Quyết định 69/2009/QĐ-UBND

Quyết định 69/2009/QĐ-UBND bổ sung định biên và mức sinh hoạt phí đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn làm công tác khuyến nông cơ sở do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Quyết định 69/2009/QĐ-UBND bổ sung định biên mức sinh hoạt phí đã được thay thế bởi Quyết định 1299/2010/QĐ-UBND số lượng, chức danh, chế độ, chính sách và được áp dụng kể từ ngày 23/08/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 69/2009/QĐ-UBND bổ sung định biên mức sinh hoạt phí


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 69/2009/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 04 tháng 3 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐỊNH BIÊN VÀ MỨC SINH HOẠT PHÍ ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN LÀM CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG CƠ SỞ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Nghị định số 56/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về khuyến nông, khuyến ngư;
Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt đề án xây dựng mạng lưới nhân viên khuyến nông cơ sở tỉnh;
Xét Tờ trình số 21/TTr-SNNPTNT ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tờ trình số 374/TTr-SNV ngày 25 tháng 02 năm 2009 của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 thực hiện bổ sung định biên và mức sinh hoạt phí đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn của tỉnh làm công tác khuyến nông cơ sở như sau:

1. Tất cả các xã, phường, thị trấn (trừ phường Kinh Dinh và phường Mỹ Hương thuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm) bố trí 1 (một) cán bộ không chuyên trách làm công tác khuyến nông cơ sở.

2. Mức sinh hoạt phí hằng tháng đối với cán bộ không chuyên trách làm công tác khuyến nông cơ sở được hưởng hệ số 1,0 của mức lương tối thiểu.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm thông báo định biên đến các xã, phường, thị trấn và phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Hoà

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 69/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu69/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/2009
Ngày hiệu lực01/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/08/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 69/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 69/2009/QĐ-UBND bổ sung định biên mức sinh hoạt phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 69/2009/QĐ-UBND bổ sung định biên mức sinh hoạt phí
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu69/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýTrần Xuân Hoà
        Ngày ban hành04/03/2009
        Ngày hiệu lực01/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/08/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 69/2009/QĐ-UBND bổ sung định biên mức sinh hoạt phí

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 69/2009/QĐ-UBND bổ sung định biên mức sinh hoạt phí