Quyết định 690/QĐ-BNV

Quyết định 690/QĐ-BNV năm 2014 bổ sung điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 690/QĐ-BNV 2014 bổ sung điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ nâng ngạch chuyên viên cao cấp


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 690/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐIỀU KIỆN MIỄN THI MÔN NGOẠI NGỮ TRONG KỲ THI NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CAO CẤP HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Ban Tổ chức Trung ương tại Công văn số 6927-CV/BTCTW ngày 24/6/2014 về việc bổ sung điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương năm 2014;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương quy định tại Khoản 2 Mục V Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 101/QĐ-BNV ngày 12/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cụ thể như sau:

"Công chức tính đến thời điểm cuối cùng nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ đang công tác tại các địa phương (trừ công chức thuộc các Bộ, ngành Trung ương công tác tại địa phương và công chức thuộc 05 thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ)".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Ban Tổ chức- Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Văn phòng Chủ tịch Nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao,
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, CCVC (20).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 690/QĐ-BNV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu690/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2014
Ngày hiệu lực07/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 690/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 690/QĐ-BNV 2014 bổ sung điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ nâng ngạch chuyên viên cao cấp


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 690/QĐ-BNV 2014 bổ sung điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ nâng ngạch chuyên viên cao cấp
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu690/QĐ-BNV
       Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
       Người kýTrần Anh Tuấn
       Ngày ban hành07/07/2014
       Ngày hiệu lực07/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 690/QĐ-BNV 2014 bổ sung điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ nâng ngạch chuyên viên cao cấp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 690/QĐ-BNV 2014 bổ sung điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ nâng ngạch chuyên viên cao cấp

           • 07/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực