Quyết định 69-QĐ

Quyết định 69-QĐ năm 1960 thành lập các Chi điếm Ngân hàng thuộc Khu Tự trị Thái Mèo do Tổng Giám đốc Ngân Hàng Quốc Gia ban hành

NGÂN HÀNG QUỐC GIA
VIỆT NAM
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 69-QĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 1960 

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP CÁC CHI ĐIẾM NGÂN HÀNG THUỘC KHU TỰ TRỊ THÁI MÈO

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT

Căn cứ Sắc lệnh số 15-SL ngày 06-5-1951 thiết lập Ngân hàng quốc gia Việt ;
Căn cứ Nghị định số 94-TTg ngày 27-5-1951 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết tổ chức Ngân hàng quốc gia Việt ;
Xét nhu cầu công tác và đề nghị của ông Trưởng Chi nhánh Ngân hàng Khu Tự trị Thái Mèo, có sự đồng ý của Ủy ban hành chính khu;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Thành lập các Chi điếm Ngân hàng sau đây thuộc Khu Tự trị Thái Mèo:

- Chi điếm Tuần giáo hoạt động trong châu Tuần giáo, tách khỏi Chi điếm Thuận châu.

- Chi điếm Phong thổ hoạt động trong châu Phong thổ, tách khỏi Chi điếm Mường lay.

- Chi điếm Tủa chùa hoạt động trong châu Tủa chùa, tách khỏi Chi điếm Mường lay.

- Chi điếm Than uyên hoạt động trong châu Than uyên, tách khỏi Chi điếm Văn chấn.

- Chi điếm Mai sơn hoạt động trong châu Mai sơn, tách khỏi Chi điếm Mường la.

- Chi điếm Yên châu hoạt động trong châu Yên châu, tách khỏi Chi điếm Mộc châu.

Điều 2. – Các công tác mội Chi điếm trên sẽ do ông Trưởng chi nhánh Ngân hàng tỉnh quy định theo nhu cầu công tác từng nơi.

Điều 3. – Các ông Chánh văn phòng Ngân hàng trung ương, và ông Trưởng Chi nhánh Ngân hàng khu Tự trị Thái Mèo thi hành quyết định này.

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT
Lê Viết Lượng

 

Thuộc tính văn bản 69-QĐ
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 69-QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/03/1960
Ngày hiệu lực 22/03/1960
Ngày công báo 23/03/1960
Số công báo Số 11
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 69-QĐ thành lập các Chi điếm Ngân hàng thuộc Khu Tự trị Thái Mèo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 69-QĐ thành lập các Chi điếm Ngân hàng thuộc Khu Tự trị Thái Mèo
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 69-QĐ
Cơ quan ban hành Ngân hàng quốc gia
Người ký Lê Viết Lượng
Ngày ban hành 07/03/1960
Ngày hiệu lực 22/03/1960
Ngày công báo 23/03/1960
Số công báo Số 11
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 07/03/1960

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 23/03/1960

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 22/03/1960

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực