Quyết định 69/2008/QĐ-BTC

Quyết định 69/2008/QĐ-BTC về giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 69/2008/QĐ-BTC giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu


BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/2008/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ BÁN TỐI THIỂU SẢN PHẨM THUỐC LÁ ĐIẾU

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng số 57/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá;
Căn cứ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;
Căn cứ ý kiến thống nhất của Bộ Công thương (công văn số 6923/BCT-CNN ngày 07/8/2008 về phương án giá tối thiểu sản phẩm thuốc lá) và Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam (công văn số 60/HHTL-CV ngày 09/7/2008 về đề xuất phương án giá bán tối thiểu thuốc lá bao);
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu của doanh nghiệp sản xuất thuốc lá như sau:

+ Giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu bao cứng: 2.500 đồng/bao.

+ Giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu bao mềm: 2.100 đồng/bao.

Mức giá trên là giá bán tại kho của doanh nghiệp sản xuất trên phương tiện bên mua, đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng; mỗi bao thuốc lá có 20 điếu thuốc.

Điều 2. Các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá quy định giá bán sản phẩm thuốc lá điếu thuộc thẩm quyền của mình đảm bảo không thấp hơn giá bán tối thiểu quy định tại Điều 1.

Trường hợp doanh nghiệp sản xuất thuốc lá bán sản phẩm của mình thấp hơn giá bán tối thiểu quy định tại Điều 1 sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá phải thực hiện kê khai giá bán sản phẩm thuốc lá điếu thuộc thẩm quyền của mình theo quy định tại Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá và văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Cục trưởng Cục Quản lý giá, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị: TCHQ; TCT; Cục TCDN; Vụ CST; Vụ PC;
- Hiệp hội sản xuất kinh doanh thuốc lá Việt Nam;
- Các đơn vị sản xuất kinh doanh thuốc lá;
- Lưu: VT, QLG(4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 69/2008/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu69/2008/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2008
Ngày hiệu lực26/09/2008
Ngày công báo11/09/2008
Số công báoTừ số 509 đến số 510
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 69/2008/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 69/2008/QĐ-BTC giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 69/2008/QĐ-BTC giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu69/2008/QĐ-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýTrần Xuân Hà
     Ngày ban hành27/08/2008
     Ngày hiệu lực26/09/2008
     Ngày công báo11/09/2008
     Số công báoTừ số 509 đến số 510
     Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật18 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 69/2008/QĐ-BTC giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 69/2008/QĐ-BTC giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu