạnh

 

3

Nhà Văn hóa xã

Ấp Hưng Hiệp

 

4

Trường THCS Trần Hưng Đạo

Ấp Hưng Nghĩa

 

5

Trường Tiểu học Hưng Lộc

Ấp Hưng Thạnh

 

6

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong

Ấp Hưng Nghĩa

 

7

Trường Mẫu giáo Hoa Cúc

Ấp Hưng Hiệp

 

8

Phân hiệu Trường Mẫu giáo Hoa Cúc

Ấp Hưng Nghĩa

 

9

Chùa Hưng Lâm

Ấp Hưng Thạnh

 

10

Chùa Phổ Minh

Ấp Hưng Thạnh

 

11

Chùa Huệ Viễn

Ấp Hưng Thạnh

 

12

Chùa Năm Môn

Ấp Hưng Thạnh

 

13

Thánh thất Cao đài

Ấp Hưng Thạnh

 

14

Nhà thờ Hưng Lộc

Ấp Hưng Hiệp

 

 

10/ Xã Lộ 25

 

 

1

Trụ sở HĐND-UBND xã

Ấp 2

 

2

Trạm Y tế xã

Ấp 2

 

3

Nhà Văn hóa xã

Ấp 2

 

4

Trường THCS Lý Tự Trọng

Ấp 3

 

5

Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ

Ấp 2

 

6

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

Ấp 4

 

7

Trường Mẫu giáo Lộ 25

Ấp 2

 

8

Chùa Bảo Huệ

Ấp 2

 

9

Nhà thờ Minh Hòa

Ấp 1

 

10

Giáo xứ Minh Tín

Ấp 5

 

11

Chi hội Tin lành xã Lộ 25

Ấp 3

 

6/ HUYỆN XUÂN LỘC (Cơ quan HCNN: 8; trường học: 68; đền, chùa, đình, nhà thờ: 61; khác: 9)

 

1/ Thị trấn Gia Ray

 

 

1

UBND huyện Xuân Lộc

Khu 4

 

2

Huyện ủy Xuân Lộc

Khu 4

 

3

UBMTTQ huyện

Khu 5

 

4

Nhà Văn hóa huyện

Khu 4

 

5

Tòa án nhân dân huyện

Khu 4

 

6

Viện Kiểm sát huyện

Khu 4

 

7

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị

Khu 1

 

8

UBND các xã, thị trấn

 

 

9

Trụ sở các ấp thuộc UBND các xã, thị trấn

 

 

10

Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc

 

 

11

Bến xe Xuân Lộc

 

 

12

Các cơ sở y tế trên địa bàn các xã, thị trấn

 

 

13

Niệm Phật đường Phước Lộc

Khu 1

 

14

Nhà thờ Tam Thái

Khu 1

 

15

Mầm non Xuân Lộc

Khu 4

 

16

Mẫu giáo dân lập Thanh Tâm

Khu 4

 

17

Trường Tiểu học Kim Đồng

Khu 1

 

18

Trường Tiểu học Gia Ray

Khu 6

 

19

Trung học cơ sở Phan Bội Châu

Khu 1

 

20

THPT Xuân Lộc

Khu 4

 

21

THPT Hồng Bàng

Khu 4

 

22

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên

Khu 4

 

 

2/ Xã Xuân Tâm

 

 

1

Nhà thờ Đồng Tâm

Ấp 1

 

2

Nhà thờ Trung Ngãi

Ấp 2

 

3

Nhà thờ Hiệp Lực

Ấp 3

 

4

Chùa Quảng Long

Ấp 3

 

5

Mầm non Xuân Tâm

Ấp 2

 

6

Trường Tiểu học Xuân Tâm 2

Ấp 3

 

7

Trường Tiểu học Xuân Tâm 1

Ấp Xuân Tâm 1

 

8

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi

Ấp 2

 

9

Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu

Ấp 2

 

 

3/ Xã Xuân Hưng

 

 

1

Tịnh xá Ngọc Long

Ấp 2

 

2

Chùa Bảo Lâm

Ấp 3A

 

3

Nhà thờ Long Thuận

Ấp 1A

 

4

Nhà thờ Quảng Xuân

Ấp 3

 

5

Tịnh thất Tâm Minh

Ấp 2

 

6

Tịnh thất Phổ Minh

Ấp 1

 

7

Tịnh xá Ngọc Hưng

Ấp 1

 

8

Tịnh thất Thiên Lâm

Ấp 1

 

9

Tịnh thất Đồng Tháp

Ấp 1

 

10

Tịnh thất Bát Nhã

Ấp 3

 

11

Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh

Ấp 3

 

12

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo

Ấp 5

 

13

Trường Tiểu học Xuân Hưng

Ấp 2

 

14

Mầm non Xuân Hưng

Ấp 4

 

15

Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ

Ấp 3

 

16

Trường cấp III Xuân Hưng

Ấp 3

 

 

4/ Xã Xuân Hòa

 

 

1

Đền thờ Trần Hưng Đạo

Ấp 1

 

2

Chùa Khánh Long

Ấp 1

 

3

Mầm non Xuân Hòa

Ấp 2

 

4

Trường Tiểu học Xuân Hòa

Ấp 3

 

5

Trường Tiểu học Hòa Hiệp

Ấp 1

 

6

Trung học cơ sở Xuân Hòa

Ấp 3

 

 

5/ Xã Xuân Thành

 

 

1

Nhà thờ Xuân Thành

Ấp Tân Hòa

 

2

Nhà nguyện Tân Hữu

 

 

3

Chùa Xuân Thành

 

 

4

Niệm Phật đường Tân Hữu

 

 

5

Tịnh thất Ngọc Trường

 

 

6

Mầm non Xuân Thành

Ấp Tân Hòa

 

7

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng

Ấp Tân Hưng

 

8

Trường Tiểu học Trảng Táo

Ấp Trảng Táo

 

9

Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến

Ấp Tân Hợp

 

10

Trung học cơ sở Ngô Sỹ Liên

Ấp Tân Hợp

 

 

6/ Xã Xuân Trường

 

 

1

Chùa Long Quang

Xã Xuân Trường

 

2

Niệm Phật đường Khánh Hạnh

Xã Xuân Trường

 

3

Tịnh thất Lam Viên

Xã Xuân Trường

 

4

Tịnh xá Ngọc Chơn