Quyết định 68/2012/QĐ-UBND

Quyết định 68/2012/QĐ-UBND quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô chở người có số chỗ ngồi (kể cả lái xe) từ 04 chỗ ngồi đến dưới 10 chỗ ngồi áp dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định 68/2012/QĐ-UBND tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô chở người đã được thay thế bởi Quyết định 48/2013/QĐ-UBND mức thu lệ phí trước bạ ô tô dưới 10 chỗ Ninh Thuận và được áp dụng kể từ ngày 11/08/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 68/2012/QĐ-UBND tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô chở người


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/2012/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 27 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE ÔTÔ CHỞ NGƯỜI CÓ SỐ CHỖ NGỒI (KỂ CẢ LÁI XE) TỪ 04 CHỖ NGỒI ĐẾN DƯỚI 10 CHỖ NGỒI ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Thực hiện văn bản số 93/HĐND-TH ngày 16/12/2011 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tại Tờ trình số 4454/TTr-CT ngày 12 tháng 11 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô chở người có số chỗ ngồi (kể cả lái xe) từ 04 chỗ ngồi đến dưới 10 chỗ ngồi áp dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, cụ thể như sau:

1. Áp dụng tỷ lệ thu lệ phí trước bạ 12% (mười hai phần trăm) của giá trị xe ôtô chở người, ôtô Pick up chở người và ôtô Van chở người có số chỗ ngồi (kể cả lái xe) từ 04 chỗ ngồi đến dưới 10 chỗ ngồi.

2. Áp dụng tỷ lệ thu lệ phí trước bạ 2% (hai phần trăm) của giá trị xe ôtô Pick up chở hàng (bao gồm: xe ôtô Pick up chở hàng cabin đơn, ôtô Pick up chở hàng cabin kép) có số chỗ ngồi (kể cả lái xe) không lớn hơn 5 (năm).

Điều 2. Đối với các tổ chức, cá nhân đã kê khai nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ 12% đối với xe ôtô Pick up chở hàng kể từ thời điểm Quyết định số 71/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận có hiệu lực thi hành thì cơ quan Thuế căn cứ đơn yêu cầu và hồ sơ cụ thể của từng trường hợp để làm thủ tục hoàn lại số tiền nộp thừa của các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật.

Cục Thuế có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thủ tục hoàn lại số tiền nộp thừa theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 71/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Ninh Thuận.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 68/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu68/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2012
Ngày hiệu lực07/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2013
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 68/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 68/2012/QĐ-UBND tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô chở người


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 68/2012/QĐ-UBND tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô chở người
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu68/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýNguyễn Đức Thanh
       Ngày ban hành27/11/2012
       Ngày hiệu lực07/12/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2013
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 68/2012/QĐ-UBND tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô chở người

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 68/2012/QĐ-UBND tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô chở người