Quyết định 70/QĐ-BTC

Quyết định 70/QĐ-BTC năm 2016 về giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 70/QĐ-BTC giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu 2016


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIÁ BÁN TỐI THIỂU SẢN PHẨM THUỐC LÁ ĐIẾU

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 70/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Công Thương về giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu tiêu thụ trong nước tại công văn số 12592/BCT-CNN ngày 09/12/2015;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá loại phổ thông có đầu lọc tiêu thụ trong nước của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc lá như sau:

+ Giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu bao cứng: 4.390 đồng/bao;

+ Giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu bao mềm: 3.860 đồng/bao.

Mức giá trên là giá bán của doanh nghiệp trên phương tiện bên mua, đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt và khoản đóng góp bắt buộc vào Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng; mỗi bao thuốc lá có 20 điếu thuốc.

Điều 2. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc lá quy định giá bán sản phẩm thuốc lá điếu thuộc thẩm quyền của mình đảm bảo không thấp hơn giá bán tối thiểu quy định tại Điều 1.

Trường hợp doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc lá bán sản phẩm của mình thấp hơn giá bán tối thiểu quy định tại Điều 1 sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2016. Cục trưởng Cục Quản lý giá, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc lá và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- Các đơn vị: TCT; Cục TCDN; Vụ CST, PC;
- Hiệp hội thuốc lá Việt Nam;
- Các đơn vị sản xuất kinh doanh thuốc lá;
- Lưu: VT, QLG (40).

TUQ. BỘ TRUỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
Nguyễn Anh Tuấn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 70/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu70/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2016
Ngày hiệu lực15/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 70/QĐ-BTC giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 70/QĐ-BTC giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu70/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Anh Tuấn
        Ngày ban hành08/01/2016
        Ngày hiệu lực15/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 70/QĐ-BTC giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 70/QĐ-BTC giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu 2016

            • 08/01/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực