Quyết định 693/QĐ-UBND

Quyết định 693/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí phục vụ điều dưỡng tập trung người có công với cách mạng năm 2014 do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 693/QĐ-UBND 2014 kinh phí phục vụ điều dưỡng người có công với cách mạng Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 693/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 13 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KINH PHÍ PHỤC VỤ ĐIỀU DƯỠNG TẬP TRUNG NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 11/9/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 và thay thế Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 12/4/2007 hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 21/TTr-SLĐTBXH ngày 24/02/2014 và Sở Tài chính tại Công văn số 340/STC-HCSN ngày 12/02/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kinh phí phục vụ điều dưỡng tập trung người có công với cách mạng tại Trung tâm Chăm sóc Người có công Bình Định và hỗ trợ người có công của tỉnh đi điều dưỡng ngoài tỉnh năm 2013 như sau:

1. Kinh phí phục vụ điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Chăm sóc Người có công Bình Định:

a. Số lượng và thời gian điều dưỡng:

- Số lượng: Tổng số đối tượng điều dưỡng là 966 lượt người, mỗ đợt tập trung từ 50 - 60 người.

- Thời gian điều dưỡng mỗi đợt: 7 ngày.

b. Kinh phí phục vụ điều dưỡng:

- Hợp đồng thuê người phục vụ, bao gồm:

+ 03 cấp dưỡng : 2.400.000 đồng/người/tháng.

+ 03 hộ lý : 2.200.000 đồng/người/tháng.

+ 01 điều dưỡng : 2.200.000 đồng/người/tháng.

- Hợp đồng 01 bác sỹ thăm khám sức khỏe ban đầu và trong suốt quá trình điều dưỡng: 1.200.000 đồng/đợt điều dưỡng.

2. Hỗ trợ kinh phí cho người có công của Bình Định đi điều dưỡng tại các Trung tâm Chăm sóc Người có công ngoài tỉnh:

- Điều dưỡng tại TT CSNCC tỉnh Khánh Hòa: 40.000 đồng/người/ngày.

- Điều dưỡng tại TT CSNCC tỉnh Quảng Nam: 30.000 đồng/người/ngày.

- Điều dưỡng tại TT CSNCC tỉnh Lâm Đồng: 35.000 đồng/người/ngày.

Riêng tiền tàu xe đưa, đón người có công từ Bình Định đến các tỉnh do ngân sách huyện, thị xã, thành phố tự đảm bảo.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí đảm bảo xã hội đã giao dự toán cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2014 tại Quyết định số 3779/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai thực hiện và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 693/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu693/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2014
Ngày hiệu lực13/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 693/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 693/QĐ-UBND 2014 kinh phí phục vụ điều dưỡng người có công với cách mạng Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 693/QĐ-UBND 2014 kinh phí phục vụ điều dưỡng người có công với cách mạng Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu693/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýMai Thanh Thắng
        Ngày ban hành13/03/2014
        Ngày hiệu lực13/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 693/QĐ-UBND 2014 kinh phí phục vụ điều dưỡng người có công với cách mạng Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 693/QĐ-UBND 2014 kinh phí phục vụ điều dưỡng người có công với cách mạng Bình Định

           • 13/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực