Quyết định 689/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 689/QĐ-LĐTBXH năm 2014 công nhận kết quả kiểm định chất lượng dạy nghề đối với 35 cơ sở dạy nghề đã được kiểm định năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 689/QĐ-LĐTBXH 2014 kết quả kiểm định chất lượng dạy nghề 35 cơ sở đã kiểm định 2013


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 689/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ ĐỐI VỚI 35 CƠ SỞ DẠY NGHỀ ĐÃ KIỂM ĐỊNH NĂM 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả kiểm định chất lượng dạy nghề đối với 35 cơ sở dạy nghề đã được kiểm định năm 2013 (Danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Thủ trưởng các đơn vị liên quan; Hiệu trưởng các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề; Giám đốc trung tâm dạy nghề có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Phi

 

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số 689/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Tên cơ sở dạy nghề, Cơ quan chủ quản

Kết quả kiểm định

Điểm

Cấp độ

I

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

 

 

1

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

72

Cấp độ 2

2

Trường Cao đẳng nghề Bắc Giang, UBND tỉnh Bắc Giang.

58

Cấp độ 1

3

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

88

Cấp độ 3

4

Trường Cao đẳng nghề Điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam

83

Cấp độ 3

5

Trường Cao đẳng nghề Long Biên, Tập đoàn Dệt may Việt Nam

85

Cấp độ 3

6

Trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo

55

Cấp độ 1

7

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, UBND tỉnh Nghệ An

83

Cấp độ 3

8

Trường Cao đẳng nghề Du lịch - Thương mại Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An

89

Cấp độ 3

9

Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng

82

Cấp độ 3

10

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

82

Cấp độ 3

11

Trường Cao đang nghề Du lịch Huế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

82

Cấp độ 3

12

Trường Cao đẳng nghề Chu Lai - Trường Hải, Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải

62

Cấp độ 1

13

Trường Cao đẳng nghề LILAMA 2, Bộ Xây dựng

81

Cấp độ 3

14

Trường Cao đẳng nghề số 8 - Bộ Quốc phòng

89

Cấp độ 3

15

Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh, UBND Thành phố Hồ Chí Minh

90

Cấp độ 3

16

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

85

Cấp độ 3

17

Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hàng hải Việt Nam

68

Cấp độ 2

18

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

82

Cấp độ 3

19

Trường Cao đẳng nghề Long An, UBND tỉnh Long An

79

Cấp độ 2

20

Trường Cao đẳng nghề cần Thơ, UBND thành phố Cần Thơ

82

Cấp độ 3

21

Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

64

Cấp độ 2

22

Trường Cao đẳng nghề An Giang, UBND tỉnh An Giang

84

Cấp độ 3

II

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

1

Trường Trung cấp nghề Bắc Kạn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn

29

Cấp độ 1

2

Trường Trung cấp nghề Miền núi Yên Thế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang

54

Cấp độ 1

3

Trường Trung cấp nghề số 10 - Bộ Quốc phòng

82

Cấp độ 3

4

Trường Trung cấp nghề số 14 - Bộ Quốc phòng

82

Cấp độ 3

5

Trường Trung cấp nghề Quảng Trị, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị

20

Cấp độ 1

6

Trường Trung cấp nghề Đức Phổ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi

73

Cấp độ 2

7

Trường Trung cấp nghề Bảo Lộc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng

59

Cấp độ 1

8

Trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng, UBND tỉnh Bình Phước

69

Cấp độ 2

9

Trường Trung cấp nghề Kinh tế Kỹ thuật số 2, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

84

Cấp độ 3

10

Trường Trung cấp nghề số 7 - Bộ Quốc phòng

88

Cấp độ 3

11

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương, UBND Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

76

Cấp độ 2

12

Trường Trung cấp nghề Trà Vinh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh

82

Cấp độ 3

III

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

1

Trung tâm dạy nghề Quận 10, UBND Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

56

Cấp độ 1

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 689/QĐ-LĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu689/QĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2014
Ngày hiệu lực17/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 689/QĐ-LĐTBXH

Lược đồ Quyết định 689/QĐ-LĐTBXH 2014 kết quả kiểm định chất lượng dạy nghề 35 cơ sở đã kiểm định 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 689/QĐ-LĐTBXH 2014 kết quả kiểm định chất lượng dạy nghề 35 cơ sở đã kiểm định 2013
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu689/QĐ-LĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Ngọc Phi
        Ngày ban hành17/06/2014
        Ngày hiệu lực17/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 689/QĐ-LĐTBXH 2014 kết quả kiểm định chất lượng dạy nghề 35 cơ sở đã kiểm định 2013

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 689/QĐ-LĐTBXH 2014 kết quả kiểm định chất lượng dạy nghề 35 cơ sở đã kiểm định 2013

            • 17/06/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/06/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực