Quyết định 682/QĐ-CTN

Quyết định 682/QĐ-CTN năm 2009 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 682/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam


CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 682/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 1998;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 59/TTr-CP ngày 28/04/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với: 333 công dân hiện đang cư trú ở Cộng hòa liên bang Đức; 65 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc; 07 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Séc; 01 công dân hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ; 03 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản; 02 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Áo; 11 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Ba Lan; 42 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; 09 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc); 48 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy (có tên trong danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và những công dân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Minh Triết

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 682/QĐ-CTN ngày 14 tháng 05 năm 2009 của Chủ tịch nước)

1. Đặng Minh Hương, sinh ngày 27/12/1998 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Breiestr 50 66115 Saar-bruken

2. Nguyễn Mai Ly, sinh ngày 26/6/1988 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: August Bebel Str 8

3. Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 26/5/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Im Ranetal 4156073 Koblenz

4. Vũ Phương Anh, sinh ngày 26/8/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 131 Esslinger 73207 Plo-chingen

5. Phạm Anh Thái, sinh ngày 06/02/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Brenderweg 110, 56070 Koblenz

6. Nguyễn Minh Tùng, sinh ngày 12/6/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Gertrud-Ehrle-Weg 20, 88213 Ravensburg

7. Phạm Nhật Trường Thomas, sinh ngày 16/4/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Binger Str 111 – 55218 Ingelheim am Rhein Deutschland

8. Phạm Việt Phương Michael, sinh ngày 12/10/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Binger Str 111 – 55218 Ingelheim am Rhein Deutschland

9. Vũ Diệu Xuân, sinh ngày 07/7/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Otto-Hahn-Strabe 4-64546 Morfel den Walldorf

10. Phạm Thị Lan Phương, sinh ngày 18/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Eschersheimer Land Str 179 60320 Frankfurt am Main

11. Đặng Thúy Vy, sinh ngày 14/7/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bozener Str 58 – 41063 – Monchengladbach

12. Vi Hao Xiang , sinh ngày 10/8/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bruch Str 103 – 40235 – Dusseldorf

13. Nguyễn Trà My Alena, sinh ngày 10/6/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Sulzbacher Str 18 – 60326 Frankfurt am Main

14. Nguyễn Tú Trinh Rita, sinh ngày 19/4/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Sulzbacher Str 18 – 60326 Frankfurt am Main

15. Nguyễn Quốc Trưởng Johann, sinh ngày 13/12/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Sulzbacher Str 18 – 60326 Frankfurt am Main

16. Nguyễn Thị Hải Huyền Ramona, sinh ngày 20/6/1991

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bruckner Str 10 – 67061 Ludwigshafen am Rhein

17. Lê Phương Ly, sinh ngày 15/7/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Am Bergheimer Hof 49 – 70499 Stuttgart

18. Trương Xuân Dân, sinh ngày 13/10/1985 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: HauptStr 130 – 75181 Pforzheim Deutschland

19. Cao Quỳnh Vi, sinh ngày 21/4/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bruhler Weg 68 – 40667 Meerbusch

20. Nguyễn Hải Anh, sinh ngày 17/10/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: PrinzMax – Zuwied Str 6 – 56564 Neuwied

21. Nguyễn Huyền Trang, sinh ngày 17/3/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Frobelweg 3 – 27283 – Verden

22. Vũ Đức Thành, sinh ngày 28/11/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Agricolastr 24. 09112 Chemnitz

23. Trương Xuân An, sinh ngày 13/12/1988 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hauptstr. 130 – 75181 Pforzheim Deutschland

24. Nguyễn Gia Khánh, sinh ngày 16/02/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Beinder Sheimer Str 23 – 67227 Frankental

25. Nguyễn Thu Huyền, sinh ngày 05/9/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Beinder Sheimer Str 23 – 67227 Frankental

26. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 31/10/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Beuten Str 11 – 85748 Garching Munchen

27. Thạch Thế Vương, sinh ngày 25/3/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Haupt Str 8 – 87740 Brux – heim

28. Hoàng Thùy Linh, sinh ngày 18/01/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flughafenstr.3B, 64347 Griesheim

29. Hoàng Hà Phương, sinh ngày 18/01/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Flughafenstr.3B, 64347 Griesheim

30. Dương Tú Anh, sinh ngày 28/12/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Stephansgasse 7 – 67547 Worms

31. Đỗ Thanh Tâm, sinh ngày 02/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Schleussner Str01 - 61348 Bad Homburg vd4

32. Trần Anh Đức, sinh ngày 08/9/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Edisonstr 48A – 65199 Wiesbaden

33. Đào Ngọc Mỹ Hạnh, sinh ngày 27/11/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Blucherstr 22 – 56073 Koblenz Deutschland

34. Hoàng Minh Nhã, sinh ngày 02/9/1987 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Steinberg 68 – 63128 Dietzenbach

35. Trần Thu Trang, sinh ngày 06/8/1989 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Markt 6, 99326 Stadtilm

36. Đỗ Li Li, sinh ngày 15/02/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Max-PlanchStrabe 28 – 63150 Heusenstamm

37. Trịnh Phương Thảo, sinh ngày 07/6/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Querstr 15, 63065 Offen-bach Deutschland

38. Nguyễn Ngọc Vân Nhi, sinh ngày 23/10/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Louis-Pasteurstr. 47, D-60439 Frankfurt Am Main

39. Trịnh Việt Cường, sinh ngày 21/10/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Querstr 15, 63065 Offen-bach Deutschland

40. Hoàng Minh Phi, sinh ngày 05/02/1989 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Steinberg 68 – 63128 Dietrenbach

41. Lê Việt Duyên, sinh ngày 16/4/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Entenpfuhl 11 – 56068 Koblenz

42. Lê Việt Linh, sinh ngày 24/5/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Entenpfuhl 11 – 56068 Koblenz

43. Nguyễn Quỳnh Anh, sinh ngày 13/9/1990 tại Bungaria

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kolpingstr. 31, 49377 Vechta

44. Đỗ Hùng Việt, sinh ngày 18/10/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hauptstr 103 – 69214 Ep-pelheim

45. Trần Sandra Ngọc Yến, sinh ngày 11/7/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Wasserlache 18 – 35096 Weimar Argenstein

46. Trần Johanna Yến Trân, sinh ngày 23/10/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Wasserlache 18 – 35096 Weimar Argenstein

47. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 31/01/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Burgstr. 55/ 38855 Wer-nigerode

48. Võ Hà My, sinh ngày 22/12/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hoppegartenerstr62/15366 Honow

49. Nguyễn Hương Giang, sinh ngày 02/5/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Mindener Str 375, 49086 Osnabruck

50. Nguyễn Mai Sài Gòn, sinh ngày 06/02/1961 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Fruhlingsau Str 1, 63069 Offenbach am Main

51. Nguyễn Quốc Trung, sinh ngày 09/12/1985 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kunrenth Str 58A-81249 Munchen

52. Nguyễn Đắc Quyền, sinh ngày 01/6/1967 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Im Zwergengrund 17 – 31787 Hameln

53. Lê Thị Ánh Tuyến, sinh ngày 19/4/1969 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Alexanderfeld 38, 26127 Oldenburg

54. Hoàng Thùy Linh, sinh ngày 10/7/1990 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Alt – Friedrichsfelde 33 – 10315 Berlin

55. Trần Lê Phương Trang, sinh ngày 22/11/1995 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Strasse Der Pariser Kom-mune 18A – 10243 Berlin

56. Nguyễn Trang Uyên, sinh ngày 11/10/1991 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Helsinkier str 2 18107 Rostock

57. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 04/9/1986 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Helsinkier str 2 18107 Rostock

58. Hồ Thị Mai Hoa, sinh ngày 29/10/1962 tại Bình Phước

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Koln Berliner Str 73 – 44287 Dortmund

59. Nguyễn Duy Khánh, sinh ngày 19/8/1989 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Weichsel Str 35 – 10247 Berlin

60. Đinh Thị Anh Thư, sinh ngày 07/12/1985 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Obersbeigerweg 9, 06502 Thale

61. Trần Quỳnh Anh, sinh ngày 23/12/1994 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Karl Kungerstr 61 12435 Berlin

62. Nguyễn Thị Thái Lan, sinh ngày 09/5/1958 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Im Hostert 9 – 54536 Kroev

63. Nguyễn Thái Vũ, sinh ngày 22/11/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Im Hostert 9 – 54536 Kroev

64. Nguyễn Thái Thảo, sinh ngày 08/7/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Im Hostert 9 – 54536 Kroev

65. Phạm Ái Việt, sinh ngày 30/12/1973 tại Quảng Ngãi

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Mainstrasse 50, 63897 Miltenberg

66. Phạm Minh Thư, sinh ngày 28/3/2007 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Mainstrasse 50, 63897 Miltenberg

67. Nguyễn Thị Minh Hồng, sinh ngày 25/8/1966 tại Bình Dương

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Humboldt Str 62A-93053 Regensburg

68. Nguyễn Thị Huệ Minh, sinh ngày 18/11/1987 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Gartenstrasse 6 – 92318 Neumarkt

69. Trần Thị Yến, sinh ngày 07/6/1962 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Rostocker Str 3/10553 Berlin

70. Dương Huỳnh Anh, sinh ngày 19/7/1978 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Dresdener Str 6 – 45145 Essen

71. Lâm Thụy Trúc Linh, sinh ngày 10/4/1985 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Am Kalverkamp 11 – 49078 Osnabruck

72. Nguyễn Thị Thu Phương, sinh ngày 18/6/1980 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Am Graben 1A – 08468 Reichenbach

73. Nguyễn Thị Hồng Hoa, sinh ngày 15/3/1969 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: D – Hebmer Platz 11-01979 Lauchhammer

74. Đỗ Maikel Ming, sinh ngày 05/11/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: D – Hebmer Platz 11-01979 Lauchhammer

75. Đỗ Lisa Mailing, sinh ngày 18/5/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: D – Hebmer Platz 11-01979 Lauchhammer

76. Bùi Phương Minh, sinh ngày 02/12/1989 tại Bulgaria

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 97447 Gerolzhofen Ber-liner Str 1

77. Nguyễn Mai Nga, sinh ngày 28/3/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Weichsel Str 36 – 10247 Berlin

78. Nguyễn Thế Hải, sinh ngày 15/6/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Weichsel Str 36 – 10247 Berlin

79. Trần Vi Linh, sinh ngày 19/12/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Prager Str 37 – 04317 Leipzig

80. Đào Quang Dũng, sinh ngày 18/9/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bollbrugger Weg 43 – 19399 Goldberg

81. Lê Tuyết Trang, sinh ngày 02/9/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Schandauer Str 59 Dres-den

82. Nguyễn Đào Hoài Thương, sinh ngày 28/6/2001

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hamburger Str 20b – 24568 KaltenKirchen

83. Đỗ Tường Anh, sinh ngày 12/8/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: In Den Strassackern 1 – 91056 Erlangen

84. Đỗ Tường Vân, sinh ngày 16/10/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: In Den Strassackern 1 – 91056 Erlangen

85. Nguyễn Tuấn Vinh, sinh ngày 10/01/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Gotenstr. 18/1, 71065 Sindelfingen

86. Nguyễn Bích Thảo, sinh ngày 16/3/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Freiherr – von Schmid ring 1 – 89423 Gundelfinger

87. Phạm Tuấn Hoàng, sinh ngày 31/3/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Prof Bamann Str3-89423 Gundelfinger a.d. Donau

88. Bùi Thị Yến Nhi, sinh ngày 06/10/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Kopenicker Str 104 – 10179 Berlin

89. Bùi Thạch Lam, sinh ngày 30/10/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kopenicker Str 104 – 10179 Berlin

90. Phạm Vũ Thùy Anh, sinh ngày 02/01/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Pettenkofer Str52 – 10247 Berlin

91. Nguyễn Anh Vũ, sinh ngày 30/6/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Klostergang 1 – 30159 Hannover

92. Nguyễn Văn Thịnh, sinh ngày 07/10/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paul – Junius Str 45 – 10369 Berlin

93. Lê Thùy Mai, sinh ngày 10/02/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Muhsam Str 32 – 10249 Berlin

94. Trương Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 02/01/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Georgen Str 10, 34369 Hofgeismar

95. Trương Nguyễn Vân Anh, sinh ngày 29/7/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Georgen Str 10, 34369 Hofgeismar

96. Hồ Minh Sang, sinh ngày 05/11/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hilgershohe 23 – 42277 Wuppertal

97. Nguyễn Thanh Nghĩa, sinh ngày 14/4/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Behnitzstr.5 – 13597 Berlin

98. Lưu Minh Hoàng, sinh ngày 01/02/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Am Tierpark 52 – 10319 Berlin

99. Lê Thùy Dương, sinh ngày 31/12/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Warnemunder Str 19 – 13059 Berlin

100. Nguyễn Kim Ngân, sinh ngày 02/12/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ahrenshooper Str 16 – 13051 Berlin

101. Nguyễn Lê Văn Minh, sinh ngày 26/7/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ahrenshooper Str 16 – 13051 Berlin

102. Nguyễn Ngọc Đức, sinh ngày 22/11/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hausptstatter Strasse 95 – 70178 Stuttgart

103. Đặng Hoàng Trúc Lam, sinh ngày 15/11/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Ste Foy Strabe 10 – 65549 Limburg

104. Lư Jurgen, sinh ngày 14/9/1988 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Karl Kreuter Str 28 – 67071 Ludwigshafen

105. Lâm Thanh Thanh, sinh ngày 19/5/1989 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Dorotheen Str 44 – 40235 Dusseldorf

106. Nguyễn Hoàng Yến Isabella, sinh ngày 22/11/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Deggendorfor Str 22 – 93055 Regensburg

107. Đoàn Đức Trung, sinh ngày 02/8/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: August Bebel Platz 5 – 01917 Kamenz

108. Đoàn Thị Hà My, sinh ngày 24/11/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: August Bebel Platz 5 – 01917 Kamenz

109. Tonn Minh Vũ, sinh ngày 17/7/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Laves Str 60, 30159 Hannover

110. Nguyễn Thùy Dương, sinh ngày 20/7/1988 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Friedrich – Hegel – Str.8, 01187 Dresden

111. Trương Việt Đức, sinh ngày 09/12/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Korner Strabe 42 Plz 04107 Leipzig

112. Trần Việt Đức, sinh ngày 02/3/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Noltz Str 8. 67549 Worms

113. Lê Lưu Việt Trinh, sinh ngày 07/4/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Erich Lodemann Str 47 – 12437 Berlin

114. Nguyễn Tuấn Tú, sinh ngày 07/6/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Neusalzaer Str 10 – 02625 Bautzen

115. Nguyễn Tuấn Hùng Felix, sinh ngày 28/4/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Neusalzaer Str 10 – 02625 Bautzen

116. Đào Thùy Dung, sinh ngày 25/8/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Lichtenberger Str 6 – 10178 Berlin

117. Trần Lâm Trung Nhân, sinh ngày 05/9/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Romer Str 152 – 56073 Koblenz

118. Lê Thu Thảo, sinh ngày 08/4/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Archenhold 27 – Lichten-berg 10315 Berlin

119. Hoàng Mạnh Đạt, sinh ngày 28/8/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 86c – 10247 Berlin

120. Hoàng Mạnh Cường, sinh ngày 17/5/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 86c – 10247 Berlin

121. Nguyễn Đức Dũng, sinh ngày 25/5/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Rostocker Str 54 – 13059 Berlin

122. Nguyễn Trà My Lisa, sinh ngày 08/7/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Prenzlauer Berg 10405 Berlin

123. Lê Thị Phương Anh, sinh ngày 18/02/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 253 – 10365 Berlin

124. Trần Anh Vũ, sinh ngày 21/9/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Osloer Str 18B – 13359 Berlin

125. Hoàng Viết Đức, sinh ngày 17/3/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kiefholz Str 13 – 12435 Berlin

126. Hoàng Viết Tú, sinh ngày 30/3/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kiefholz Str 13 – 12435 Berlin

127. Vũ Diệu Linh Jenny, sinh ngày 24/9/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 30 – 10247 Berlin

128. Lương Phạm Anh Chi, sinh ngày 01/12/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Stein 2e – 06406 Bern-burg

129. Trần Đức, sinh ngày 01/8/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Benedixweg 35 – 30659 Hannover

130. Trần Thái Toàn, sinh ngày 22/4/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Katharina Geisler Str 27 – 85356 Freising

131. Mai Thị Huyền Trang, sinh ngày 03/4/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Feuerbacher Tal Str 20A – 70469 Stuttgart

132. Vũ Ngọc Uyên, sinh ngày 11/11/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Alto Str 67 – 81245 Munchen

133. Lê Tiến, sinh ngày 06/9/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Spitta Str 24 – 10317 Berlin

134. Lê Đức Sơn, sinh ngày 03/8/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Spitta Str 24 – 10317 Berlin

135. Trần Đình Đức, sinh ngày 09/4/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Dimpfel Str 60 – 04347 Leipzig

136. Nguyễn Tiến Trung, sinh ngày 01/9/1990 tại Nga

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Dr Martin Luther King Str 48 – 19061 Schwerin Deutschland

137. Trần Quỳnh Trang Elisabeth, sinh ngày 14/9/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Plantagenweg 47 - 85354 Freising

138. Nguyễn Thị Hòa, sinh ngày 01/3/1958 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Denninger Str 200, 81927 Munchen

139. Võ Trần Đình Trung, sinh ngày 30/01/1993 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schulzenhof 77 – 33106 Paderborn Elsen

140. Võ Trần Đình Hiếu, sinh ngày 24/12/1987 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schulzenhof 77 – 33106 Paderborn Elsen

141. Diệp Đức Duy, sinh ngày 01/8/1976 tại Bến Tre

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Meertal 3, 41464 Neuss

142. Phạm Thị Ngọc Hà, sinh ngày 14/10/1982 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Markt 41 Vacha

143. Lê Như Huy, sinh ngày 21/6/1991 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kapellenstr 11 – 76437 Rastatt

144. Đinh Hoàng Giang, sinh ngày 22/3/1970 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Zanggasse 17 – 55116 Mainz

145. Đàm Thị Thu Hoàn, sinh ngày 26/02/1970 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Zanggasse 17 – 55116 Mainz

146. Đinh Việt Hùng, sinh ngày 16/01/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Zanggasse 17 – 55116 Mainz

147. Đinh Việt Đức, sinh ngày 11/12/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Zanggasse 17 – 55116 Mainz

148. Lâm Đức Trụ, sinh ngày 28/10/1989 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Idsteiner str 140/60326 Frankfurt/M

149. Trương Vĩnh Chi, sinh ngày 22/9/1962 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Im Spurkergarten 38-40 Erftstadt Liblar

150. Đào Thúy Lương, sinh ngày 18/02/1965 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Burg Str 36, 67346 Speyer

151. Đào Thị Thùy Dương, sinh ngày 24/4/1989 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Land grap Philips Anlage 58 – 64283 DarmStadt

152. Nguyễn Hữu Quang Nhân, sinh ngày 09/11/1989 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kotznerstr 1, 97437 Hassfurt

153. Nguyễn Hữu Quang Thi, sinh ngày 08/7/1987 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kotznerstr 1, 97437 Hassfurt

154. Nguyễn Kim Ngân Linda, sinh ngày 19/01/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Harleshauser Strasse 121A – 34128 Kassel

155. Nguyễn Nhàn Tiên Marion, sinh ngày 19/6/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Harleshauser Strasse 121A – 34128 Kassel

156. Nguyễn Đức Minh, sinh ngày 14/5/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Prager str 232 – 04289 leipzig

157. Đoàn Đức Thái, sinh ngày 26/4/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bahnhof str 02 – 02791 Oderwitz

158. Đoàn Đức Thao, sinh ngày 27/11/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bahnhof str 02 – 02791 Oderwitz

159. Trần Thu Hương, sinh ngày 08/01/1986 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Mullerstr 92, 13349 Berlin

160. Trịnh Mai Lan, sinh ngày 04/3/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Dachauer str 377, 80992 Munchen Deutschland

161. Đặng Việt Anh, sinh ngày 05/3/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Veilchen Weg 27, 88316 Isny

162. Hồ Trọng Nghĩa, sinh ngày 04/01/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hauptstr 67 – 40764 Lan-genfeld

163. Bùi Thanh Ngọc, sinh ngày 03/11/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Fischer str 1A – 10317 Berlin

164. Phạm Hồng Tuấn, sinh ngày 22/02/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Frauenmantelanger 27 – 80937 Munchen

165. Đỗ Minh Nghĩa, sinh ngày 23/4/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Griechische Allee 17 – 12459 Berlin

166. Đỗ Linh Duy, sinh ngày 03/11/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Eickenerstr 60 – 41061 Monchengladbach

167. Phạm Thủy Tiên, sinh ngày 30/6/1999 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Reutlingel str 26 – 72800 Eningen

168. Phạm Sơn Ca, sinh ngày 25/7/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Reutlingel str 26 – 72800 Eningen

169. David Nguyễn, sinh ngày 01/8/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Otto Blesch str 12-78315 Radolfzell

170. Nguyễn Thanh Dung, sinh ngày 05/3/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Kotznerstrabe 1, Habfurt

171. Trần Diệp Anh, sinh ngày 20/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Schwanenweg 40 - 49661 Cloppenburg

172. Đào Huyền Trang, sinh ngày 23/6/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Weissensee Weg 1 – 10367 Berlin

173. Đào Khắc Hưng, sinh ngày 16/11/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Weissensee Weg 1 – 10367 Berlin

174. Đinh Hoàng Long, sinh ngày 19/10/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Luxemburger str 33 – 13353 Berlin

175. Nguyễn Thị Lena, sinh ngày 21/9/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Teichwiesen 22, 49152 Badessen

176. Nguyễn Việt Đức, sinh ngày 11/4/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Geibel str 54 Leifzig 04129

177. Đỗ Văn Hậu, sinh ngày 09/12/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Eutiner str 3 – 18109 Rostock

178. Nguyễn Thị Vân Anh, sinh ngày 10/5/2003 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Borns Gasse 3A – 56076 Koblenz

179. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 18/6/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Borns Gasse 3A – 56076 Koblenz

180. Hoàng Thị Hiền, sinh ngày 01/7/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Walter Stocker str 02 – 18069 Rostock

181. Nguyễn Nhật Nam, sinh ngày 09/01/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Lindenstrabe 23A-01796 Pirna

182. Trần Thị Bích Ngọc, sinh ngày 19/7/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Tilsiter str 10, 31832 Springe

183. Nguyễn Đức Cường, sinh ngày 22/01/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Judith Auer Str 4 – 10369 Berlin

184. Phạm Nguyễn Lương Sơn, sinh ngày 24/8/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Burgstr 20, 16909 Witt-stock

185. Phạm Mạnh Tùng, sinh ngày 26/01/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hengersberger Strabe 26 - 94469 Deggendorf

186. Trần Việt Ánh, sinh ngày 28/7/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Haupt Strabe 25 – 10317 Berlin

187. Nguyễn Thanh Minh Trang, sinh ngày 20/6/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Marienplatz Str 31 – 84130 Dingolfing

188. Trịnh Lan Khanh, sinh ngày 02/3/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Dachauer Str 377, 80992 Munchen, Deutschland

189. Trịnh Duy Khôi, sinh ngày 21/10/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Dachauer Str 377, 80992 Munchen, Deutschland

190. Trần Laura, sinh ngày 07/7/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Dietrich – Bonhofferstr 16 – 70794 Filderstadt

191. Nguyễn Ngọc Nam, sinh ngày 25/01/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kaskelstr 51 – 10317 Berlin

192. Võ Thy Phương Linh, sinh ngày 03/4/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Walkenrieder Str 32 – 12347 Berlin

193. Đỗ Ngọc Tuấn, sinh ngày 12/11/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Siegfried Str 200 – 10365 Berlin

194. Lê Thùy Dương, sinh ngày 09/7/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Frauenauracherstr 2 – 91056 Erlangen

195. Nguyễn Duy Nhân, sinh ngày 25/12/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Grunewaldstr22 – Schone-berg 10823 Berlin

196. Nguyễn Mai Anh, sinh ngày 01/11/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Singerstrasse 52, 10243 Berlin

197. Lương Thị Vân Anh, sinh ngày 19/02/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Ludwig Str 114, 90763 Furth

198. Phạm Thị Ngát, sinh ngày 16/01/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Strabe Der Pariserkom-mune 23 – 10243 Berlin

199. Phạm Thùy Dung, sinh ngày 14/4/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Strabe Der Pariserkom-mune 23 – 10243 Berlin

200. Phạm Thị Mai Loan, sinh ngày 30/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Geraer Ring 57 – 12689 Berlin

201. Đặng Tuyết Nhi, sinh ngày 21/11/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Kottmeier Str 63 – 12459 Berlin

202. Đặng Kim Ngân, sinh ngày 20/5/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Mathilden Str 7 - 12459 Berlin

203. Nguyễn Việt Phong, sinh ngày 24/4/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Geraer Ring 41 – 12689 Berlin

204. Huỳnh Hoàng Hưng Tommy, sinh ngày 05/01/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schwanen Wiese 1 – 59555 Lippflat

205. Lê Xuân Vũ, sinh ngày 28/02/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Elisabethenstr 34 – 64283 Darmstadt

206. Lê Ngọc Hiền, sinh ngày 02/02/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Elisabethenstr 34 – 64283 Darmstadt

207. Trần Quốc Toản, sinh ngày 24/4/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Marzahner Promenade 36 – 12679 Berlin

208. Phan Thu Vân, sinh ngày 02/9/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Crivitzer Str 18C – 13059 Berlin

209. Phan Thanh Đông, sinh ngày 23/11/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Crivitzer Str 18C – 13059 Berlin

210. Lương Thị Mai Thảo, sinh ngày 31/01/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hoover 16 – 86156 Angs-burg

211. Trần Mạnh Hùng, sinh ngày 29/3/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Marzahner Promenade 36 – 12679 Berlin

212. Võ Thanh Tùng, sinh ngày 12/02/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Stockder Str 128 – 42857 Remscaheid

213. Nguyễn Mai Hường, sinh ngày 19/3/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Hutten Str 01, 99867 Gutha

214. Nguyễn Đức Tiến, sinh ngày 06/11/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hutten Str 01, 99867 Gutha

215. Đỗ Anh Huy, sinh ngày 09/8/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schiller Str 19 – 38440 Wolfsburg

216. Trần Thanh Hằng, sinh ngày 10/11/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Prignitz Str 145 – 12683 Berlin

217. Trần Hoàng Nam, sinh ngày 09/9/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Prignitz Str 145 – 12683 Berlin

218. Lý Thế Dân, sinh ngày 23/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Oberndorper Str 15 – 84032 Landshut

219. Thái Anh Toàn, sinh ngày 22/12/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Richard Strauss Str 1 – 81677 Munchen

220. Đào Thị Tuyết Mai, sinh ngày 19/4/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Lukas Str 6 – 04315 Leipzig

221. Nguyễn Thị Mai Trang, sinh ngày 17/3/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Prager Str 232 - 04289 Leipzig

22. Đỗ Thị Vân Anh, sinh ngày 10/12/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Prager Str 2 - 0202, 99091 Erfurt

223. Đỗ Long, sinh ngày 17/9/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Prager Str 2 - 0202, 99091 Erfurt

224. Nguyễn Thị Hậu, sinh ngày 13/11/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Hafnersberg 1 – 91284 Neuhaus A.D Peg

225. Nguyễn Thị Phúc, sinh ngày 15/4/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Hafnersberg 1 – 91284 Neuhaus A.D Peg

226. Doãn Hoàng Yến, sinh ngày 03/01/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Torgauer Str 71 Berlin 12627

227. Đặng Minh Chiến, sinh ngày 14/9/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Mathilden Str 7 – 12459 Berlin

228. Doãn Quốc Khánh, sinh ngày 06/6/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Torgauer Str 71 Berlin 12627

229. Trần Minh Chương, sinh ngày 24/01/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Josef – Reich Str 8 Lin-denberg/Deutschland

230. Nguyễn Hải Anh, sinh ngày 11/10/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Wendler Str 9 – 90459 Nurnberg

231. Nguyễn Duy Bảo Trân, sinh ngày 04/02/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Grunewaldstr 22 – Schone-berg 10823 Berlin

232. Đinh Huyền Trà My, sinh ngày 03/3/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: HagenStr 19 – 30161 Hannover

233. Vũ Thị Thanh Nhi, sinh ngày 12/8/1987 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: An – St- Marien 10, 47906 Kempen

234. Tô Thùy Linh, sinh ngày 31/3/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Roggensteiner Strasse 134, 82140 Olching

235. Lê Hải Yến, sinh ngày 13/01/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Jungstr 11/202 – 10247 Berlin

236. Tống Thị Duyên, sinh ngày 08/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Dachau Joseph Wirth Str 2

237. Tống Việt Dũng, sinh ngày 13/12/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Joseph Wirth Str 2 – 85221 Dachau

238. Lê Thanh Tùng, sinh ngày 04/10/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Nossener Str 65 – 12627 Berlin

239. Lê Thùy Trang, sinh ngày 17/4/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Nossener Str 65 – 12627 Berlin

240. Nguyễn Thị Quỳnh Như, sinh ngày 16/02/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 94 – 12047 Berlin

241. Nhâm Thị Thùy Linh, sinh ngày 23/11/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Alexander Str 15 – 10179 Berlin

242. Nhâm Thế Bảo, sinh ngày 10/3/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Alexander Str 15 – 10179 Berlin

243. Phan Mỹ Linh, sinh ngày 05/11/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Salamon Str 41 – 02826 Gorlitz

244. Đỗ Xuân Tùng, sinh ngày 28/6/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ritz Weg 26A – Sud – brookmerland

245. Đỗ Thị Hương Lan, sinh ngày 13/12/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Ritz Weg 26A – Sud – brookmerland

246. Phùng Tuấn Kiệt, sinh ngày 13/6/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schonhauser Allee 87 – 10439 Berlin

247. Lê Công Ngọc Mai, sinh ngày 10/5/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Vincent Van Gogh Str 37, 13057 Berlin

248. Lê Công Tú Anh, sinh ngày 12/11/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Vincent Van Gogh Str 37, 13057 Berlin

249. Hoàng Đức Anh, sinh ngày 21/4/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Katharina Geisler Str 31 – 85356 Freising

250. Nguyễn Ngọc Vương Việt, sinh ngày 31/12/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Friedrichstrabe 4 – 13585 Berlin

251. Nguyễn Ngọc Thanh Thanh, sinh ngày 21/8/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Friedrichstrabe 4 – 13585 Berlin

252. Tô Minh Triết, sinh ngày 09/9/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Platz Der Vereinten Nationen – 24 – 10249 Berlin

253. Lê Hồng Quang Anh, sinh ngày 12/8/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Geussaer Str 88/Wh 08/Zi 12 – 06217 Merseburg

254. Trần Thị Uyên, sinh ngày 12/10/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Str der Pariser Kommune 13 (0502) 10243 Berlin

255. Nguyễn Ngọc Dũng, sinh ngày 10/4/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Brucken Str 13 – 21266 Yesteburg

256. Tô Quốc Thắng, sinh ngày 14/11/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Platz Der Vereinten Nationen – 24 – 10249 Berlin

257. Nguyễn Trọng Nam, sinh ngày 12/5/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Geraer Ring 09/12689 Berlin

258. Nguyễn Thị Việt Đức, sinh ngày 11/3/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Geraer Ring 09/12689 Berlin

259. Bùi Tiến Đức, sinh ngày 27/7/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Topfmarkt 01 – 09306 Rocklitz Deutschland

260. Lương Gia Kỳ Stephan, sinh ngày 31/01/1988 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Dietrichstr 5 – 80637 Munchen

261. Phùng Chí Hiếu, sinh ngày 26/10/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Paulinen Str 3 – 71364 Winnender

262. Trần Thanh Hà, sinh ngày 01/8/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Brenderweg 191B – Koblenz

263. Nguyễn Thị Phương Thanh, sinh ngày 04/02/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Gasteiner Str 31 – 10717 Berlin

264. Nguyễn Trung Hiếu, sinh ngày 05/9/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Marzahner Chaussee 174 – 12681 Berlin

265. Nguyễn Cẩm Vi, sinh ngày 11/11/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Marzahner Chaussee 174 – 12681 Berlin

266. Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 28/3/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Vulkan Str 21 – 10367 Berlin

267. Nguyễn Việt Anh, sinh ngày 12/02/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Sewan Strabe 233 – 10319 Berlin

268. Nguyễn Tiến Đức, sinh ngày 19/11/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: EmilienStr 1 – 08056 Zwickau

269. Trương Kinh Long, sinh ngày 21/5/1979 tại Malaysia

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Biberacher Str 75, 89079 Ulm

270. Lê Đức Ngọc, sinh ngày 09/8/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Lutzel Str 10 – 66482 Zweibrucken

271. Phan Trần Thanh Thảo, sinh ngày 15/5/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Kant Str 3 – 88471 Laupheim

272. Nguyễn Hà Ly Sarah, sinh ngày 30/3/2007 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Keltenweg 3 - 78315 Ra-dolfzell am Bodensee

273. Lê Đan Sĩ Khôi, sinh ngày 17/02/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schonfeldstr 15 Deutsch-land 91058 Erlangen

274. Phạm Hà Linh, sinh ngày 13/10/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Schontaler weg 2 12347 Berlin

275. Lê Quang Nam, sinh ngày 17/8/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Rigaer Str 107 – 10247 Berlin

276. Lâm Kiến Vi, sinh ngày 22/10/1983 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Amsterdamer Str 8 – 13347 Berlin

277. Nguyễn Monika Thu Thủy, sinh ngày 06/10/1997 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Dorpfeld Str 53 – 12489 Berlin

278. Nguyễn Ngọc Linh, sinh ngày 01/9/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Dorpfeld Str 53 – 12489 Berlin

279. Trần Văn Võ, sinh ngày 11/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Strasse Der Parise Kommun 13 – 10243 Berlin

280. Trần Thế Anh, sinh ngày 03/9/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Strasse Der Parise Kommun 13 – 10243 Berlin

281. Nguyễn Tuấn Cương, sinh ngày 21/01/1990 tại CH séc.

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Klenze Strasse 30, 93051 Regensburg

282. Nguyễn Thị Ngọc Mai, sinh ngày 03/12/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Schlierseestr 105 – 81539 Munchen

283. Nguyễn Ngọc Thiện, sinh ngày 04/12/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Karl Marx Str 15 – 03044 Cottbus

284. Nguyễn Thanh Phương, sinh ngày 03/04/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Markt 16 – 36433 Badsal-rungen, Deutschland

285. Nguyễn Thanh Tùng, sinh ngày 07/12/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Markt 16 – 36433 Badsal-rungen, Deutschland

286. Đinh Hoàng Phương, sinh ngày 07/5/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Golddistelanger 27 – 80937 Munchen

287. Đinh Hoàng Mai, sinh ngày 18/7/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Golddistelanger 27 – 80937 Munchen

288. Vương Phan Phương Thảo, sinh ngày 25/3/1994 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Holzmarkt Str 52 – 10179 Berlin

289. Phan Duy Anh, sinh ngày 05/11/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Holzmarkt Str 52 – 10179 Berlin

290. Đào Bích Nhật, sinh ngày 02/02/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: HerzbergStr 150/10367 Berlin

291. Nguyễn Thành Luân, sinh ngày 16/01/1994 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Lichtenberger Str 12 – 10178 Berlin

292. Đào Xuân Bách, sinh ngày 28/02/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Karl Liebknecht Str 7 – 10178 Berlin

293. Nguyễn Nhật Linh, sinh ngày 02/9/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 227 – 10365 Berlin

294. Nguyễn Nhật Vân Thu, sinh ngày 15/11/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 227 – 10365 Berlin

295. Trương Thị Xuân Hương, sinh ngày 25/02/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Wittenberger 93 – 12689 Berlin

296. Lê Phương, sinh ngày 30/8/1958 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Theodor – Neuburger Str 17 60439 Frankfurt am Main

297. Lê Dương Lân Philipp, sinh ngày 12/6/2001 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Theodor – Neuburger Str 17 60439 Frankfurt am Main

298. Trương Tuấn Nam, sinh ngày 06/10/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bahnhof Str 1 – 49525 Lengerich

299. Đinh Diệu Linh Julia, sinh ngày 09/7/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Nordring 33 85417 Mar-zling

300. Lã Đình Tuấn, sinh ngày 02/01/1982 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Schurzstr 22 63743 As-chafeenburg

301. Nguyễn Việt Đức, sinh ngày 24/9/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Antonius Str 19 49377 Vechta

302. Kiều Thu Anh, sinh ngày 10/12/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Ollenhauerstr. 39, 13403 Berlin

303. Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 14/11/1995 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Breite Strabe 14 – 14943 Luckenwalde, Lanbrandenburg

304. Hà Đức Việt, sinh ngày 22/6/1991 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Langhans. Str 55 – 13086 Berlin

305. Lương Quốc Anh, sinh ngày 06/10/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Prenzlauer Berg 17, 10405 Berlin

306. Ngô Trần Hồng Mỵ, sinh ngày 16/7/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Astweg Strabe 24 22523 Hamburg

307. Nguyễn Thị Ninh, sinh ngày 19/3/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Isar Str 25D 93057 Re-gensburg

308. Vũ Thị Vân Anh, sinh ngày 12/11/1993 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Ruhnkorff Str 20A 31582 Nienburg

309. Vũ Đức Nam, sinh ngày 31/7/2000 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ruhnkorff Str 20A 31582 Nienburg

310. Vũ Đức Minh, sinh ngày 10/9/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ruhnkorff Str 20A 31582 Nienburg

311. Lê Hồng Long, sinh ngày 17/12/1990 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bruckner Str 10 89415 Lauinger

312. Ngô Minh Thu, sinh ngày 23/7/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Neue Str3 89077 Ulm

313. Lưu Tiến Đức, sinh ngày 29/01/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Peter Dorfler Str 29 88161 Lindenberg

314. Lê Thanh Tùng, sinh ngày 17/10/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 172 – 10365 Berlin Deutschland

315. Đặng Chấn Vinh, sinh ngày 14/6/1993 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: EiderStr 23 38120 Braun-schweig

316. Đặng Mỹ Quân, sinh ngày 19/02/1995 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: EiderStr 23 38120 Braun-schweig

317. Nguyễn Huyền Trang, sinh ngày 10/10/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Singerstrasse 52, 10243 Berlin

318. Nguyễn Hoàng Huy, sinh ngày 29/10/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: HolteiStr 05, 10245 Berlin

319. Thái Anh Tôn, sinh ngày 25/8/1998 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Isar Str 53 91052 Er-langen

320. Mạc Quý Đôn, sinh ngày 13/6/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Auf der Horst 20C, 30823 Garbsen

321. Nguyễn Thùy Dương, sinh ngày 01/7/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Am Furts 11 93326 Ab-sensberg

322. Nguyễn Thị Thanh Hưng, sinh ngày 21/12/1991 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bis Marck Str 7 86159 Augsburg

323. Lê Thu Huyền, sinh ngày 23/4/1992 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Essener Str 30 – 04129 Leipzig

324. Lê Thu Hà, sinh ngày 08/3/1996 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Essener Str 30 – 04129 Leipzig

325. Lê Thu Hiền, sinh ngày 21/7/1998 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Essener Str 30 – 04129 Leipzig

326. Tô Việt Đức, sinh ngày 02/9/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Eisenbahnstr 29 04315 Leipzig – Deutschland

327. Tô Đức Hùng, sinh ngày 20/02/1997 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Eisenbahnstr 29 04315 Leipzig – Deutschland

328. Vũ Thanh Tâm, sinh ngày 12/12/1990 tại Đức

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Zeiss Str 31 91058 Er-langen

329. Vũ An Phúc, sinh ngày 11/3/1999 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Rhinstrasse 185 13053 Berlin

330. Vũ An Thành, sinh ngày 11/5/1996 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Rhinstrasse 185 13053 Berlin

331. Bùi Vinh Quang, sinh ngày 01/5/1948 tại Hải Phòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Goldammer Weg 12 47441 Moers

332. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 12/10/1953 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Goldammer Weg 12 47441 Moers

333. Bùi Giang Nam, sinh ngày 21/6/1992 tại Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Goldammer Weg 12 47441 Moers.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀN QUỐC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 682/QĐ-CTN ngày 14 tháng 05 năm 2009 của Chủ tịch nước)

1. Võ Thị Hồng Đẹp, sinh ngày 25/7/1985 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 306-1 Beopseong-ri, Yongan-myeon, Iksan-si, Jeollabuk-do

2. Lâm Kim Hồng, sinh ngày 12/12/1977 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 103-1204 Gahwa, Hyundai Apt; 235-1Gumgu-ri, Okchun-eup, Okchun-gun, Chungcheongbuk-do

3. Tăng Thị Thu Huyền, sinh ngày 24/02/1982 tại Nam Định

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: #515-202 Pureum-maeul, Jugong Apt., 5-danji Sa 1(il)-dong, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do

4. Huỳnh Thị Anh Đào, sinh ngày 01/12/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 487 Naegyo-ri, Hampyeong-eup, Hampyeong-gun, Jeollanam-do

5. Phạm Thúy Lệ, sinh ngày 23/9/1983 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: #2013 Yeon-dong, Jeju-si, Jeju-do

6. Dương Bích Thảo, sinh ngày 10/9/1982 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: #B-411 Johwa Apt., Yulchon-myeon, Yeosu-si, Jeollanam-do

7. Phan Nhựt Linh Phương, sinh ngày 07/3/1983 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 103/906 Myeong Ji Apt., 603-1 Sinbong-dong, Sangju-si, Gyeongsangbuk-do

8. Nguyễn Phan Linh Tuyền, sinh ngày 14/01/1973 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Sunam Villa B-202, 510 Gyodong-ri, Samnam-myeon, Ulju-gun, Ulsan-city

9. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 05/8/1984 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Room 203-911 Ilsin Apt., 205-6 Yangsan-dong, Buk-gu, Gwangju

10. Phạm Thị Kim Hà, sinh ngày 20/5/1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 303-30 Daesin-dong Jung-gu, Daegu

11. Hồ Thị Kim Thoa, sinh ngày 24/3/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 104-701 Gahwa Hyundai Apt, 235-1 Gumgu-ri, Okchun-eup, Okchun-gun, Chungcheongbuk-do

12. Nguyễn Thu Hiền, sinh ngày 14/7/1979 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: #425-5 Jangnam-ri, Jangki-myeon, Gongju-si, Chungcheongnam-do

13. Đặng Thị Lệ Xuân, sinh ngày 09/9/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 374-1 Namwue-dong, Jung-gu, Ulsan-si

14. Phạm Thị Hoa, sinh ngày 02/01/1981 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: #328-1 Hasong-ri, Songra-myeon, Buk-gu, Pohang-city, Gyeongsangbuk-do

15. Lê Hồng Cẩm, sinh ngày 11/8/1982 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: #80-41 (11/4) Cheong-cheon-dong, Bupyeong-gu, Incheon

16. Nguyễn Thị Út, sinh ngày 08/9/1984 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 2-106 Gaenari Apt., Naebang-dong, Seo-gu, Gwangju-si

17. Lê Thị Bích Hạnh, sinh ngày 08/10/1983 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 104, 762-3 Dang-dong, Gunpo-si, Gyeonggi-do

18. Nguyễn Thị Thúy An, sinh ngày 08/11/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 102-1411 Sangwoo Apt., Hongmoon-ri, Yeoju-eup, Yeoju-kun, Gyeonggi-do

19. Nguyễn Thị Hồng yến, sinh ngày 16/6/1979 tại Bến Tre

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 102 - 502 Yongchang Apt., Guryong-dong, Jeongeup-si, Jeollabuk-do

20. Nguyễn Thị Kim Khen, sinh ngày 06/12/1980 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 91-3 Yuljeong-ri, Uidang-myeon, Gongju-si, Chungcheongnam-do

21. Ngô Thị Cẩm Loan, sinh ngày 03/3/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 1-206 Samchang Mansion, 85-19 Doma-dong, Seo-gu, Daejeon-si

22. Huỳnh Kim Loan, sinh ngày 28/01/1984 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 669-1 Daejang-ri, Chojeon-myeon, Sungjoo-gun, Kungsangbuk-do

23. Lê Phước Bích Vân, sinh ngày 11/02/1974 tại An Giang

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 201-502 Jugong Apt., 369 Junggye-dong, Nowon-gu, Seoul

24. Nguyễn Hồng Dung, sinh ngày 19/9/1985 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: #201 Dami Artville 395-19 Anyang-dong, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do

25. Hà Thị Lệ, sinh ngày 11/7/1981 tại Hải Dương

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: #298 Youngdu2gu, Tangjeong-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do

26. Huỳnh Thị Thu, sinh ngày 13/01/1973 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: (201) #1021-8 Seonbu-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Kyungki-do

27. Vũ Thùy Dương, sinh ngày 13/5/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Room 404-308 Jugong Apt., 588 Seongpo-dong, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do

28. Nguyễn Thị Hồng Hoa, sinh ngày 26/8/1983 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 105-101 Shinil 1 cha-happytree, 910 Gian-dong, Hwasung-si, Gyeonggi-do

29. Lưu Thị Anh Thùy, sinh ngày 02/01/1975 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 494-9 Guwoon-dong, Gwonsun-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do

30. Đoàn Thị Kim Bình, sinh ngày 01/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 577-5 Gyeonhak-ri, Sinni-myeon, Chungju-si, Chungcheongbuk-do

31. Võ Thị Lâm, sinh ngày 07/11/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 45 Gandae-ri Sedo-myeon Buyeo-gun chungecheonam-do

32. Phan Thị Hóa, sinh ngày 08/12/1969 tại Quảng Bình

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 280-3 Hawangsipri-dong, Seongdong-gu, Seoul

33. Phạm Thị Ngọc Hoa, sinh ngày 08/5/1983 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 1807 Hakwi 2-ri, Aewol-eup, Jeju-si, Jeju-do

34. Phan Thị Thùy Nguyên, sinh ngày 17/4/1980 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 202 Cdaebo – Apt, 499-7 Suam-dong, Sangrok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do

35. Lại Thị Thanh Thủy, sinh ngày 09/02/1977 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: #361-157 (6/1) Yongdu-dong, Deokyang-gu, Koyang-city, Kyungki

36. Phan Thị Thanh Cần, sinh năm 1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 940 Sindae 1-ri, Nam-myeon, Hongcheon-gun, Gangwon-do

37. Phạm Thị Nhung, sinh ngày 08/9/1978 tại Kiên Giang

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: #269 Seokbo-ri, Bokheung-meyon, Sunchang-gun, Jeollabuk-do

38. Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh ngày 25/11/1973 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: #182Yutang-ri, Jangseong-eup, Jangseong-gun, Jeollanam-do

39. Nguyễn Thị Lắng, sinh ngày 16/3/1986 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 29 Hagye-ri, Okcheon-eup, Okcheon-gun, Chungcheongbuk-do

40. Thân Ngọc Nhi, sinh ngày 17/6/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: #36-24 Daehwa-dong, Daedeok-gu, Daejeonkwangyeok-si

41. Nguyễn Thị Mỹ Phương, sinh năm 1981 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 567 Osa-ri, Seongyeon-myeon, Seosan-si, Chungcheongnam-do

42. Phan Thị Trúc Nguyên, sinh ngày 27/9/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 106/602 Dusan we’ve Apt, 401 Samgye-dong, Kimhae-si, Gyeongsangnam-do

43. Nguyễn Thị Hoàng Em, sinh ngày 15/02/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: #115 Chopyeong-ri, Chochon-myeon, Buyeon-kun, Chungcheongnam-do

44. Nguyễn Thị Kiều Oanh, sinh ngày 12/02/1983 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 1112-398 Geopyeong-ri, Goa-eup, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do

45. Nguyễn Thị Bé, sinh ngày 16/02/1984 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: (303) #712-4 Wa-dong, Danwon-gu, Ansan-si Kyungkido

46. Vũ Thị Huệ, sinh ngày 21/8/1982 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: #1471 Hamo-ri, Daejeong-eup, Namjeju-gun, Jeju-do

47. Trần Thị Thúy Hằng, sinh ngày 05/6/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Jiha A-3 Dongkukmaen-syeon 203-4 Guseo 2-dong, Keumjeong-gu, Busan

48. Phan Thị Mỹ Lan, sinh ngày 24/8/1983 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 195-5 Samho Multiplex House 202 Anyang 7 (chil)-dong, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do

49. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 10/5/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: #130-2 Midae-dong, Dong-gu, Daegu-si

50. Hồ Thị Kim Loan, sinh ngày 16/9/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: #425-50 Guam-dong, Yusung-gu, Daejeon-si

51. Đỗ Thị Ngọc Liên, sinh ngày 16/11/1980 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 102 Dalsan 2-ri, Nam-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do

52. Phùng Thị Mỹ Thuận, sinh ngày 20/01/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: San 100-1 Hongjuk-ri, Baekseon-eup, Yangju-si, Gyeonggi-do

53. Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 09/10/1985 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: #201-601 Sejeong Apt., 1877-2 Jeongwang-dong, Siheung-si, Gyeonggi-do

54. Huỳnh Thúy Thanh An, sinh ngày 29/10/1984 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: #97-47 Myeonmok-dong, Jungnang-gu, Seoul

55. Lê Kim Tiến, sinh ngày 20/10/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Suite 108-402 Halla vivaldi Apt, 992-1 Deawon-ri, Jori-eup, Paju-si, Gyeonggi-do

56. Võ Thị Kim Thanh, sinh ngày 24/3/1986 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 102-1301 Ho, Sewoncheongsi Atp, #1001 Sukok-dong, Heundeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do

57. Nguyễn Thị Thi, sinh ngày 19/8/1977 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 312-25 Seoksu-dong, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do

58. Đào Thị Thu Hằng, sinh ngày 04/10/1980 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 568-1 Samseong 2-ri, Cheongun-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do

59. Nguyễn Thị Hoàng Yến, sinh ngày 09/5/1974 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: #796-1 Wa-dong, Danwon-gu, Ansan-city, Gyeonggi-do

60. Nguyễn Thị Bích Trâm, sinh ngày 07/4/1987 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 586-12 Gangnim-ri, Okpo-myeon, Dalseong-gun, Daegu-si

61. Nguyễn Thị Nghĩa, sinh ngày 16/8/1991 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 201 Changchon 1-ri, Sowon-myeon, Hoengsong-gun, Gangwon-do

62. Châu Thị Hường, sinh năm 1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Buyoung Wonang Apt., 509-1510, 555 Seokyo-dong, Pyungtaek-si, Gyeonggi-do

63. Trịnh Thị Bé Ba, sinh ngày 19/01/1983 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Hyeon Daemaensyeon-101, 1098-1 Sangbong-dong, Jinju-si, Gyeongsangnam-do

64. Nguyễn Kim Thơ, sinh ngày 13/5/1982 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Room 1125 – 403, Gunja Jugong Apt., 1078 Seonbu-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do

65. Nguyễn Thị Thu Quyên, sinh ngày 14/9/1985 tại Tây Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 225 Chobong-ri, Iin-myeon, Gongju-city, Chungcheongnam-do.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA SÉC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 682/QĐ-CTN ngày 14 tháng 05 năm 2009 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Như Quỳnh, sinh ngày 07/10/1987 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Tridamiru 202, Vyssi Brod 38273

2. Nguyễn Xuân Khánh, sinh ngày 13/12/1988 tại CH Séc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Dukelskych Hrinu 702 Jachymov, Karlovy Vary

3. Trương Thế Sơn, sinh ngày 08/02/1998 tại CH Séc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Urbinska 152, C.Krumlov

4. Trương Minh Huyền, sinh ngày 01/3/1993 tại CH Séc

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Urbinska 152, C.Krumlov

5. Chu Thanh Nam, sinh ngày 27/3/1989 tại CH Séc

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 252 phố 5 Kvetna, Teplice

6. Nguyễn Thị Hồng Hương, sinh ngày 03/4/1986 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 1899/6 phố Sanackorva Cheb

7. Lê Thị Thu, sinh ngày 07/4/1975 tại Thái Bình

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Havanska 2098, Kladno 27201.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HOA KỲ ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 682/QĐ-CTN ngày 14 tháng 05 năm 2009 của Chủ tịch nước)

1. Vương Huy Thuần, sinh ngày 07/10/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 2634 Florida Avenue South, Saint Louis Park, MN 55426

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 682/QĐ-CTN ngày 14 tháng 05 năm 2009 của Chủ tịch nước)

1. Lê Thanh Hoàng, sinh ngày 18/4/1973 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 2-15-10 Oeminamifukunishi-cho, Nishikyoku, Kyoto

2. Lê Lưu Ly, sinh ngày 21/01/2006 tại Nhật Bản

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 2-15-10 Oeminamifukunishi-cho, Nishikyoku, Kyoto

3. Phạm Hồng Huân, sinh ngày 20/7/1949 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Osakafu, Neyagawashi, Takayamgi, 2 chome, 51-25.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA ÁO ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 682/QĐ-CTN ngày 14 tháng 05 năm 2009 của Chủ tịch nước)

1. Đặng Thị Phượng, sinh ngày 08/6/1964 tại thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Tullnerbach str 123/3, 3011 Durkers Dorf, Austria

2. Nguyễn Thảo My, sinh ngày 12/01/1991 tại Áo

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Tullnerbach str 123/3, 3011 Durkers Dorf, Austria

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI BA LAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 682/QĐ-CTN ngày 14 tháng 05 năm 2009 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Đoàn Dũng, sinh ngày 19/8/1976 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Phố Zachodnia 20/35, 53-644 Wroclaw

2. Nguyễn Đoàn Kim, sinh ngày 12/10/1967 tại Hà Nội

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Rynek 17/1 Opole

3. Nguyễn Thị Kim Thanh, sinh ngày 20/6/1970 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Rynek 17/1 Opole

4. Nguyễn Đoàn Thu Hương, sinh ngày 11/8/1995 tại Ba Lan

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Rynek 17/1 Opole

5. Nguyễn Đoàn Quỳnh Hương, sinh ngày 20/4/1998 tại Ba Lan

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Rynek 17/1 Opole

6. Nguyễn Khánh Linh, sinh ngày 22/11/1996 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Phố Zimowa 8c, 05-500 Piaseczno

7. Đậu Lan My, sinh ngày 25/12/2003 tại Ba Lan

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Phố Twarda 66, m.8, Vac-sa-va

8. Lê Thị Lan Hương, sinh ngày 03/5/1981 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Phố Twanda 66, m8, Vac-sa-va

9. Trần Hải Bình, sinh ngày 10/4/1983 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Phố Jana Pawla II 61, m.182, Vac-sa-va

10. Vũ Thị Phương Thảo, sinh ngày 22/3/1962 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Ul Hallera 2/55 – Sosnowiec

11. Hồ Thục Anh, sinh ngày 12/5/1995 tại Ba Lan

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Ul Hallera 2/55 – Sosnowiec

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHDCND LÀO ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 682/QĐ-CTN ngày 14 tháng 05 năm 2009 của Chủ tịch nước)

1. Trần Ngọc Bình, sinh ngày 01/9/1958 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: tổ 10 bản Chomphết Tay, quận Sysatanak, Viêng Chăn

2. Trần Thắng, sinh ngày 03/11/1986 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: tổ 10 bản Chomphết Tay, quận Sysatanak, Viêng Chăn

3. Trần Thương, sinh ngày 25/7/1992 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: tổ 10 bản Chomphết Tay, quận Sysatanak, Viêng Chăn

4. Trần Phương, sinh ngày 06/11/1988 tại Lào

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: tổ 10 bản Chomphết Tay, quận Sysatanak, Viêng Chăn

5. Trần Lương, sinh ngày 16/9/1990 tại Lào

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: tổ 10 bản Chomphết Tay, quận Sysatanak, Viêng Chăn

6. Võ Thị Minh Anh, sinh ngày 01/01/1971 tại Lào

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 084 Phỉa Vat, quận Sysatanak, Viêng Chăn

7. Võ Thị Minh Sương, sinh ngày 02/02/1974 tại Lào

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 108 Phỉa Vat, quận Sysatanak, Viêng Chăn

8. Trần Đình Xế, sinh ngày 10/01/1952 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Thông, Paksé, Champasak

9. Lê Thị Thúy Hoa, sinh ngày 28/6/1953 tại Lào

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bản Thông, Paksé, Champasak

10. Trần Thị Thúy Hiền, sinh ngày 18/5/1980 tại Lào

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bản Thông, Paksé, Champasak

11. Trần Đình Hưng, sinh ngày 19/02/1986 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Thông, Paksé, Champasak

12. Hoàng Văn Quí, sinh ngày 01/02/1989 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Phôn Xay, Paksé, Champasak

13. Hoàng Thị Thiện, sinh ngày 01/9/1975 tại Lào

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bản Thông, Paksé, Champasak

14. Đặng Thái Hùng, sinh ngày 15/5/1966 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Thà Luống, Paksé, Champasak

15. Nguyễn Thị Lài, sinh ngày 06/8/1967 tại Lào

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bản Thà Luống, Paksé, Champasak

16. Đặng Thị Hồng, sinh ngày 04/10/1995 tại Lào

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bản Thà Luống, Paksé, Champasak

17. Đặng Thái Sơn, sinh ngày 05/9/1989 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại:  Bản Thà Luống, Paksé, Champasak

18. Đặng Văn Tuấn, sinh ngày 28/10/1991 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Thà Luống, Paksé, Champasak

19. Nguyễn Thị Tinh Hoa, sinh ngày 20/7/1967 tại Lào

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bản Xi-xa-kệt, quận Chănthabuly, Viêng Chăn

20. Nguyễn Thị Lay, sinh ngày 06/01/1982 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phôn-pa-pau, quận Sisatanak, Viêng Chăn

21. Trần Thị Quý, sinh ngày 10/02/1930 tại Nam Định

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: tổ 13, bản Bưng-khả-nhoong, quận Sisatanak, Viêng Chăn

22. Hoàng Hữu Thư, sinh ngày 08/4/1964 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Thông, Paksé, Champasak

23. Vũ Thị Son, sinh ngày 16/7/1990 tại Lào

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bản Pắc Xế, huyện Pắc Xế, Champasak

24. Lê Văn Phương, sinh ngày 19/02/1966 tại Lào

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Vạt Luống, Paksé, Champasak

25. Lê Thị Hoa, sinh ngày 10/8/1966 tại Lào

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bản Phôn Say, Paksé, Champasak

26. Lê Thị Phượng, sinh ngày 10/4/1985 tại Lào

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bản Vạt Luống, Paksé, Champasak

27. Lê Thị Hương, sinh ngày 04/5/1983 tại Lào

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bản Vạt Luống, Paksé, Champasak

28. Lê Thị Quế, sinh ngày 24/3/1988 tại Lào

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bản Vạt Luống, Paksé, Champasak

29. Đặng Văn Tuyết, sinh ngày 11/10/1968 tại Quảng Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Phôn Sà At, huyện KayXonPhômVyHán, tỉnh Savanakhệt

30. Đặng Thị Kim Bích, sinh ngày 28/8/2000 tại Lào

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bảng Phôn Sà At, huyện KayXonPhômVyHán, tỉnh Savanakhệt

31. Đặng Kim Châu, sinh ngày 15/11/2002 tại Lào

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bảng Phôn Sà At, huyện KayXonPhômVyHán, tỉnh Savanakhệt

32. Nguyễn Thị Hòa, sinh ngày 28/9/1964 tại Quảng Bình

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bản Si-vi-lay, quận Saythany, Viêng Chăn

33. Nguyễn Thị Huyền, sinh ngày 23/3/1978 tại Huế

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bản Si-vi-lay, quận Saythany, Viêng Chăn

34. Đặng Mi Ny, sinh ngày 09/7/1983 tại Huế

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bản Si-vi-lay, quận Saythany, Viêng Chăn

35. Phạm Văn Tân, sinh ngày 06/8/1965 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Bản Phôn-xin-nuôn, quận Sysatanak, Viêng Chăn

36. Trần Thị Hoa, sinh ngày 10/8/1978 tại Thanh Hóa

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bản Phôn-xin-nuôn, quận Sysatanak, Viêng Chăn

37. Phạm Thu Trang, sinh ngày 02/12/1997 tại Lào

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bản Phôn-xin-nuôn, quận Sysatanak, Viêng Chăn

38. Phạm Thu Ngân, sinh ngày 22/10/2003 tại Lào

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bản Phôn-xin-nuôn, quận Sysatanak, Viêng Chăn

39. Phạm Thu Khăn, sinh ngày 01/12/2007 tại Lào

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Bản Phôn-xin-nuôn, quận Sysatanak, Viêng Chăn

40. Hà Nhân Duy, sinh ngày 11/11/1983 tại Quảng Bình

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Xóm Phà Bạt, huyện Paksé, tỉnh Champasak

41. Khưu Ngọc Ánh, sinh ngày 01/9/1969 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Anusonxay, Pacxan, Bolikhamxay

42. Lê Thị Anh Đào, sinh ngày 05/5/1972 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Tổ 12, Hổng Say, Păksăn, BolyKhămSay.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI HỒNG KÔNG (TRUNG QUỐC) ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 682/QĐ-CTN ngày 14 tháng 05 năm 2009 của Chủ tịch nước)

1. Bùi Thị Yến, sinh ngày 10/9/1977 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1350 Tak Yam Hse, On Yam Est, Kwai Chung N.T

2. Ngô Thị Thanh Lâm, sinh ngày 17/4/1977 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 9/F, Man Fai Bldg, 42 Man Ying street, Ferry Point, Kowloon

3. Hoàng Thị Khánh, sinh ngày 08/4/1981 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Flat 4, 10/F, Block A, Mei Sun Lau, 442 Des Voeux Rd West

4. Lâm Trang Thùy, sinh ngày 04/4/1977 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Flat 1802 Kwai Yee Hse, Kwai Yin Court, Kwai Ching, N.T

5. Trần Thị Hằng, sinh ngày 04/9/1971 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Flat G, 2/F, Golden Buiding, 150 Fuk Wa Street, Kowloon

6. Lê Thu Hương, sinh ngày 02/12/1979 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Flat 728, Hoi Yu Hse, Hoi Fu Court, Mongkok West, Kowloon

7. Nguyễn Thúy Liễu, sinh ngày 01/01/1982 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Flat 1117, Cheung Tin Hse, Pak Tin Est, Shek Kip Mei, Kowloon

8. Đỗ Thị Thu, sinh ngày 30/10/1977 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Flat 4, 8F, Aberdeen Bldg, 31 Tung Sing Rd, Aberdeen

9. Đỗ Hồng Hà, sinh ngày 11/3/1969 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Flat C, 19/F, Tower 2, Easeful Court, Tsing Yi. N.T.

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI NA UY ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 682/QĐ-CTN ngày 14 tháng 05 năm 2009 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Thị Thiên Thanh, sinh ngày 12/7/1980 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Veverbakken 54, 1536 Moss-Norway

2. Trần Ngọc Thúy, sinh ngày 29/10/1975 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Dragonstien 97A-1062 Oslo

3. Phạm Thị Thu Nguyệt, sinh ngày 01/8/1982 tại Phú Yên

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Draugveien 6, 4314 Sandnes – Norway

4. Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh ngày 22/8/1970 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Nordbyveien 23, 1400 Ski Norge

5. Huỳnh Tấn Hưng, sinh ngày 13/5/1959 tại Tiền Giang

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Luenbakken 22, 1538 Moss

6. Tô Thanh Tuyền, sinh ngày 12/11/1980 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Ringkollen 6D, 3227 Sandefjord

7. Nguyễn Hoàng Nhật, sinh ngày 07/3/1979 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ster VN 59, 2209 Kongsvinger

8. Nguyễn Thị Kim Thu, sinh ngày 10/9/1985 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Martin Linges VIO, 0692 Oslo

9. Cao Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 28/9/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: 26 Aslia, 1808 Askim

10. Nguyễn Thị Xuân Duyên, sinh ngày 04/3/1970 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Smedgt 3, 0651 Oslo

11. Phan Thị Thúy Diễn, sinh ngày 27/10/1982 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Christian Kroghsgate 30, 0186 Oslo

12. Đinh Ngọc Minh, sinh ngày 05/8/1962 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Seljevegen 2, 7560 Vikhammer

13. Huỳnh Phương Dung, sinh ngày 27/4/1959 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Radyrveien 40E, 7082 Kattem

14. Nguyễn Thị Lệ Thu, sinh ngày 21/9/1980 tại Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Perslia 23A, 7088 Heimdal, Trondheim

15. Ngô Ngọc Thiện, sinh ngày 12/10/1987 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Tante Ulrikkesvei 41, 0984 Oslo

16. Nguyễn Thị Ánh Loan, sinh ngày 28/01/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Kristofferobinsvei 52, 0978 Oslo

17. Trần Thế Mỹ Tiên, sinh ngày 01/7/1977 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Man Dalls Gate 2J, 0190 Oslo

18. Nguyễn Thị Xuân Liễu, sinh ngày 19/02/1974 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Erichstrupsgate 13, 4012 Stavanger

19. Trần Thị Hoàng Dung, sinh ngày 01/10/1981 tại Cần Thơ

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Skytterdalen 7, 1337 Sandvika

20. Lý Kim Ngân, sinh ngày 04/4/1971 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Skedderveien 19A 22, 1537 Moss

21. Hoàng Thị Hải, sinh ngày 28/8/1960 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Kjolstadveien 8, 2160 Vormsund

22. Nguyễn Trung Kiên, sinh ngày 17/01/1991 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Kjolstadveien 8, 2160 Vormsund

23. Nguyễn Kiên Quyết, sinh ngày 17/01/1991 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Kjolstadveien 8, 2160 Vormsund

24. Lê Thị Dung, sinh ngày 25/10/1965 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Valerenggata 60B, 0658 Oslo

25. Lưu Thị Kim Hường, sinh ngày 06/9/1958 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Sif Gata 9, 3048 Drammen

26. Lê Thị Phượng, sinh ngày 26/12/1980 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Refstadsvingen 2, 0589 Oslo

27. Ngô Thị Tú Vi, sinh ngày 29/9/1974 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Setesdalsveien 410E, 4619 Mosby

28. Nguyễn Thụy Hoài Khanh, sinh ngày 10/3/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Dragonstien 73, 1062 Oslo

29. Đinh Ngọc Thi, sinh ngày 15/10/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Banebakken 26C, 3127 Tonsberg

30. Lưu Văn Hòa, sinh ngày 01/6/1986 tại Quảng Ninh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Arnljot Gellinesvei 13, Oslo

31. Nguyễn Tấn Phát, sinh ngày 09/4/1985 tại Bình Dương

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ammerudhellinga 44, 0959 Oslo

32. Lê Thị Giang, sinh ngày 05/6/1979 tại Tiền Giang

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Fredbosvei 66, 1383 Asker

33. Phạm Thị Mỹ Lệ, sinh ngày 15/01/1981 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Anton Engens vei 25, 3050 Mjondalen

34. Văn Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 02/4/1974 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Toyenbekken, 0188 Oslo

35. Amez Shwan Mustafa, sinh ngày 04/4/2005 tại Na Uy

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Toyenbekken, 0188 Oslo

36. Lưu Thị Hiền, sinh ngày 30/12/1975 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Lusetjernveien 62 E, 1253 Oslo

37. Phạm Quang Thủy, sinh ngày 22/02/1974 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Jacobine Ryes 27, 0987 Oslo

38. Trần Thị Thu Trang, sinh ngày 16/10/1984 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Skarphagaveien 47, 3120 Notteroy

39. Lê Thị Hồng Điệp, sinh ngày 20/8/1975 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Hovjordet 1A, 3055 Krokstadelva

40. Ngô Thị Thanh Hoa, sinh ngày 02/7/1978 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Munkerekk Veien 48, 3115 Tonsberg

41. Nguyễn Thị Thúy Loan, sinh ngày 18/4/1982 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Kongleveien 29, 3225 Sandefiord

42. Nguyễn Thị Tình, sinh ngày 01/11/1970 tại Phú Yên

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Konvallveien 34, 3684 Notodden

43. Trần Kim Hóa, sinh ngày 01/01/1953 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Ltz Hervigsvei 37D, 3035 Drammen

44. Trần Thị Kim Ngân, sinh ngày 07/01/1994 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Ltz Hervigsvei 37D, 3035 Drammen

45. Trần Thị Kim Thi, sinh ngày 28/3/1996 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Ltz Hervigsvei 37D, 3035 Drammen

46. Nguyễn Thị Thùy Trinh, sinh ngày 02/9/1975 tại Lâm Đồng

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Dalsvn 4, 4353 Kleppe

47. Nguyễn Chí Hải, sinh ngày 10/12/1975 tại Phú Yên

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Lusetjern Veien 62E, 1253 Oslo

48. Nguyễn Thị Liễu, sinh ngày 08/4/1976 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Tyttebertua 10, 1412 Sofiemyr.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 682/QĐ-CTN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu682/QĐ-CTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2009
Ngày hiệu lực14/05/2009
Ngày công báo19/06/2009
Số công báoTừ số 299 đến số 300
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 682/QĐ-CTN

Lược đồ Quyết định 682/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 682/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu682/QĐ-CTN
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýNguyễn Minh Triết
        Ngày ban hành14/05/2009
        Ngày hiệu lực14/05/2009
        Ngày công báo19/06/2009
        Số công báoTừ số 299 đến số 300
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 682/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 682/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam

            • 14/05/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/06/2009

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/05/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực