Quyết định 699/QĐ-UBND

Quyết định 699/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 699/QĐ-UBND 2015 phát triển giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình đến 2020 định hướng 2030


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 699/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 10 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại văn bản số 1217/SGTVT-KCHT ngày 17/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, gồm những nội dung sau:

1. Điều chỉnh vị trí bến xe khách phía Đông thành phố Ninh Bình:

a. Cấp hạng, loại bến xe và diện tích: Giữ nguyên theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 Ủy ban nhân dân tỉnh.

b. Vị trí:

- Theo quy hoạch đã được duyệt tại Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 của UBND tỉnh: Tại xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh (phía Đông Bắc giáp đường Bái Đính - Kim Sơn; phía Đông Nam giáp đường Quốc lộ 10)

- Nay điều chỉnh: Tại phần đất quy hoạch bến xe tại ngã tư giao giữa đường cao tốc Ninh Bình - Thanh Hóa và tuyến T21 thuộc xã Khánh Hòa. (Lý do: Để phù hợp Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 28/7/2014).

2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố: Công bố công khai, rộng rãi đầy đủ nội dung quy hoạch đã phê duyệt cho các ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân biết, đồng thời quản lý xây dựng theo đúng quy hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải, Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh; Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VT, VP4;
B/26.QĐ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Trị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 699/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu699/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2015
Ngày hiệu lực10/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 699/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 699/QĐ-UBND 2015 phát triển giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình đến 2020 định hướng 2030


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 699/QĐ-UBND 2015 phát triển giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình đến 2020 định hướng 2030
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu699/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýĐinh Quốc Trị
        Ngày ban hành10/07/2015
        Ngày hiệu lực10/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 699/QĐ-UBND 2015 phát triển giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình đến 2020 định hướng 2030

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 699/QĐ-UBND 2015 phát triển giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình đến 2020 định hướng 2030

           • 10/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực