Quyết định 685/QĐ-UBND

Quyết định 685/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 685/QĐ-UBND 2019 về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 685/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC CẤP TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 18/9/2018 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại tờ trình số 324/TTr- SNN ngày 19/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Cụ thể như sau:

TT

Lĩnh vực sản xuất

Tên sản phẩm

I

Sản xuất giống

1

 

Lợn giống

2

 

giống

3

 

Cá giống

II

Sản xuất thương phẩm

4

 

Gạo chất lượng cao

5

 

Rau, củ quả an toàn

6

 

Thịt lợn

7

 

Thịt và trứng gia cầm

8

 

Cá thịt

9

 

Đồ gỗ mỹ nghệ, sản phẩm từ mây, tre, trúc

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công thương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Các bộ: KH&ĐT, NN&PTNT, TC (b/c);
- Chủ tịch và PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: LĐVP;
- Lưu: VT, NN.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thành

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 685/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu685/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2019
Ngày hiệu lực07/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 685/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 685/QĐ-UBND 2019 về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 685/QĐ-UBND 2019 về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh Bắc Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu685/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Hữu Thành
        Ngày ban hành07/05/2019
        Ngày hiệu lực07/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 685/QĐ-UBND 2019 về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh Bắc Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 685/QĐ-UBND 2019 về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh Bắc Ninh

            • 07/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực