Quyết định 70/QĐ-TĐC

Quyết định 70/QĐ-TĐC năm 1997 huỷ bỏ Thông tư 1708/KHKT-TĐC năm 1989 hướng dẫn thực hiện quy định của Hội đồng Bộ trưởng về chế độ và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu (phần quản lý chất lượng hàng hoá xuất, nhập khẩu) do Bộ trưởng Bộ khoa học công nghệ và môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 70/QĐ-TĐC chế độ tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu huỷ bỏ Thông tư 1708/KHKT-TĐC


BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 70/QĐ-TĐC

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HUỶ BỎ THÔNG TƯ 1708/KHKT-TĐC NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 1989 CỦA CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG VỀ CHẾ ĐỘ VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT, NHẬP KHẨU (PHẦN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HÀNG HOÁ XUẤT, NHẬP KHẨU)

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Điều 26, 27 Chương VI về kiểm tra chất lượng hàng hoá xuất nhập khẩu của Pháp lệnh chất lượng hàng hoá ngày 27 tháng 12 năm 1990;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 86/CP ngày 8/12/1995 Quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Huỷ bỏ Thông tư 1708/KHKT-TĐC ngày 12/12/1989 của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước về việc kiểm tra chất lượng hàng hoá xuất khẩu.

Điều 2: Việc quản lý nhà nước đối với chất lượng hàng hoá xuất khẩu sẽ được thực hiện theo Pháp lệnh chất lượng hàng hoá, Nghị định 86/CP ngày 8 tháng 12 năm 1995 và Quyết định 2578 QĐ/TĐC của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ngày 28 tháng 10 năm 1996 ban hành Quy định về việc kiểm tra nhà nước đối với chất lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Điều 3: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

 

Chu Hảo

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 70/QĐ-TĐC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu70/QĐ-TĐC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/1997
Ngày hiệu lực25/01/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 70/QĐ-TĐC

Lược đồ Quyết định 70/QĐ-TĐC chế độ tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu huỷ bỏ Thông tư 1708/KHKT-TĐC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 70/QĐ-TĐC chế độ tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu huỷ bỏ Thông tư 1708/KHKT-TĐC
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu70/QĐ-TĐC
        Cơ quan ban hànhCông nghệ và Môi trường, Bộ Khoa học
        Người ký***, Chu Hảo
        Ngày ban hành10/01/1997
        Ngày hiệu lực25/01/1997
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 70/QĐ-TĐC chế độ tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu huỷ bỏ Thông tư 1708/KHKT-TĐC

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 70/QĐ-TĐC chế độ tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu huỷ bỏ Thông tư 1708/KHKT-TĐC

         • 10/01/1997

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 25/01/1997

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực