Quyết định 70/2014/QĐ-UBND

Quyết định 70/2014/QĐ-UBND quy định hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 70/2014/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí Trung tâm học tập cộng đồng Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/2014/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 19 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỖ TRỢ KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng;

Căn cứ Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 3198/STC-NS ngày 25 tháng 11 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị ban đầu cho các Trung tâm học tập cộng đồng mới thành lập 30 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, trang thiết bị, đồ dùng, sách giáo khoa, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

2. Hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên:

a) Hỗ trợ kinh phí chi trả phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ tham gia công tác quản lý Trung tâm học tập cộng đồng:

- Giám đốc Trung tâm được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm hàng tháng với mức 0,4 so với mức lương cơ sở;

- Phó giám đốc Trung tâm được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm hàng tháng với mức 0,3 so với mức lương cơ sở.

b) Hỗ trợ kinh phí mua sắm bổ sung tài liệu, sách giáo khoa, đồ dùng phục vụ công tác giảng dạy, học tập đối với các Trung tâm học tập cộng đồng thuộc các xã vùng dân tộc và miền núi được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc công nhận tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 về việc công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015:

- 20 triệu đồng/năm/một Trung tâm thuộc các xã khu vực I;

- 25 triệu đồng/năm/một Trung tâm thuộc các xã khu vực II;

- 30 triệu đồng/năm/một Trung tâm thuộc các xã khu vực III.

3. Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các Trung tâm học tập cộng đồng được cân đối từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề hàng năm thuộc ngân sách địa phương theo phân cấp hiện hành.

4. Mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng theo quy định tại Khoản 1 và điểm b Khoản 2 Điều 1 Quyết định này thực hiện từ năm 2015.

Riêng mức phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ tham gia công tác quản lý Trung tâm học tập cộng đồng theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 1 Quyết định này được thực hiện kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ GD và ĐT;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lâm Đồng;
- TT Công báo tỉnh;
- Web Văn phòng UBND tỉnh;
- Chi cục VT, LT tỉnh;
- Lưu: VT, TC, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 70/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu70/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2014
Ngày hiệu lực29/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 70/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 70/2014/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí Trung tâm học tập cộng đồng Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 70/2014/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí Trung tâm học tập cộng đồng Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu70/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành19/12/2014
        Ngày hiệu lực29/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 70/2014/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí Trung tâm học tập cộng đồng Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 70/2014/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí Trung tâm học tập cộng đồng Lâm Đồng

           • 19/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực