Quyết định 696/QĐ-UBND

Quyết định 696/QĐ-UBND năm 2006 phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở và công trình công cộng xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 696/QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở công trình công cộng xã Đình Bảng,Từ Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 696/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG XÃ ĐÌNH BẢNG, HUYỆN TỪ SƠN

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26. tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07.02.2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của UBND xã Đình Bảng tại tờ trình số 26/TT-UB ngày 20.4.2006 và báo cáo thẩm định số 337/KH-XDCB ngày 10.5.2006 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở và công trình công cộng xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở và công trình công cộng xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn tại Quyết định số 1270/QĐ-CT ngày 04.11.2003 của Chủ tịch UBND tỉnh, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung bổ sung:

- Bệnh xá cao 02 tầng, diện tích sàn 1200 m2, kết cấu móng bang giao thoa BTCT mác 200, khung BTCT chịu lực mác 200; tường bao che xây gạch rỗng 2 lỗ mác 75, xây vữa XM-C mác 50; sàn mái đổ BTCT tại chỗ, bê tông mác 200, nền lát gạch Ceramic kích thước (30x30) cm, trát vữa XM-C mác 50. Trần tường lan sơn. Hệ thống điện, nước bố trí đi ngầm.

- Bổ sung chế độ chính sách, giá vật tư, thiết bị theo các quy định hiện hành.

2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 35.358.581.000 đồng (ba mươi năm tỷ, ba trăm năm mươi tám triệu, năm trăm tám mươi mốt nghìn đồng); trong đó:

- Xây lắp : 27.323.823.000 đồng;

- Thiết bị : 110.000.000 đồng;

- Chi khác : 6.241.016.000 đồng;

- Dự phòng : 1.683.742.000 đồng.

Tang 8.477.581.000 đồng so với tổng mức đầu tư tại Quyết định số 1270/QĐ-CT ngày 04.11.2003 của Chủ tịch UBND tỉnh.

(các khoản chi phí cụ thể theo báo cáo thẩm định)

3. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1270/QĐ-CT ngày 04.11.2003 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Từ Sơn và Chủ tịch UBND xã Đình Bảng căn cứ Quyết định thực hiện./.

 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh Kiên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 696/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu696/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2006
Ngày hiệu lực29/05/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 696/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 696/QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở công trình công cộng xã Đình Bảng,Từ Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 696/QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở công trình công cộng xã Đình Bảng,Từ Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu696/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýBùi Vĩnh Kiên
        Ngày ban hành19/05/2006
        Ngày hiệu lực29/05/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 696/QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở công trình công cộng xã Đình Bảng,Từ Sơn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 696/QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở công trình công cộng xã Đình Bảng,Từ Sơn

            • 19/05/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/05/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực