Quyết định 690-TM/XNK

Quyết định 690-TM/XNK năm 1996 bổ sung Quy chế hàng hoá của CHDCND Lào quá cảnh lãnh thổ Việt Nam kèm theo Quyết định 1163-TM/XNK năm 1994 do Bộ trưởng Bộ thương mại ban hành

Quyết định 690-TM/XNK bổ sung quy chế hàng hoá CHDCND Lào quá cảnh lãnh thổ Việt Nam hướng dẫn quyết định 1163-TM/XNK đã được thay thế bởi Quyết định 938/2000/QĐ-BTM Quy chế hàng hoá Lào quá cảnh lãnh thổ Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 15/07/2000.

Nội dung toàn văn Quyết định 690-TM/XNK bổ sung quy chế hàng hoá CHDCND Lào quá cảnh lãnh thổ Việt Nam hướng dẫn quyết định 1163-TM/XNK


BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 690-TM/XNK

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BỔ SUNG QUY CHẾ HÀNG HOÁ CỦA CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO QUÁ CẢNH LÃNH THỔ VIỆT NAM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1163 TM/XNK NGÀY 20/9/1994

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ thoả thuận của Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào có xác nhận bằng công thư trao đổi giữa Bộ trưởng Bộ Thương mại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 8/2/1996 và Bộ trưởng Bộ Thương nghiệp Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào ngày 26/3/1996 về sửa đổi bổ sung một số điều khoản của Hiệp định quá cảnh hàng hoá giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào ký ngày 23/4/1994;
Căn cứ khoản 3, Điều 26, Chương V, Nghị định 33/CP ngày 19/4/1994 của Chính phủ về quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu;
Sau khi thống nhất ý kiến với Tổng cục Hải quan và Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi và bổ sung khoản 2.1., điểm 2, phần thứ nhất của Quy chế như sau:

Được Bộ Thương mại cấp "Giấy phép quá cảnh hàng hoá" theo đơn xin quá cảnh hàng hoá của doanh nghiệp Lào. Bộ Thương mại Việt Nam uỷ quyền cho các phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực tại các thành phố Đà Nẵng, Hà Nội cấp "Giấy phép quá cảnh hàng hoá" (theo mẫu số 07) trong vòng 4 ngày, kể từ khi nhận được đơn xin quá cảnh hàng hoá của doanh nghiệp Lào. Tên gọi "Giấy phép quá cảnh hàng hoá" được thay thế cho tên gọi "Giấy phép vận chuyển hàng hoá quá cảnh" của bản quy chế và mẫu đơn số 07.

Về hàng hoá cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu việc quá cảnh được quy định như sau:

a) Không được phép quá cảnh lãnh thổ Việt Nam những hàng hoá mà luật pháp và tập quá quốc tế nghiêm cấm như: ma tuý, hoá chất độc, chất phóng xạ, sản phẩm văn hoá đồi truỵ phản động, động vật hoang, động vật và thực vật quý hiếm.

b) Quá cảnh lãnh thổ Việt Nam vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ, trang thiết bị quân sự, nhằm mục đích quốc phòng và an ninh quốc gia của Lào, phải được phép bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Thương mại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên cơ sở văn bản đề nghị của Bộ trưởng Thương mại Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

c) Quá cảnh lãnh thổ Việt Nam hàng hoá Việt Nam cấm xuất nhập khẩu, cấm nhập khẩu nhưng Lào không cấm (trừ gỗ trong, gỗ xử được quy định dưới đây) phải được phép bằng văn bản của Bộ Thương mại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên cơ sở văn bản đề nghị của Bộ trưởng Thương mại Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

d) Việc quá cảnh gỗ tròn, gỗ xẻ, vào đầu năm kế hoạch Chính phủ Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào phải có công hàm thông báo kế hoạch vận chuyển quá cảnh gỗ trong năm đó bao gồm các chủng loại, số lượng, cửa khẩu, tuyến đường quá cảnh cho Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam xem xét. Trên cơ sở uỷ quyền của Chính phủ, Bộ Thương mại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cấp giấy phép quá cảnh hàng hoá theo văn bản đề nghị của Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ hoặc Bộ trưởng Thương mại Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

e) Khi có sự thay đổi danh mục hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu của Việt Nam và Lào, quy chế này sẽ được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

Điều 2. Sửa đổi bổ sung mục II, phần thứ hai của Quy chế như sau:

Đối tượng được xem xét cho phép nhận vận chuyển hàng hoá quá cảnh cho các doanh nghiệp Lào phải có 1 trong 5 điều kiện sau:

1. Doanh nghiệp đã được Bộ Thương mại cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu, đã có thực tế vận chuyển hàng hoá quá cảnh cho các doanh nghiệp Lào hoặc đã từng xuất khẩu hàng hoá sang Lào trong các năm 1990-1995.

2. Doanh nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ giao nhận - vận tải ngoại thương và/hoặc có chức năng giao nhận vận tải đa phương thức, vận tải liên hợp.

3. Doanh nghiệp được Uỷ ban nhân dân tỉnh có cửa khẩu nêu tại điểm 5, phần thứ nhất, chỉ định đứng ra vận chuyển hàng hoá quá cảnh.

4. Doanh nghiệp đã có thực tế vận chuyển hàng hoá quá cảnh cho các doanh nghiệp Lào trong các năm 1990-1995.

5. Doanh nghiệp được thành lập trong chức năng nhiệm vụ có vận chuyển hàng hoá quá cảnh cho Lào.

Các doanh nghiệp nêu trên phải gửi cho Bộ Thương mại hồ sơ xin vận chuyển hàng hoá quá cảnh gồm có:

a) Đơn xin vận chuyển hàng hoá quá cảnh cho doanh nghiệp Lào (theo mẫu số 04).

b) Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu (bản photocopy có công chứng) cho đối tượng nêu tại điểm 1/II trên (phần thứ hai).

c) Quyết định thành lập doanh nghiệp và đăng ký khi thành lập (bản photo có công chứng) cho đối tượng nêu tại điểm 2/II, 4/II và 5/II (phần thứ hai).

d) Văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ định doanh nghiệp trên địa bàn và đề nghị Bộ Thương mại chấp thuận cho doanh nghiệp được vận chuyển hàng quá cảnh (cho đối tượng nêu tại điểm 3/II).

e) Báo cáo quá trình vận chuyển hàng hoá quá cảnh cho các doanh nghiệp Lào, quá trình xuất khẩu hàng hoá sang Lào (theo mẫu số 05 cho đối tượng nêu tại điểm 1/II và 4/II trên).

Điều 4. Sửa đổi điểm 1, mục I và điểm 1, mục II phần thứ ba như sau:

Giấy phép quá cảnh hàng hoá (bản photo có công chứng).

Điều 5. Các Vụ chức năng của Bộ Thương mại chịu trách nhiệm phổ biến và hướng dẫn các doanh nghiệp thi hành Quyết định này.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

 

 

Lê Văn Triết

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 690-TM/XNK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu690-TM/XNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/08/1996
Ngày hiệu lực09/08/1996
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/07/2000
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 690-TM/XNK

Lược đồ Quyết định 690-TM/XNK bổ sung quy chế hàng hoá CHDCND Lào quá cảnh lãnh thổ Việt Nam hướng dẫn quyết định 1163-TM/XNK


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 690-TM/XNK bổ sung quy chế hàng hoá CHDCND Lào quá cảnh lãnh thổ Việt Nam hướng dẫn quyết định 1163-TM/XNK
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu690-TM/XNK
       Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
       Người kýLê Văn Triết
       Ngày ban hành09/08/1996
       Ngày hiệu lực09/08/1996
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/07/2000
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 690-TM/XNK bổ sung quy chế hàng hoá CHDCND Lào quá cảnh lãnh thổ Việt Nam hướng dẫn quyết định 1163-TM/XNK

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 690-TM/XNK bổ sung quy chế hàng hoá CHDCND Lào quá cảnh lãnh thổ Việt Nam hướng dẫn quyết định 1163-TM/XNK