Quyết định 70/2002/QĐ-QLD

Quyết định 70/2002/QĐ-QLD về Danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Cục Quản lý dược ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 70/2002/QĐ-QLD Danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/2002/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC MỸ PHẨM ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP ĐẾN SỨC KHOẺ CON NGƯỜI ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VIỆT NAM

- Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001 - 2005;

- Căn cứ Quyết định số 547/TTg ngày 13/8/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục Quản lý Dược Việt Nam trực thuộc Bộ Y tế;

- Căn cứ Thông tư số 06/2001/TT-BYT ngày 23/4/2001 của Bộ Y tế hướng dẫn việc xuất, nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người, trong thời kỳ 2001 - 2005: giao cho Cục Quản lý Dược Việt Nam hướng dẫn đăng ký lưu hành mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người.

- Căn cứ Quyết định số 19/2001/QĐ-QLD ngày 27/4/2001 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam ban hành quy định tạm thời đăng ký lưu hành mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người nhập khẩu vào Việt Nam;

- Theo đề nghị của Phòng Đăng ký thuốc và mỹ phẩm

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố đợt 27 các loại mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam gồm 77 (bảy mươi bảy) mỹ phẩm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị 05 năm kể từ ngày ký.

 

 

CỤC TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VN
Trần Công Kỷ

 

DANH MỤC

MỸ PHẨM ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHOẺ CON NGƯỜI ĐƯỢC CẤP SĐK LƯU HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 70/2002/QĐ-QLD ngày 21 tháng 10 năm 2002)

STT

Tên Mỹ phẩm

Tiêu chuẩn

Hạn dùng

Số đăng ký

1- Công ty đăng kýCông ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam

335 - 365 Ngô Gia tự, Phường 3, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

1.1 - Nhà sản xuấtZenna Chemical Industry CO., LTD

11 Lane 71, Fu Road, Ta-li City, Taichung Hsien, Taiwan, R.O.C

1

Top-Gel MCA Instant Whitening Mask

NSX

36 tháng

LHMP-1128-02

2Công ty đăng ký:Công ty TNHH Tập đoàn Sáng tạo Tự nhiên

80 Yên Ninh, Quận Ba Đình, Hà Nội

2.1Nhà sản xuất:Davines S.p.A.

Via Ravasini, 9/A-43100 Parma - Italia

2

Davines Activator - 40

NSX

36 tháng

LHMP-1129-02

3

Davines Alchemy Hyper Platinum Coditioner

NSX

36 tháng

LHMP-1130-02

4

Davines Alchemy Hypermoisture Conditioner

NSX

36 tháng

LHMP-1131-02

5

Davines Alchemy Milky Pak

NSX

36 tháng

LHMP-1132-02

6

Davines Alchemy Moisture Shampoo

NSX

36 tháng

LHMP-1133-02

7

Davines Alchemy Platinum Shampoo

NSX

36 tháng

LHMP-1134-02

8

Davines Alchemy Refreshing Shampoo

NSX

36 tháng

LHMP-1135-02

9

Davines L'Art Deco Activator - 30

NSX

36 tháng

LHMP-1136-02

10

Davines L'Art Deco Toner - Brown2

NSX

36 tháng

LHMP-1137-02

11

Davines Mask Color Conditioning System

NSX

36 tháng

LHMP-1138-02

12

Davines Natural Tech Energizing Vitamin Activist Shampoo

NSX

36 tháng

LHMP-1139-02

13

Davines Natural Tech Nourishing Moisture Remedy Shampoo

NSX

36 tháng

LHMP-1140-02

14

Davines Natural tech Nourishing Vegetarian Miracle

NSX

36 tháng

LHMP-1141-02

15

Davines Natural Tech Rebalancing Sebum Control Shampoo

NSX

36 tháng

LHMP-1142-02

16

Davines Natural Tech Well Being De Stress Vreme Yogurt Conditioner

NSX

36 tháng

LHMP-1143-02

17

Davines Natural Tech Well Being De Stress Muesly & Yogurt Shampoo

NSX

36 tháng

LHMP-1144-02

18

Davines Shine Conditioner

NSX

36 tháng

LHMP-1145-02

19

Davines Shine Shampoo

NSX

36 tháng

LHMP-1146-02

20

Davines Volume Conditioner

NSX

36 tháng

LHMP-1147-02

21

Davines Volume Shampoo

NSX

36 tháng

LHMP-1148-02

3Công ty đăng kýCông ty TNHH Thương mại dịch vụ V & K

22 Trần Quý Khoách, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

3.1Nhà sản xuất: Seoul Cosmetics

217-5, Samjung-Dong, Ojung-Ku, Puchun-Si, Kyungki-Do, Korea

22

Touravi Clinic Acid Hair Rinse

NSX

36 tháng

LHMP-1149-02

23

Touravi Clinic Acid Hair Shampoo

NSX

36 tháng

LHMP-1150-02

24

Touravi Hair Color Cream 10M

NSX

36 tháng

LHMP-1151-02

25

Touravi Hair Color Cream 12B

NSX

36 tháng

LHMP-1152-02

26

Touravi Hair Color Cream 3BB

NSX

36 tháng

LHMP-1153-02

27

Touravi Hair Color Cream 3N

NSX

36 tháng

LHMP-1154-02

28

Touravi Hair Color Cream 4N

NSX

36 tháng

LHMP-1155-02

29

Touravi Hair Color Cream 5N

NSX

36 tháng

LHMP-1156-02

30

Touravi Hair Color Cream 5V

NSX

36 tháng

LHMP-1157-02

31

Touravi Hair Color Cream 607/2

NSX

36 tháng

LHMP-1158-02

32

Touravi Hair Color Cream 6M

NSX

36 tháng

LHMP-1159-02

33

Touravi Hair Color Cream 6R

NSX

36 tháng

LHMP-1160-02

34

Touravi Hair Color Cream 7M

NSX

36 tháng

LHMP-1161-02

35

Touravi Hair Color Cream 7R

NSX

36 tháng

LHMP-1162-02

36

Touravi Hair Color Cream 8M

NSX

36 tháng

LHMP-1163-02

37

Touravi Hair Color Cream 8O

NSX

36 tháng

LHMP-1164-02

38

Touravi Hair Color Cream Bleach

NSX

36 tháng

LHMP-1165-02

39

Touravi Hair Color Cream Blue

NSX

36 tháng

LHMP-1166-02

40

Touravi Hair Color Cream Deep Orange

NSX

36 tháng

LHMP-1167-02

41

Touravi Hair Color Cream Green

NSX

36 tháng

LHMP-1168-02

42

Touravi Hair Color Cream Metal Grey

NSX

36 tháng

LHMP-1169-02

43

Touravi Hair Color Cream Red

NSX

36 tháng

LHMP-1170-02

44

Touravi Hair Color Cream Red Wine

NSX

36 tháng

LHMP-1171-02

45

Touravi Hair Color Cream Tone Control

NSX

36 tháng

LHMP-1172-02

46

Touravi Hair Color Cream Yellow

NSX

36 tháng

LHMP-1173-02

47

Touravi Hair Color Cream Yellow Orange

NSX

36 tháng

LHMP-1174-02

4Công ty đăng kýCông ty TNHH TM - XD Thủy Lộc

102 Trần Huy Liệu - Ph.15 - quận Phú Thuận - TP. Hồ Chí Minh

4.1Nhà sản xuấtOsaka Shiseido Co., Ltd.

2-17-45 Komtsu, Higashiodogawa-Ku, Osaka-Shi, Osaka, 533-0004, Japan

48

Shiseido Advanced Essential Energy Body Firming Cream

NSX

36 tháng

LHMP-1175-02

49

Shiseido Advanced Essential Energy Body Luminizing Lotion

NSX

36 tháng

LHMP-1176-02

50

Shiseido Advanced Essential Energy Body Refining Complex

NSX

36 tháng

LHMP-1176-02

51

Shiseido Bio-Performance Advanced Super Revitalizer (White) N

NSX

36 tháng

LHMP-1178-02

52

Shiseido UV Whitening Toner

NSX

36 tháng

LHMP-1179-02

4.1Nhà sản xuất: Shiseido Co., Ltd.

7-5-5 Ginza, Chouo-Ku, Tokyo 104-8010, Japan

53

Clé De Peau Beauté Lotion Fraiche n Refreshing Balancing Lotion n

NSX

36 tháng

LHMP-1180-02

54

Clé De Peau Deauté La Crèmen The Cream n

NSX

36 tháng

LHMP-1181-02

55

Clé De Peau Deauté Lotion Fraiche n Refreshing Balancing Lition n

NSX

36 tháng

LHMP-1182-02

56

Clé De Peau Deauté Lotion Tender n Gentle Balancing Lotion n

NSX

36 tháng

LHMP-1183-02

57

Clé De Peau Deauté Sérum Sclaircissant n Brightening Serum n

NSX

36 tháng

LHMP-1184-02

58

D Program Cleansing Foam

NSX

36 tháng

LHMP-1185-02

59

D Program Cleansing Water

NSX

36 tháng

LHMP-1186-02

60

D Program Cream AD

NSX

36 tháng

LHMP-1187-02

61

D Program Day Care Protector

NSX

36 tháng

LHMP-1188-02

62

D Program Emulsion I

NSX

36 tháng

LHMP-1189-02

63

D Program Emulsion II

NSX

36 tháng

LHMP-1190-02

64

D Program Emulsion III

NSX

36 tháng

LHMP-1191-02

65

D Program Essence AC

NSX

36 tháng

LHMP-1192-02

66

D Program Essence AD

NSX

36 tháng

LHMP-1193-02

67

D Program Lip Care (Clear)

NSX

36 tháng

LHMP-1194-02

68

D Program Lotion AC

NSX

36 tháng

LHMP-1195-02

69

D Program Lotion AD

NSX

36 tháng

LHMP-1196-02

70

D Program Lotion I

NSX

36 tháng

LHMP-1197-02

71

D Program Lotion II

NSX

36 tháng

LHMP-1198-02

72

D Program Make Up Cleansing Gel

NSX

36 tháng

LHMP-1199-02

73

D Program Mist QUY địNH

NSX

36 tháng

LHMP-1100-02

74

Shiseido Bio-Performance Super Eye Contour Cream

NSX

36 tháng

LHMP-1101-02

75

UV White Whitening Eye Serum

NSX

36 tháng

LHMP-1102-02

5Công ty đăng kýHOE Pharmaceuticals Sdn. Bhd.

Lot 19, Jalan 1312, 46200 Pataling Jaya Selangor, Malaysia

5.1Nhà sản xuấtHOE Pharmaceuticals Sdn. Bhd.

Lot 10, Jalan Sultan Mohamed 6, 4200 Port Klang, Selangor, Malaysia

76

Neu-Care T3 Acne-Care Cleanser

NSX

36 tháng

LHMP-1103-02

6Công ty đăng kýLaboratoires Pierre Fabre Dermocosmetique

45, Place Able-Gance, 92100 Boulogne, Cedex, France

6.1Nhà sản xuất:. Laboratoires Pierre Fabre Dermocosmetique

45, Place Able-Gance, 92100 Boulogne, Cedex, France

77

Ducray Kertyol S Shampoo

NSX

36 tháng

LHMP-1104-02

 

 

CỤC TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VIỆT NAM
Trần Công Kỷ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 70/2002/QĐ-QLD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu70/2002/QĐ-QLD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/2002
Ngày hiệu lực21/10/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/10/2007
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 70/2002/QĐ-QLD

Lược đồ Quyết định 70/2002/QĐ-QLD Danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 70/2002/QĐ-QLD Danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu70/2002/QĐ-QLD
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýTrần Công Kỷ
        Ngày ban hành21/10/2002
        Ngày hiệu lực21/10/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/10/2007
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 70/2002/QĐ-QLD Danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 70/2002/QĐ-QLD Danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ

            • 21/10/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/10/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực