Quyết định 687/QĐ-TTg

Quyết định 687/QĐ-TTg năm 2011 về hỗ trợ gạo cứu đói cho địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 687/QĐ-TTg hỗ trợ gạo cứu đói cho địa phương


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 687/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại các văn bản số 498/LĐTBXH-BTXH ngày 24 tháng 02 năm 2011, số 1043/LĐTBXH-BTXH ngày 9 tháng 4 năm 2011, ý kiến của Bộ Tài chính tại các văn bản số 4492/BTC-NSNN ngày 06 tháng 4 năm 2011, số 4927/BTC-NSNN ngày 15 tháng 4 năm 2011, số 5311/BTC-NSNN ngày 22 tháng 4 năm 2011, số 5409/BTC-NSNN ngày 25 tháng 4 năm 2011, số 5830/BTC-NSNN ngày 6 tháng 5 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 4.995 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để cứu đói nhân dâm trong dịp giáp hạt năm 2011 và cứu đói cho hộ nghèo thiếu đói do bị hạn hán, cụ thể:

- Tỉnh Kon Tum: 1.450 tấn gạo.

- Tỉnh Hà Giang: 1.345 tấn gạo.

- Tỉnh Lào Cai: 500 tấn gạo.

- Tỉnh Yên Bái: 1.500 tấn gạo.

- Tỉnh Gia Lai: 200 tấn gạo.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng cho nhân dân cứu đói; báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kết quả thực hiện để các Bộ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp sử dụng sai quy định, không đúng đối tượng, không sử dụng hết số gạo được cấp phải có trách nhiệm hoàn trả để đưa vào dự trữ quốc gia.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP, KGVX;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 687/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu687/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2011
Ngày hiệu lực12/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 687/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 687/QĐ-TTg hỗ trợ gạo cứu đói cho địa phương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 687/QĐ-TTg hỗ trợ gạo cứu đói cho địa phương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu687/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành12/05/2011
        Ngày hiệu lực12/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 687/QĐ-TTg hỗ trợ gạo cứu đói cho địa phương

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 687/QĐ-TTg hỗ trợ gạo cứu đói cho địa phương

             • 12/05/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/05/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực