Quyết định 696/QĐ-UBND

Quyết định 696/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở Trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 696/QĐ-UBND 2014 thành lập Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp Sông Cầu Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 696/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 12 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÕ NGUYÊN GIÁP THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÊN CƠ SỞ NÂNG CẤP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÝ THƯỜNG KIỆT THUỘC THỊ XÃ SÔNG CẦU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 166/TTr-SNV ngày 22/4/2014 và đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 350/TTr-SGDĐT ngày 16/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sông Cầu.

Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp là đơn vị sự nghiệp trong hệ thống giáo dục đào tạo của tỉnh Phú Yên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Trường có con dấu riêng, tài khoản riêng để hoạt động.

Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp đặt tại xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu.

Điều 2. Tổ chức của Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp gồm: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên và nhân viên. Biên chế của Trường được cân đối trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Giáo dục và Đào tạo được UBND tỉnh giao.

Điều 3. Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp hoạt động theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 4. Giao cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sông Cầu và các cơ quan có liên quan tổ chức việc bàn giao và tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, cơ sở vật chất của trường và chuyển 21 biên chế, (trong đó 02 cán bộ quản lý, 19 giáo viên) và 02 nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm công tác phục vụ, bảo vệ thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sông Cầu về Sở Giáo dục và Đào tạo theo đúng quy định của nhà nước. Báo cáo kết quả việc chuyển giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sông Cầu, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 696/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu696/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2014
Ngày hiệu lực12/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 696/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 696/QĐ-UBND 2014 thành lập Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp Sông Cầu Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 696/QĐ-UBND 2014 thành lập Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp Sông Cầu Phú Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu696/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhạm Đình Cự
        Ngày ban hành12/05/2014
        Ngày hiệu lực12/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 696/QĐ-UBND 2014 thành lập Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp Sông Cầu Phú Yên

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 696/QĐ-UBND 2014 thành lập Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp Sông Cầu Phú Yên

         • 12/05/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/05/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực