Quyết định 70/2001/QĐ-UB

Quyết định 70/2001/QĐ-UB uỷ quyền việc ra thông báo nghỉ hưu đối với cán bộ lãnh đạo, công, viên chức thuộc thành phố Hà Nội quản lý

Nội dung toàn văn Quyết định 70/2001/QĐ-UB uỷ quyền việc ra thông báo nghỉ hưu cán bộ lãnh đạo công viên chức Hà Nội


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 70/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC UỶ QUYỀN VIỆC RA THÔNG BÁO NGHỈ HƯU ĐỐI VỚI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC THÀNH PHỐ QUẢN LÝ

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.

- Căn cứ Nghị định số 12/CP, ngày 26/1/1995 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm xã hội;

- Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-TU ngày 16 tháng 01 năm 1996 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về quản lý tổ chức và cán bộ;

- Căn cứ Công văn số 266-CV/TU, ngày 4 tháng 4 năm 2000 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức Nhà nước;

- Căn cứ Quyết định số 16/1998/QĐ-UB ngày 22 tháng 6 năm 1998 của UBND Thành phố về việc ban hành quy chế quản lý công chức, biên chế, tiền lương khu vực hành chính sự nghiệp. Quyết định số 236/QĐ-UB ngày 06 tháng 02 năm 1995 của UBND Thành phố về việc bố trí cán bộ khu đến tuổi nghỉ hưu;

- Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

- Nay uỷ quyền cho Ban Tổ chức chính quyền Thành phố thực hiện việc Thông báo đến tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ lãnh đạo thuộc diện UBND Thành phố quản lý trước 3 tháng khi cán bộ đến tuổi nghỉ hưu, bao gồm:

- Giám đốc, Kế toán trưởng các doanh nghiệp Nhà nước.

- Hiệu trưởng, Giám đốc các trường Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, các trường dạy nghề, Trung tâm giáo dục và các Trung tâm bảo trợ xã hội.

- Giám đốc các Bệnh viện thuộc thành phố quản lý, cùng các chức vụ tương đương khác do UBND Thành phố bổ nhiệm.

2. Giao cho Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Tổng Công ty và Chủ tịch UBND các quận, huyện thực hiện việc ra thông báo đến tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị quản lý theo phân cấp hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

Điều 2: Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Tổng Công ty và Chủ tịch UBND các quận, huyện có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức chính quyền Thành phố để không xảy ra những sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nói trên.

Điều 3:

Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Tổng Công ty và Chủ tịch UBND các quận, huyện thi hành quyết định này sau 30 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Vượng

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 70/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu70/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2001
Ngày hiệu lực10/11/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 70/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 70/2001/QĐ-UB uỷ quyền việc ra thông báo nghỉ hưu cán bộ lãnh đạo công viên chức Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 70/2001/QĐ-UB uỷ quyền việc ra thông báo nghỉ hưu cán bộ lãnh đạo công viên chức Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu70/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýPhan Văn Vượng
        Ngày ban hành11/10/2001
        Ngày hiệu lực10/11/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 70/2001/QĐ-UB uỷ quyền việc ra thông báo nghỉ hưu cán bộ lãnh đạo công viên chức Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 70/2001/QĐ-UB uỷ quyền việc ra thông báo nghỉ hưu cán bộ lãnh đạo công viên chức Hà Nội

            • 11/10/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/11/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực