Quyết định 695/QĐ-UBND

Quyết định 695/QĐ-UBND năm 2008 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành năm 2007 đã hết hiệu lực

Nội dung toàn văn Quyết định 695/QĐ-UBND năm 2008 công bố văn bản Bến Tre hết hiệu lực


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 695/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 14 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH NĂM 2007 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành trong năm 2007 đã hết hiệu lực thi hành (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Hà

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH NĂM 2007 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2008 của UBND tỉnh)

TT

Tên văn bản

Số văn bản

Ngày tháng năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Kết quả rà soát

Ghi chú

01

Chỉ thị

01/2007/CT- UBND

22/01/2007

Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Hợi năm 2007

Hết hiệu lực

Thực hiện trong năm 2007

02

Chỉ thị

02/2007/CT- UBND

26/01/2007

Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007

Hết hiệu lực

Thực hiện trong năm 2007

03

Chỉ thị

03/2007/CT- UBND

29/01/2007

Về việc tăng cường công tác bảo vệ dây cáp điện thoại, dây chống sét mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Hết hiệu lực

Bị thay thế bởi Chỉ thị số 30/2007/CT-UBND của UBND tỉnh.

04

Chỉ thị

05/2007/CT- UBND

19/4/2007

Về việc tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6, Tháng hành động vì trẻ em, hoạt động Hè và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Hết hiệu lực

Thực hiện trong năm 2007

05

Chỉ thị

09/2007/CT- UBND

02/5/2007

Về việc thực hiện tiết kiệm điện mùa khô năm 2007 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Hết hiệu lực

Thực hiện trong năm 2007

06

Chỉ thị

10/2007/CT- UBND

11/5/2007

Về việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở, thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT và tuyển sinh các cấp bậc học năm 2007

Hết hiệu lực

Thực hiện trong năm 2007

07

Chỉ thị

13/2007/CT- UBND

28/5/2007

Về việc tăng cường công tác quản lý nuôi cá tra thâm canh trên khu vực cập tuyến sông Ba Lai

Hết hiệu lực

Bị thay thế bởi Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND

08

Chỉ thị

27/2007/CT- UBND

17/8/2007

Về việc thực hiện thời gian gián đoạn sau đợt nuôi tôm sú trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Hết hiệu lực

Thực hiện theo thời vụ trong năm 2007

09

Quyết định

01/2007/QĐ- UBND

19/01/2007

Về việc công bố lại hướng tuyến và lộ giới Quốc lộ 60 qua địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực

Đã bị hủy bỏ bởi Quyết định số 14/2007/QĐ- UBND của UBND tỉnh Bến Tre

10

Quyết định

05/2007/QĐ- UBND

31/01/2007

Ban hành Quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí và biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch

Hết hiệu lực

Đã được thay thế bởi Quyết định số 07/2007/QĐ- UBND ngày 09/02/2007 của UBND tỉnh Ban hành quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch

11

Quyết định

08/2007/QĐ- UBND

22/02/2007

Về việc giá tiêu thụ nước sạch của Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bến Tre

Hết hiệu lực

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 03/2008/QĐ- UBND của UBND tỉnh

12

Quyết định

24/2007/QĐ- UBND

28/6/2007

Ban hành Quy chế Quản lý Nhà nước các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Bến Tre

Hết hiệu lực

Bị thay thế bởi Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh

13

Quyết định

25/2007/QĐ- UBND

28/6/2007

Ban hành quy định về phương thức làm việc của Hội đồng Khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Bến Tre

Hết hiệu lực

Bị thay thế bởi Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh

14

Quyết định

26/2007/QĐ- UBND

28/6/2007

Ban hành quy định về phương thức làm việc của Hội đồng khoa học và Công nghệ tư vấn xác định các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Bến Tre

Hết hiệu lực

Bị thay thế bởi Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh

15

Quyết định

27/2007/QĐ- UBND

28/6/2007

Ban hành quy định tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Bến Tre

Hết hiệu lực

Bị thay thế bởi Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh

16

Quyết định

28/2007/QĐ- UBND

28/6/2007

Ban hành quy định xác định các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Bến Tre

Hết hiệu lực

Bị thay thế bởi Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh

17

Quyết định

29/2007/QĐ- UBND

28/6/2007

Ban hành quy định đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Bến Tre.

Hết hiệu lực

Bị thay thế bởi Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 695/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu695/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2008
Ngày hiệu lực14/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 695/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 695/QĐ-UBND năm 2008 công bố văn bản Bến Tre hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 695/QĐ-UBND năm 2008 công bố văn bản Bến Tre hết hiệu lực

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 695/QĐ-UBND năm 2008 công bố văn bản Bến Tre hết hiệu lực

          • 14/04/2008

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 14/04/2008

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực