Quyết định 70/2000/QĐ-UB

Quyết định 70/2000/QĐ-UB "về danh mục và mức thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước"

Nội dung toàn văn Quyết định 70/2000/QĐ-UB danh mục và mức thu các loại phí lệ phí Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/2000/QĐ-UB

Bình Phước, ngày 16 tháng 08 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

“V/V BAN HÀNH DANH MỤC VÀ MỨC THU CÁC LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC”

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/06/1994.

Căn cứ vào nghị định số : 04/1999/NĐ-CP ngày 30/01/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhá nước.

Căn cứ thông tư số 04/1999/NĐ-CP">54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 04/1999/NĐ-CP .

Căn cứ Nghị quyết số 104/2000/NQ-HĐ của HĐND tỉnh Bình Phước khóa VI, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 7/7/2000 về việc thông qua danh mục và mức thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành danh mục và mức thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

(Có bảng danh mục và mức thu kèm theo).

Ngoài bảng danh mục và mức thu được ban hành theo thẩm quyền của UBND tỉnh nói trên, các ngành, các địa phương bãi bỏ ngay những loại phí, lệ phí không còn phù hợp theo qui định của Nghị định 04/1999/NĐ-CP cũng như không đặt ra các loại phí, lệ phí trái với quy định của Nghị định 04/1999/NĐ-CP .

Điều 2: Giao cục thuế Nhà nước tỉnh Bình Phước phát hành biên lai cùng với Sở Tài chính - Vật giá hướng dẫn các ngành, các địa phương tổ chức thu các loại phí, lệ phí ban hành ở điều 1 theo đúng qui định hiện hành.

Điều 3: Các Ông (Bà) Chánh văn phòng UBND Tỉnh, Sở Tài chính - Vật giá, Cục trưởng Cục thuế Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Giao thông - Vận tải, Thương mại – Du lịch, Công nghiệp, Nông nghiệp phát triển nông thôn, UBND các huyện, Thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

DANH MỤC VÀ CÁC MỨC THU

VỀ CÁC LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 70/2000/QĐ-UB ngày 16 tháng 8 na9m 2000 của UBND tỉnh Bình Phước)

STT

Danh mục phí, lệ phí

Mức thu ( bằng đồng Việt Nam)

Ghi chú

A

PHÍ

 

 

 

 

01

Phí qua cầu

 

 

 

 

02

Phí qua phà

 

 

 

 

03

Phí sử dụng đường sông

 

 

 

 

04

Phí sử dụng đường bộ

 

 

 

 

05

Phí sử dụng đất công, bến bãi, mặt nước gồm:

+ Phí chợ

+ Phí bến bãi

+ Phí sử dụng mặt nước

 

 

500đ/lượt người

300đ/m2/ngày

 

 

1.000đ/lượt người

1.500đ/m2/ngày

 

 

06

Phí tham quan danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử

2.000đ/lượt/người

5000đ/lượt/người

 

 

B

LỆ PHÍ

 

 

 

 

01

Lệ phí tham gia đấu thầu, đấu giá theo yêu cầu:

+ Lệ phí đấu thầu

+ Lệ phí đấu giá

 

 

 

20.000đ/lần

 

 

500.000đ/lần

200.000đ/lần

 

 

Lệ phí đấu giá là 0.1% trên tổng trị giá tài sản đấu giá, nhưng mức tối thiểu không dưới 20.000 đồng/lần và tối đa không quá 200.000 đồng/lần.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 70/2000/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 70/2000/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/08/2000
Ngày hiệu lực 16/08/2000
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/04/2008
Cập nhật 24 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 70/2000/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 70/2000/QĐ-UB danh mục và mức thu các loại phí lệ phí Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 70/2000/QĐ-UB danh mục và mức thu các loại phí lệ phí Bình Phước
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 70/2000/QĐ-UB
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Phước
Người ký Nguyễn Tấn Hưng
Ngày ban hành 16/08/2000
Ngày hiệu lực 16/08/2000
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/04/2008
Cập nhật 24 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 70/2000/QĐ-UB danh mục và mức thu các loại phí lệ phí Bình Phước

Lịch sử hiệu lực Quyết định 70/2000/QĐ-UB danh mục và mức thu các loại phí lệ phí Bình Phước

  • 16/08/2000

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 16/08/2000

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực